Kategória: Podujatia

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Seminár Otcovo srdce pre rehoľníčky a zasvätené ženy zo SR a ČR

Slovenský tím zodpovedný za organizovanie seminárov Otcovo srdce ponúka zasväteným ženám zo Slovenska a z Českej republiky možnosť zakúsiť Božiu otcovskú lásku, dobrotu, odpustenie a prijatie, zakorenenie v identite Božích dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Seminár sa uskutoční počas letných prázdnin v dňoch 16. – 21. júla 2020 na Donovaloch v Penzióne Zornička. Vedie: Janka Jaššová,

Naučte sa vstúpiť do kontemplácie metódou modlitby súhlasu (Centering prayer)

V kresťanskej tradícii je kontemplatívna modlitba považovaná za Boží dar. Je to otvorenie mysle i srdca – celej našej bytosti – Bohu. Tých, ktorí sa chcú zoznámiť s metódou modlitby súhlasu pozývame do Centra Salvator v sobotu 25. apríla 2020 od 10:00 do 16:00. Modlitbovým stretnutím sprevádza Teresie Viera Hašanová (Contemplative Outreach). Modlitba súhlasu je

Teologicko-spirituálna komisia KVRPS pozýva na seminár o kontemplatívnej modlitbe

Pre značný záujem ponúka Teologicko-spirituálna komisia KVRPS opakovanie úspešného seminára o kontemplatívnom rozmere modlitby v živote zasväteného človeka. Prvýkrát sa konal minulý rok v novembri v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch. Seminárom sprevádzajú jezuiti P. Ján Benkovský a P. Jakub Garčár. Tento rok to bude na tom istom mieste v dňoch 21. – 25. mája 2020. Prihlásiť sa

U redemptoristiek sa môžete naučiť ako denne žiť s Božím slovom

Duchovnú obnovu o Lectio Divina ponúkajú záujemcom začiatkom apríla v Kláštore sestier redemptoristiek Vranov nad Topľou – Lomnica. Obnovu Božie slovo v mojom každodennom živote povedie pre mužov, ženy, mládež, kňazov a zasvätených v dňoch 3. – 5. apríla otec Miroslav Dancák. Prihlásiť sa je potrebné do 30.marca 2020 na vranov@redemptoristky.eu alebo na telefónnych číslach uverejnených na plagáte.

Dotyk krásy 2020 / Nádoba Neudržateľného

Dominikáni a dominikánky pozývajú znova po roku na Dotyk krásy v dňoch 20. – 22. marca 2020 – tentokrát s témou Nádoba Neudržateľného. Prihlásiť sa je možné do 6. marca 2020. Všetky potrebné informácie nájdete v priložených súboroch. Dotyk krásy 2020: program Prihlasovací formulár Anotácie k dielňam Za organizačný tím sr. Blažeja Anna Furjeľová, OP a fr. Mannes

Ľudových misionárov redemptoristov v budúcom roku privíta 27 miest a obcí na Slovensku a na Morave

Misijné tímy redemptoristov P. Michala Zamkovského (komunita Podolínec), P. Ivana Flimela (komunita Kostolná – Záriečie) a tím Bratislava – Puškinova v roku 2020 uskutočnia 20 misií, šesť obnov misií a jednu duchovnú obnovu. Prvé misie v roku 2020 sa začnú 11. januára v Radaticiach v okrese Prešov pod vedením P. Michala Zamkovského. Ľudové misie redemptoristov v roku 2020 ukončí 6. decembra obnova