List všetkým bratom a sestrám povolaným k mníšskemu a kontemplatívnemu životu

Krátko pred oficiálnym otvorením synodálnej cesty kardinál Mario Grech, generálny sekretár Biskupskej synody, adresoval začiatkom októbra výzvu „všetkým bratom a sestrám povolaným k mníšskemu a kontemplatívnemu životu“.

Listom zaslaným všetkým kláštorným spoločenstvám požiadal mníchov a mníšky z celého sveta, aby sa modlili za Synodu: „Nežiadam vás, aby ste sa modlili namiesto ostatných bratov a sestier, ale aby ste všetkých upozorňovali na duchovný rozmer cesty, na ktorú sa vydávame, aby sme mohli vnímať Božie pôsobenie v živote univerzálnej cirkvi a jednotlivých partikulárnych cirkví. Buďte pre všetkých ‘služobníkmi modlitby’, ktorí chválou a príhovorom  pripomínajú všetkým, že bez spoločenstva s Bohom nemôže existovať spoločenstvo medzi nami.“

List, ktorý sa zameriava na tri kľúčové slová mníšskeho a kontemplatívneho života (počúvanie, obrátenie a spoločenstvo), chce svedčiť o dôležitosti modlitby v synodálnom procese. „Modlitba otvára srdcia. Otvára uši na počúvanie, ktoré je viac než len počúvanie, a robí nás pozornými na pôsobenie Ducha v našich životoch. Bez modlitby niet skutočného rozlišovania,“ hovorí kardinál Grech.

K listu je pripojená aj séria videí s úvahami a svedectvami o tom, ako sa počúvanie chápe a ako sa žije v niektorých kláštorných komunitách a tradíciách.

Svedectvá v niekoľkých svetových jazykoch pripravil dominikán Timothy Radcliff, klarisky z Kláštora svätej Kláry v Miláne, členovia kláštora Zvestovania Panny Márie koptských katolíkov v Egypte, benediktínsky opát Gregory Polan, sestry z Grandchamps vo Švajčiarsku, benediktínky z kláštora v Torreóne v Mexiku a klarisky kapucínky z Ban Pong Ratchaburi v Thajsku.


Synodu biskupov ustanovil v roku 1965 sv. Pavol VI. Pozostáva z generálneho sekretariátu, ktorý tvorí generálny sekretár, v súčasnosti je to kardinál Mario Grech, a dvaja podsekretári, ktorými sú J. E. Mons. Luis Marín de San Martín a sr. Nathalie Becquart.

Synoda o synodalite má byť cestou spoločenstva a časom rozlišovania pre celý Boží ľud.

Zdroj: secretariat.synod.va
Spracovala -jk-
Ilustračné foto: Františka Čačková, OSF


List na stiahnutie: