Ženské rehole

Centrum voľného času (Trnava)
Zriaďovateľ: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia
Sídlo
Halenárska 45
917 01 Trnava
Elektronický kontakt
zsamtt.edupage.org
Centrum voľného času pri GTA - M-Centrum (Košice)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Sídlo
Zbrojničná 3
040 01 Košice
Elektronický kontakt
www.gta.sk
Cirkevná materská škola bl. Imeldy (Košice)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Sídlo
Moyzesova 8
040 01 Košice
Elektronický kontakt
msimeldy.edupage.org
Cirkevná materská škola Kráľovnej anjelov (Ivanka pri Dunaji)
Zriaďovateľ: Kongregácia Dcér Božskej Lásky
Sídlo
Nám. padlých hrdinov 30
90028 Ivanka pri Dunaji
Elektronický kontakt
www.cmsivanka.sk
Cirkevná materská škola Madony Žitného ostrova (Dunajská Lužná)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Sídlo
Jánošíkovská 465/5
900 42 Dunajská Lužná
Elektronický kontakt
www.cmsmadony.sk
Cirkevná materská škola sv. Terezky (Michalovce)
Zriaďovateľ: Kongregácia Dcér Božskej Lásky
Sídlo
Farská 1
07101 Michalovce
Elektronický kontakt
cmsterezky.sk
CMŠ bl. Tarzície (Trenčín)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
Sídlo
Olbrachtova 28
911 01 Trenčín
Elektronický kontakt
tarzicia.edupage.org
CMŠ s. Jozafaty (Ľutina)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
Sídlo
Ľutina 131
082 57 Ľutina
Elektronický kontakt
cmslutina.edupage.org
Gymnázium Angely Merici (Trnava)
Zriaďovateľ: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia
Sídlo
Hviezdoslavova 10
917 01 Trnava
Elektronický kontakt
gamtt.edupage.org
Gymnázium Matky Alexie (Bratislava)
Zriaďovateľ: Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame
Sídlo
Jesenského 4/A
811 02 Bratislava
Elektronický kontakt
gma.edupage.org
Gymnázium s. Jozefa (Nové Mesto nad Váhom)
Zriaďovateľ: Kongregácia školských sestier de Notre Dame
Sídlo
Klčové 87/5
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Elektronický kontakt
gym.ssjozefnm.sk
Gymnázium sv. Františka z Assisi (Žilina)
Zriaďovateľ: Kongregácia školských sestier sv. Františka, Slovenská provincia
Sídlo
J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina
Elektronický kontakt
www.gsf.sk
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského (GTA) (Košice)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Sídlo
Zbrojničná 3
040 01 Košice
Elektronický kontakt
www.gta.sk
Gymnázium sv. Uršule (Bratislava)
Zriaďovateľ: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia
Sídlo
Nedbalova 6
811 01 Bratislava
Elektronický kontakt
www.gsurba.sk
Jazyková škola pri GTA (Košice)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Sídlo
Zbrojničná 3
040 01 Košice
Elektronický kontakt
www.gta.sk
Materská škola sv. Lujzy (Ružomberok)
Zriaďovateľ: Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok
Sídlo
Nám. A. Hlinku 67
034 01 Ružomberok
Elektronický kontakt
www.satmarky.sk
MŠ bl. Alexie (Nové Mesto nad Váhom)
Zriaďovateľ: Kongregácia školských sestier de Notre Dame
Sídlo
Klčové 87/5
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Elektronický kontakt
sestrynd.stranka.info
Spojená škola sv. Jozefa (Turzovka)
Zriaďovateľ: Slovenský vikariát Kongregácie sestier svätého Cyrila a Metoda
Sídlo
Jašíková 219
023 54 Turzovka
Elektronický kontakt
specialnazsturzovka.edupage.org
Spojená škola sv.Jozefa (Nové Mesto nad Váhom)
Zriaďovateľ: Kongregácia školských sestier de Notre Dame
Sídlo
Klčové 87/5
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej (Ružomberok)
Zriaďovateľ: Kongregácia Milosrdných sestier svätého Kríža – Slovenská provincia
Sídlo
Dončova 7
034 01 Ružomberok
Elektronický kontakt
szsmtsrbk.edupage.org
Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého (Prešov)
Zriaďovateľ: Rád sestier svätého Bazila Veľkého v SR
Sídlo
Kmeťovo stromoradie 1
080 01 Prešov
Elektronický kontakt
www.szssvbazpo.edu.sk
Súkromná materská škola (Spišská Nová Ves)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa
Sídlo
Školská 4
052 01 Spišská Nová Ves
Elektronický kontakt
www.alzbetka-no.sk
Školská jedáleň (Trnava)
Zriaďovateľ: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia
Sídlo
Halenárska 45
917 01 Trnava
Elektronický kontakt
zsamtt.edupage.org
Školská jedáleň (Trnava)
Zriaďovateľ: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia
Sídlo
Hviezdoslavova 10
917 01 Trnava
Elektronický kontakt
gamtt.edupage.org
Školská jedáleň (Bratislava)
Zriaďovateľ: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia
Sídlo
Nedbalova 4
811 01 Bratislava
Elektronický kontakt
zsmsursule.edupage.org
Školská jedáleň pri GTA (Košice)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Sídlo
Zbrojničná 3
040 01 Košice
Elektronický kontakt
www.gta.sk
Školská jedáleň pri Gymnáziu sv. Františka z Assisi (Žilina)
Zriaďovateľ: Kongregácia školských sestier sv. Františka, Slovenská provincia
Sídlo
J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina
Elektronický kontakt
www.gsf.sk
Školský internát (Trnava)
Zriaďovateľ: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia
Sídlo
Hviezdoslavova 10
917 01 Trnava
Elektronický kontakt
gamtt.edupage.org
Školský internát pri GTA (Košice)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy
Sídlo
Zbrojničná 3
040 01 Košice
Elektronický kontakt
www.gta.sk
Školský internát pri Gymnáziu sv. Františka z Assisi (Žilina)
Zriaďovateľ: Kongregácia školských sestier sv. Františka, Slovenská provincia
Sídlo
J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina
Elektronický kontakt
www.gsf.sk
Školský klub detí (Bratislava)
Zriaďovateľ: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia
Sídlo
Nedbalova 4
811 01 Bratislava
Elektronický kontakt
zsmsursule.edupage.org
Školský klub detí (Trnava)
Zriaďovateľ: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia
Sídlo
Halenárska 45
917 01 Trnava
Elektronický kontakt
zsamtt.edupage.org
Študentský domov sv. Jozefa (Nitra)
Zriaďovateľ: Kongregácia misijných sestier Kráľovnej apoštolov
Sídlo
Nitra
Elektronický kontakt
www.srasisters.org
Základná škola Matky Alexie (Bratislava)
Zriaďovateľ: Kanonisky sv. Augustína rehole Notre Dame
Sídlo
Palackého 1
811 02 Bratislava
Elektronický kontakt
www.zsmatkyalexie.eu
Základná škola s materskou školou Angely Merici (Trnava)
Zriaďovateľ: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia
Sídlo
Halenárska 45
917 01 Trnava
Elektronický kontakt
zsamtt.edupage.org
Základná škola s materskou školou sv. Uršule (Bratislava)
Zriaďovateľ: Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská provincia
Sídlo
Nedbalova 4
811 01 Bratislava
Elektronický kontakt
zsmsursule.edupage.org
Základná škola sv. Vincenta (Ružomberok)
Zriaďovateľ: Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok
Sídlo
Nám. A. Hlinku 22
034 01 Ružomberok
Elektronický kontakt
vincent.edupage.org
ZŠ sv. Jozefa (Nové Mesto nad Váhom)
Zriaďovateľ: Kongregácia školských sestier de Notre Dame
Sídlo
Klčové 87/5
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Elektronický kontakt
www.zsjozefnm.edu.sk

