Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>
Foto: © Vatican Media

Zomrel bývalý provinciál františkánov a kňaz Trnavskej arcidiecézy Peter Rúčka

V sobotu 30. septembra 2023 zomrel zaopatrený sviatosťami kňaz Trnavskej arcidiecézy Peter Rúčka. Zomrel v 69. roku života (vek 68 rokov) a v 43. roku kňazstva. „Oznamujeme vám, že so zosnulým kňazom sa rozlúčime počas pohrebnej svätej omše s obradmi vo farskom Kostole Krista Kráľa v Šulekove pri Hlohovci v stredu 4. októbra 2023 o

Pestrosť františkánskych spoločenstiev sa ukázala pri dnešnom putovaní „Do Greccia“ v Hriňovej

Františkánska rodina na Slovensku putovala v posledný septembrový deň „Do Greccia“ na Raticovom vrchu v Hriňovej: mužské rehoľné spoločenstvá (kapucíni, františkáni a minoriti so svojimi provinciálnymi predstavenými), ženské rehole (krížové sestry, školské sestry, alžbetínky, františkánky, kapucínky Najsvätejšieho Srdca), svetskí františkáni – terciári a medzi rehoľníkmi boli aj animátori Gifry a fra Angeli. Pred 800 rokmi svätý František dal

Ocenenie Sociálny čin roka prevzala rehoľná sestra Marieta Nagyová CJ

V utorok 20. septembra 2023 sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení za sociálny čin roka a významnú pomoc rodinám v roku 2022. Medzi ocenenými bola aj sr. Marietta Nagyová CJ, ktorá si toto ocenenie prevzala z rúk ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Sone Gaborčákovej. Pri odovzdávaní ocenenia

V Marianke mali v sobotu farský piknik

Sobotné popoludnie 16. septembra sa záhrada exercičného domu v Marianke zaplnila hojnou prítomnosťou priateľov bratov tešiteľov, farníkov a tých, ktorým je pokoj tohto Sanktuária blízky ich srdcu. Komunita bratov tešiteľov spolu s pani Zuzanou Bundovou zorganizovala Farský piknik bohatý na akcie. Začali ho slávením Eucharistie, počas ktorej otec Faustyn Wesołowski priblížil Božie Slovo. Potom pódium

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac