Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>

Svätosť u (ne)zasvätených – pozvánka prežiť svätodušný týždeň v Košiciach

Košická eparchia pozýva do Katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach prežiť svätodušný týždeň 9. – 16. júna s ľuďmi, ktorí sa svätými nenarodili, ale vďaka spolupráci so Svätým Duchom sa nimi stali. Počas týždňa bude v katedrále vystavený relikviár s relikviou sv. Kríža a ostatkami 124 svätých mužov a žien. Večerné bohoslužby týždňa budú obohatené

Na zasvatenyzivot.sk vás čaká nová verzia stránky

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 9. júna 2019 bola spustená nová verzia webovej stránky časopisu Zasvätený život na adrese zasvatenyzivot.sk. Nová verzia prináša prehľadnejšie usporiadanie, ako aj kompatibilitu s mobilnými zariadeniami. Archív jednotlivých čísiel časopisu je teraz k dispozícii v PDF formáte, čo umožňuje ich čítanie na väčšom okruhu elektronických zariadení aj bez nutnosti pripojenia

V relácii Doma je doma sa zajtra dozviete viac o Zasvätenom živote

Čo to znamená viesť zasvätený život? Je to náročné? Ako veľmi sa zasvätené osoby a ich život od nás odlišujú? Na tieto otázky budeme zajtra, 12. júna 2019 o 17.30 v TV Lux v relácii Doma je doma hľadať odpoveď spolu s našimi hosťami šéfredaktorom časopisu Zasvätený život Jánom Štefancom, SVD a redaktorkou sr. Františkou Čačkovou,

Nádej v beznádeji – v Quo vadis budú premietať film o sr. Veronike Theresii Ráckovej

Sestry služobnice Ducha Svätého budú v bratislavskom Quo vadis 17. júna 2019 o 18:00 predstavovať film „Nádej v beznádeji“ z dielne KVRPS o živote sestry Veroniky Theresie Ráckovej a následne po ňom ponúkajú diskusiu o tejto výnimočnej sestre, o svojom rehoľnom inštitúte a o misiách. Sr. MUDr. Veronika Theresia Rácková, SSpS (1958 – 2016), rehoľná sestra, misionárka a lekárka. 

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.