Predseda KVRPS, P. Juraj Ďurnek, SChP, povzbudil zasvätených k disponibilite a pomoci v tejto krízovej situácii na Ukrajine: „Verím, že každý z nás sa cítime dotknutý touto situáciou a vynaložíme všetko úsilie, aby sme pomohli či už duchovne svojou modlitbou, alebo aj konkrétnou personálnou či materiálnou pomocou.“

Na tomto mieste budeme publikovať správy, svedectvá aj konkrétne výzvy či pozvania ako pomôcť Ukrajine.

Najnovšie príspevky k téme