Kategória: Podujatia

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Relikvie sv. Vincenta de Paul budú u nás putovať posledné dva týždne

Relikvie sv. Vincenta de Paul budú u nás putovať posledné dva týždne. „S istou dávkou smútku z pomaly sa končiaceho milostiplného obdobia putovania relikvií, ale aj s veľkou radosťou a vďakou za všetky milosti zoslané na Slovenskú a Českú republiku za doterajší čas pripomíname všetkým ctiteľom sv. Vincenta a ľuďom dobrej vôle, že sú pred nami posledné dva týždne, počas ktorých

Ctitelia sestry Zdenky sa zídu v Podunajských Biskupiciach a v Trnave

Milosrdné sestry Svätého kríža pozývajú pútnikov a ctiteľov blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej na svätú omšu, ktorú bude sláviť v sobotu 30. novembra 2019 o 17:00 v Kostole Svätého kríža v Bratislave – Podunajských Biskupiciach Tomáš Krampl. Program sa začne už o 15:45, kedy bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Potom bude nasledovať modlitba svätého ruženca,