Sídla provinciálnych vedení ženských reholí

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie (SSNPM)
Sídlo
Sládkovičova 22
080 01 Prešov
Telefónny kontakt
051 773 33 26
0915 621 271
Elektronický kontakt
ssnpm@sluzobnice.sk
www.sluzobnice.sk
Rád sestier svätého Bazila Veľkého v SR (OSBM)
Sídlo
Narcisová 1
080 01 Prešov
Telefónny kontakt
051 771 80 54
0903 982 529
Viceprovincia svätých Cyrila a Metoda sestier Rádu svätého Bazila Veľkého na Slovensku (OSBM)
Sídlo
Albinovska 1010/13
078 01 Sečovce
Telefónny kontakt
056 678 27 48
0910 842 717

Sídla ženských kontemplatívnych autonómnych kláštorov

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa (Sestry redemptoristky) (OSsR)
Sídlo
Kláštorná 1503
093 03 Vranov nad Topľou
Telefónny kontakt
0902 072 128
0917 350 237

Sídla provinciálnych vedení mužských reholí

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa (CSsR)
Sídlo
Masarykova 35
071 01 Michalovce
Telefónny kontakt
0944 475 196
Rád sv. Bazila Veľkého (OSBM)
Sídlo
Vajanského 31
080 01 Prešov
Telefónny kontakt
0902 077 414