Kategória: Podujatia

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Očakávaný národmi – ponuka duchovných cvičení pre zasvätené osoby

Centrum Božieho Milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi vo Farnosti Smižany, kde pôsobia pátri pallotíni, ponúka v novembri adventné duchovné cvičenia pod vedením saleziána dona Jozefa Luscoňa. Účastníkov prevedie v dňoch 22. – 25. 11. 2020 témou Očakávaný národmi – ako prežiť advent v komunite, rodine, s mladými (aktivity, impulzy… ). Duchovné cvičenia začínajú v nedeľu večerou o 19:00 hod. a končia

Vincentská rodina organizuje 14. ročník verejnej zbierky Boj proti hladu

Vincentská rodina na Slovensku organizuje 14. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. “Veríme, že v duchu svätého Vincenta de Paul, evanjelizátora najchudobnejších, budeme môcť spoločne zmierňovať hlad, chorobu i koronu, negramotnosť či iné utrpenie ľudí v rámci misijných diel Vincentskej rodiny v zahraničí i na Slovensku,” uvádza vincentínska rodina na webe. Zbierka potrvá do

V Sampore bude pokračovať cyklus prednášok Liturgický rok s ikonami

Od septembra bude opäť pokračovať cyklus prednášok Liturgický rok s ikonami v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Ivan Moďoroši predstaví v piatok 11. septembra 2020 v prednáškovej miestnosti kláštora ikonu Narodenie Presvätej Bohorodičky. Stretnutie začne o 19:00 a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20:00. Vstup je voľný. „Liturgický rok s ikonami“