Mužské rehole

Internát pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka (Žilina)
Zriaďovateľ: Saleziáni don Bosca-Slovenská provincia
Sídlo
Rajecká cesta 17
010 01 Žilina
Elektronický kontakt
www.sos.sdb.sk
Piaristická spojená škola Františka Hanáka (Prievidza)
Zriaďovateľ: Rehoľa piaristov na Slovensku
Sídlo
A. Hlinku 44
971 01 Prievidza
Elektronický kontakt
piarpd.edupage.org
Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského (Nitra)
Zriaďovateľ: Rehoľa piaristov na Slovensku
Sídlo
Piaristická 6
949 01 Nitra
Elektronický kontakt
pssjknr.edupage.org
Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého (Trenčín)
Zriaďovateľ: Rehoľa piaristov na Slovensku
Sídlo
Palackého 4
912 50 Trenčín
Elektronický kontakt
www.piar.gtn.sk
Premonštrátske gymnázium (Košice)
Zriaďovateľ: Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov
Sídlo
Kováčska 28
040 01 Košice
Elektronický kontakt
www.kovacska.sk
SOŠ sv. Jozefa Robotníka (Žilina)
Zriaďovateľ: Saleziáni don Bosca-Slovenská provincia
Sídlo
Rajecká cesta 17
010 01 Žilina
Elektronický kontakt
www.sos.sdb.sk
Spojená škola de La Salle (Bratislava)
Zriaďovateľ: Inštitút školských bratov
Sídlo
Čachtická 14
831 06 Bratislava
Elektronický kontakt
www.lasalle.sk
Základná škola s materskou školou bl. Zefyrína (Bardejov)
Zriaďovateľ: Saleziáni don Bosca-Slovenská provincia
Sídlo
Poštárka 12
085 01 Bardejov
Elektronický kontakt
www.postarka.edupage.sk