Kategória: Synoda o synodalite

Synodálna cesta rehoľníkov na Slovensku

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 02/2022. Ako Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku sme sa tiež vydali spoločnou cestou kráčania a skúseností so synodalitou. Naše prvé stretnutie sa uskutočnilo online formou a zúčastnilo sa ho približne 45 zástupcov rehoľných inštitútov a kongregácií. Stretnutie sa uskutočnilo 1. 3. 2022. Bolo pre nás dôležitým medzníkom zažiť synodálne

Komunikácia viery mladým: konferencia očami mladých

V piatok 10. júna 2022 sa v Košiciach v aule Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas uskutočnila Konferencia s názvom: „Komunikácia viery mladým. Od Christus vivit k synodalite s mladými“. Dominikánske sestry a bratia v spolupráci s Gymnáziom sv. Tomáša Akvinského pozvali na toto jednodňové podujatie všetkých, ktorí sa venujú formácii mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania v škole alebo mimo školy. Do dopoludňajšieho programu

Synoda a synodalita boli ústrednou témou stretnutia Únie európskych konferencií vyšších rehoľných predstavených

V dňoch 22. – 24. marca 2022 sa online formou stretla Únia európskych konferencií vyšších rehoľných predstavených (UCESM). Prezidenti, podpredsedovia a generálni tajomníci slávili synodálny proces v rámci prípravy na Synodu biskupov o synodalite v roku 2023. Za Slovensko sa stretnutia zúčastnil P. Juraj Ďurnek, SchP, predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Podstatné úvahy

Koordinátori synody si vypočuli podnety mládeže, rehoľníkov i laikov

Podnety mladých, rehoľníkov a laikov si dnes na online stretnutí vypočuli koordinátori pre synodálny proces zo slovenských diecéz a eparchií. Postrehy zo synodálneho procesu predstavili tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Martúš Reiner, sr. Renáta Jamborová za sekretariát KVRPS a Monika Hricáková, tajomníčka Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS. Informovali o svojich

Ako napredovať na synodálnej ceste – online sa stretli zástupcovia KVRPS

Zástupcovia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku /KVRPS/ sa už po druhý krát tohto roku stretli v online priestore. Diskutovali o prebiehajúcej synodálnej ceste, na ktorú celú Cirkev pozval pápež František a o možnostiach, ako tomuto procesu napomôcť aj v jednotlivých rehoľných spoločenstvách. Hoci sa viacerí rehoľníci zapájajú do činnosti synodálnych tímov v diecézach Slovenska, chcú o témach synody hovoriť aj vo

Vatikánsky list zasväteným: Vstúpiť do synodálnej dynamiky načúvania (+ plné znenie listu na stiahnutie)

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života adresovala list všetkým zasväteným osobám pri príležitosti ich blížiaceho sa sviatku. List k 26. dňu zasväteného života, ktorý Cirkev oslávi 2. februára, na Sviatok obetovania Pána, teda v deň Hromníc, sa venuje téme súvisiacej so synodalitou. Tentoraz rozoberá slovo spoluúčasť – druhý kľúčový výraz témy Synody:

Pozvanie k účasti na synodálnom procese Bratislavskej arcidiecézy

Pozývame všetkých vás: kňazi, ktorým sú zverené farnosti našej arcidiecézy, farári a farskí vikári, rehoľné spoločenstvá a ich duchovné rodiny, ako aj ďalšie spoločenstvá, inštitúcie a hnutia pôsobiace v Cirkvi i v občianskej spoločnosti na území našej arcidiecézy, aby ste sa zapojili do synodálneho procesu v našej bratislavskej arcidiecéze. Cieľom synodálnej cesty je to, aby

Synodalita: ovocie modlitby

List všetkým bratom a sestrám povolaným k mníšskemu a kontemplatívnemu životu Krátko pred oficiálnym otvorením synodálnej cesty kardinál Mario Grech, generálny sekretár Biskupskej synody, adresoval začiatkom októbra výzvu „všetkým bratom a sestrám povolaným k mníšskemu a kontemplatívnemu životu“. Listom zaslaným všetkým kláštorným spoločenstvám požiadal mníchov a mníšky z celého sveta, aby sa modlili za Synodu:

Synodalita ako výzva – aj rehoľníci sú pozvaní zapojiť sa do slávenia blížiacej sa Synody

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) poslala v týchto dňoch všetkým zasväteným na Slovensku preklad listu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorým ich pozýva zapojiť sa do slávenia blížiacej sa Synody zameranej na synodalitu. „Dlhý čas sa hovorilo o spoločenstve ako o konštitutívnom prvku Cirkvi. Dnes je zrejmé, že také