Kategória: Synoda o synodalite

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Pozvanie k účasti na synodálnom procese Bratislavskej arcidiecézy

Pozývame všetkých vás: kňazi, ktorým sú zverené farnosti našej arcidiecézy, farári a farskí vikári, rehoľné spoločenstvá a ich duchovné rodiny, ako aj ďalšie spoločenstvá, inštitúcie a hnutia pôsobiace v Cirkvi i v občianskej spoločnosti na území našej arcidiecézy, aby ste sa zapojili do synodálneho procesu v našej bratislavskej arcidiecéze. Cieľom synodálnej cesty je to, aby

Synodalita: ovocie modlitby

List všetkým bratom a sestrám povolaným k mníšskemu a kontemplatívnemu životu Krátko pred oficiálnym otvorením synodálnej cesty kardinál Mario Grech, generálny sekretár Biskupskej synody, adresoval začiatkom októbra výzvu „všetkým bratom a sestrám povolaným k mníšskemu a kontemplatívnemu životu“. Listom zaslaným všetkým kláštorným spoločenstvám požiadal mníchov a mníšky z celého sveta, aby sa modlili za Synodu:

Synodalita ako výzva – aj rehoľníci sú pozvaní zapojiť sa do slávenia blížiacej sa Synody

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) poslala v týchto dňoch všetkým zasväteným na Slovensku preklad listu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorým ich pozýva zapojiť sa do slávenia blížiacej sa Synody zameranej na synodalitu. „Dlhý čas sa hovorilo o spoločenstve ako o konštitutívnom prvku Cirkvi. Dnes je zrejmé, že také