Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>
Foto: © Vatican Media

List ku 27. dňu zasväteného života

KONGREGÁCIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA                                                                                                           Vatikán, 25. januára 2023 Prot. n. sp.R. 2930/23 Drahí zasvätení bratia a sestry! V tomto čase, keď je v Cirkvi prítomný synodálny duch, máme radosť, že môžeme sláviť 27. deň zasväteného života eucharistickou slávnosťou v Bazilike Santa Maria Maggiore. Pre neprítomnosť Svätého Otca, ktorý je na

V Bratislave bolo formačné stretnutie Misijnej spoločnosti vincentínov

V Bratislave sa uskutočnilo formačné stretnutie členov Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (vincentíni), ktoré sa oficiálne koná každý rok v provinciálnom dome. Nosnou témou bola prednáška P. Luigiho Mezzadriho – talianskeho historika Misijnej spoločnosti – s názvom Svätý Vincent de Paul, človek horizontov. Súčasťou programu bola spoločná svätá omša, ktorú celebroval otec provinciál P. Tomáš Brezáni, CM

Nový viceprovinciál redemptoristov je o. Miroslav Bujdoš CSsR

Gréckokatolícki redemptoristi Michalovskej viceprovincie na Slovensku majú nového viceprovinciálneho predstaveného. Je ním o. Miroslav Bujdoš CSsR. Generálny predstavený redemptoristov P. Rogerio Gomes CSsR (Rím) potvrdil jeho voľbu v stredu 25. januára 2023 na základe oboznámenia sa s výsledkami volieb členov XI. kapituly Michalovskej viceprovincie. Vo štvrtok 26. januára sa ujal úradu zložením vyznania viery a sľubu pred

Augustiniánske jubileum:1300 rokov od prenesenia relikvií sv. Augustína do Pavie

Nezvyčajné výročie slávi rehoľa sv. Augustína. Týka sa 1300 rokov prenesenia pozostatkov sv. Augustína do Pavie (Taliansko). Svätý Augustín zanechal po svojej smrti v roku 430, knižnicu plnú svojich kníh a kláštory plné mníchov. 26. februára 2023 uplynie podľa historických údajov 1300 rokov, odkedy bolo jeho telo uložené do hrobu v Pavii (Taliansko). Svätý Fulgencius, biskup z Ruspe, preniesol

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac