Sídla generálnych vedení

Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman (CCG)
Sídlo
Nám. 4 apríla 2/20
900 33 Marianka
Telefónny kontakt
02 6593 52 26
0944 476 721

Sídla provinciálnych vedení

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa-redemptoristi (CSsR)
Sídlo
Puškinova 1
811 04 Bratislava
Telefónny kontakt
02 5249 44 97
0904 814 798
Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul, Slovenská provincia (CM)
Sídlo
sv. Vincenta 1
821 03 Bratislava
Telefónny kontakt
02 4825 71 01 – spojovateľ
02 4825 71 02 – provinciál
02 4825 72 18 – prov. ekonóm
0948 187 880
Rehoľa dominikánov na Slovensku (OP)
Sídlo
Novozámocká 73
960 01 Zvolen
Telefónny kontakt
0910 842 958
Rehoľa menších bratov - Františkánov (OFM)
Sídlo
Františkánska 2
811 01 Bratislava
Telefónny kontakt
02 5443 47 38
Rehoľa menších bratov konventuálov - minoritov (OFMConv.)
Sídlo
Námestie sv. Františka 4
841 04 Bratislava
Telefónny kontakt
02 6544 01 50
02 6542 68 60
Rehoľa piaristov na Slovensku (SchP)
Sídlo
Piaristická 8
949 01 Nitra
Telefónny kontakt
0948 350 451
0948 929 944
Elektronický kontakt
provincia@piaristi.sk
www.piaristi.sk
Saleziáni dona Bosca-Slovenská provincia (SDB)
Sídlo
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Telefónny kontakt
02 5023 11 55
Elektronický kontakt
sekretariat@sdb.sk
saleziani.sk
Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov/Kapucíni na Slovensku (OFMCap)
Sídlo
Župné námestie 10
811 03 Bratislava
Telefónny kontakt
02 5930 38 34
Spoločnosť Božieho Slova (SVD)
Sídlo
Kalvária 715/3
949 01 Nitra
Telefónny kontakt
037 776 94 11
Elektronický kontakt
www.verbisti.sk
Spoločnosť Ježišova (SJ)
Sídlo
Panská 11
P.O. Box 173
814 99 Bratislava
Telefónny kontakt
02 5920 04 00
Elektronický kontakt
svkprov@jezuiti.sk
www.jezuiti.sk

Opátstva a autonómne kláštory

Mnísi z rehole svätého Benedikta (OSB)
Sídlo
Sampor 50
962 31 Sliač
Telefónny kontakt
0903 982 470
0915 800 124
Rád premonštrátov - Opátstvo Jasov (O.Praem)
Sídlo
Podzámok 166/28
044 23 Jasov
Telefónny kontakt
055 466 81 00
0910 649 345

Sídla ostatných reholí

Bratia Domu Panny Márie Jeruzalemskej (OT)
Sídlo
ul. Jahodová 2146/1
955 01 Topoľčany
Telefónny kontakt
0908 194 361
Elektronický kontakt
otm@rehole.sk
www.nemeckyrad.cz
Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia (OH)
Sídlo
Námestie SNP 570/11
811 06 Bratislava
Telefónny kontakt
0903 903 249
Elektronický kontakt
priormb@gmail.com
www.milosrdni.eu
Inštitút školských bratov (FSC)
Sídlo
Kovácsova 469/53A
851 10 Bratislava
Telefónny kontakt
02 4488 38 44
02 6285 94 05
0908 667 925
Elektronický kontakt
skolskibratia@lasalle.sk
lasalle.sk
Kláštor premonštrátov na Strahove, závislý dom Holíč (O.Praem)
Sídlo
Nám. Sv. Martina 2
908 51 Holíč
Telefónny kontakt
034 668 22 14
0905 263 003
Kongregácia misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (MSC)
Sídlo
Lukov Dvor 2
949 01 Nitra – Lukov Dvor
Telefónny kontakt
037 693 00 31
0911 054 321
Elektronický kontakt
dsjnitra@gmail.com
www.misionari.sk
Misionári Matky Božej Lasaletskej (MS)
Sídlo
Chrenovec-Brusno 274
972 32 Chrenovec-Brusno
Telefónny kontakt
046 547 12 93
0917 137 333
Rád bosých bratov Preblahoslavenej Panny Márie z Hory Karmel (Bosí karmelitáni) (OCD)
Sídlo
Staré Hory 169
976 02 Staré Hory
Telefónny kontakt
048 419 92 04
0907 747 464
Rád svätého Pavla Prvého Pustovníka. Slovenská kvázi-provincia (OSPPE)
Sídlo
Mariánske námestie 1496/127
093 01 Vranov nad Topľou
Telefónny kontakt
057 307 62 64
0911 517 160
Elektronický kontakt
pavlini@pavlini.sk
www.pavlini.sk
Rehoľa sv. Augustína na Slovensku (OSA)
Sídlo
Herlianska 52
040 14 Košice – Košická Nová Ves
Telefónny kontakt
055 633 36 54
0948 0377 68
Elektronický kontakt
augustiniani@gmail.com
www.aug.sk
Spoločnosť Božského Spasiteľa (SDS)
Sídlo
Nitrianska 38
949 01 Nitra
Telefónny kontakt
037 653 10 37
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu - Pallotíni. Delegatúra Provincie Krista Kráľa na Slovensku, sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy (SAC)
Sídlo
Hutnícka 4
052 01 Spišská Nová Ves
Telefónny kontakt
053 443 43 44
0905 785 503
Elektronický kontakt
sac@pallotini.sk
www.sac.pallotini.sk
Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho - Dehoniáni (SCJ)
Sídlo
Topoľčianska 72/104
956 07 Veľké Ripňany
Telefónny kontakt
0905 915 836