Kategória: Podujatia

Združenie katolíckeho apoštolátu pripravilo aktivitu Pôst so zasvätenými

Združenie katolíckeho apoštolátu pripravilo na pôstne obdobie modlitbovú aktivitu Pôst so zasvätenými, v rámci ktorej pozýva veriacich k modlitbe za rehole pôsobiace na Slovensku. Na každý deň pôstu je vybraná jedna mužská a ženská rehoľa, na ktorej úmysel sa spoločne modlí zvolená modlitba. Združenie chce takýmto spôsobom najmä duchovne podporiť jednotlivé rehole a skrze spoločnú modlitbu im

Biskup Haľko začal príhovory o tradícii betlehemských jaslí z Greccia u sestier františkánok

Celá františkánska rodina vstúpila do oslavy 800. výročia františkánskych jubileí, v ktorých si pripomína niekoľko dôležitých udalostí z posledných rokov života sv. Františka: r. 2023 – prvé jasličky v Grecciu (1223),r. 2024 – stigmatizácia sv. Františka (1224),r. 2025 – pieseň brata slnka (1225),r. 2026 – tranzitus sv. Františka (1226) Tieto jubileá sú príležitosťou pripomenúť si

V Centre Salvator ponúkajú duchovné obnovy aj pre zasvätených

Centrum Salvator v Bratislave ponúka rôzne typy pobytov a akcií. Prinášame vám ich ponuku duchovných obnov pre zasvätených v roku 2023. Začiatok v piatok o 18.00 hod svätou omšou, ukončenie v nedeľu obedom. Cena: Poplatok za celý pobyt je 53,40 EUR– platba pri nástupe na recepcii Centra Salvator (zahŕňa 25,– EUR/os./deň za ubytovanie a stravu;