Ženské rehole

Alžbetka n. o. (Spišská Nová Ves)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Sídlo
Školská 4
052 01 Spišská Nová Ves
Elektronický kontakt
www.alzbetka-no.sk
Ambulancia klinickej psychológie a psychoterapie (Michalovce)
Zriaďovateľ: Inštitút Dcér Márie Pomocnice
Sídlo
Andreja Hrehovčíka 1
071 01 Michalovce
Elektronický kontakt
www.tvojlekar.sk
Centrum pre deti a rodinu Dominika (Rožňava)
Zriaďovateľ: Inštitút Dcér Márie Pomocnice
Sídlo
Námestie baníkov 28
048 01 Rožňava
Elektronický kontakt
www.dominika-no.sk
Detský domov sv. Jozefa (Turzovka)
Zriaďovateľ: Slovenský vikariát Kongregácie sestier svätého Cyrila a Metoda
Sídlo
Jašíková 219
023 54 Turzovka
Elektronický kontakt
dedturzovka.aspone.cz
Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - Komunitné centrum (Lomnička)
Zriaďovateľ: Kongregácia školských sestier sv. Františka, Slovenská provincia
Sídlo
Lomnička 19
065 03 Lomnička
Elektronický kontakt
dnspm.kc@gmail.com
Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie - Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (Lomnička)
Zriaďovateľ: Kongregácia školských sestier sv. Františka, Slovenská provincia
Sídlo
Lomnička 19
065 03 Lomnička
Elektronický kontakt
dnspm.kc@gmail.com
Dom Panny Márie, matky útechy-nocľaháreň pre ženy (Žilina)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier Panny Márie Útechy
Sídlo
Jezuitská
010 01 Žilina
Elektronický kontakt
www.sestryutechy.sk
Dom sv. Jozefa - Zariadenie sociálnych služieb (pre vlastné sestry) (Prešov)
Zriaďovateľ: Congregatio Jesu, Slovenská provincia
Sídlo
Kmeťovo stromoradie 6
080 01 Prešov
Elektronický kontakt
www.congregatiojesu.com
Dom sv. Kozmu a Damiána (Prešov)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
Sídlo
Rumanova 6
080 01 Prešov
Elektronický kontakt
domkad.eu
Domov sv. Dominika (Petrovany)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Sídlo
Petrovany 115
082 53 Petrovany
Elektronický kontakt
domovsvdominika.sk
Hospic Milosrdných sestier (Trenčín)
Zriaďovateľ: Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok
Sídlo
Súvoz 739
911 01 Trenčín
Elektronický kontakt
www.hospictn.sk
Krízové stredisko (Spišská Nová Ves)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Sídlo
Školská 4
052 01 Spišská Nová Ves
Elektronický kontakt
www.alzbetka-no.sk
MAGIS občianske združenie (Prešov)
Zriaďovateľ: Congregatio Jesu, Slovenská provincia
Sídlo
Konštantínova 2
080 01 Prešov
Elektronický kontakt
www.congregatiojesu.com
Občianske združenie Slnečnica Slovensko - ADOS Slnečnica (Bratislava)
Zriaďovateľ: Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Sídlo
Štyndlova 1
821 05 Bratislava
Elektronický kontakt
www.hospic-slnecnica.sk
Občianske združenie Slnečnica Slovensko - Domáca opatrovateľská služba (Bratislava)
Zriaďovateľ: Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Sídlo
Štyndlova 1
821 05 Bratislava
Elektronický kontakt
www.hospic-slnecnica.sk
Občianske združenie Slnečnica Slovensko - Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré (Bratislava)
Zriaďovateľ: Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Sídlo
Štyndlova 1
821 05 Bratislava
Elektronický kontakt
www.hospic-slnecnica.sk
Občianske združenie Slnečnica Slovensko - Požičovňa zdravotníckych pomôcok (Bratislava)
Zriaďovateľ: Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Sídlo
Štyndlova 1
821 05 Bratislava
Elektronický kontakt
www.hospic-slnecnica.sk
Onkologický ústav svätej Alžbety, s.r.o (Bratislava)
Zriaďovateľ: Rehoľa svätej Alžbety
Sídlo
Heydukova 10
812 32 Bratislava 1
Elektronický kontakt
www.ousa.sk
Zariadenie pre seniorov (Raslavice)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Sídlo
Kláštorná 101/9
086 41 Raslavice
Elektronický kontakt
www.alzbetka-no.sk

Mužské rehole

Doma u Kapucínov, n. o. (Bratislava)
Zriaďovateľ: Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov/Kapucíni na Slovensku
Sídlo
Župné nám. 10
811 03 Bratislava
Elektronický kontakt
www.domaukapucinov.sk
Domov sv. Jána z Boha, n. o. (Bratislava)
Zriaďovateľ: Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia
Sídlo
Hattalova 6
831 03 Bratislava
Elektronický kontakt
www.milosrdni.eu
Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s. r. o. (Bratislava)
Zriaďovateľ: Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia
Sídlo
Nám. SNP 10
814 65 Bratislava
Elektronický kontakt
www.milosrdni.eu
Zariadenie opatrovateľskej služby (Nitra)
Zriaďovateľ: Spoločnosť Božieho Slova
Sídlo
Kalvária 715/3
949 01 Nitra
Elektronický kontakt
www.verbisti.sk
Zariadenie pre seniorov (Nitra)
Zriaďovateľ: Spoločnosť Božieho Slova
Sídlo
Kalvária 715/3
949 01 Nitra
Elektronický kontakt
www.verbisti.sk