Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>

V slovenčine je k dispozícii nový dokument Communis Vita

Začiatkom roka 2020 bol cez sekretariát KVRPS odovzdaný všetkým vyšším rehoľným predstaveným na Slovensku slovenský preklad dokumentu motu proprio pápeža Františka Communis Vita [Spoločný život]. Pápež ním uviedol nový dôvod prepustenia z inštitútu v prípade nezákonnej dlhodobej neprítomnosti v rehoľnom dome. Okrem tohto dokumentu bol zverejnený aj okružný list prefekta Kongregácie kard. João Braz de

Uplynulo 100 rokov od narodenia známeho saleziána Ernesta Macáka

Pred sto rokmi sa 7. januára vo Vištuku narodil významný slovenský salezián kňaz, bývalý provinciál saleziánov, Ernest Macák. Hneď na začiatku komunistickej totality bol iniciátorom tajných útekov mladých saleziánov do Talianska a po likvidácii rehoľných domov v roku 1950 v ilegalite rozvíjal spôsob ďalšieho fungovania saleziánskeho diela na Slovensku. Štátna moc ho väznila a mučila a on, aby

Pozývame koordinátorov pastorácie povolaní na Velehrad

Milí a vážení bratři a sestry, již 13. rokem pořádáme setkání koordinátorů Pastorace povolání na Velehradě. Letos proběhne ve dnech 26. – 29. 1. 2020. Jde o vzájemné povzbuzení, předání zkušeností a načerpání nových informací a postřehů z pastorace povolání mladých dnešní doby. Jsme rádi, že letos přijali pozvání přednášejícími z České republiky i ze

Stanovisko provinciála Rehole dominikánov k incidentu vo Zvolene

Stanovisko provinciála Rehole dominikánov na Slovensku k incidentu z 22. 12. 2019 vo Zvolene. V nedeľu 22. decembra 2019, približne o 19.30 večer, boli piati bratia dominikáni, ktorí sa vracali z predvianočného spovedania, najskôr verbálne a potom aj fyzicky napadnutí dvoma útočníkmi. Polícia SR zasiahla veľmi promptne, za čo sme vďační. Incident teraz riešia orgány činné v trestnom konaní. Napadnutie sme

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac