Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>
Foto: © Vatican Media

Pestrosť františkánskych spoločenstiev sa ukázala pri dnešnom putovaní „Do Greccia“ v Hriňovej

Františkánska rodina na Slovensku putovala v posledný septembrový deň „Do Greccia“ na Raticovom vrchu v Hriňovej: mužské rehoľné spoločenstvá (kapucíni, františkáni a minoriti so svojimi provinciálnymi predstavenými), ženské rehole (krížové sestry, školské sestry, alžbetínky, františkánky, kapucínky Najsvätejšieho Srdca), svetskí františkáni – terciári a medzi rehoľníkmi boli aj animátori Gifry a FraAngeli. Pred 800 rokmi svätý František dal postaviť

Ocenenie Sociálny čin roka prevzala rehoľná sestra Marieta Nagyová CJ

V utorok 20. septembra 2023 sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení za sociálny čin roka a významnú pomoc rodinám v roku 2022. Medzi ocenenými bola aj sr. Marietta Nagyová CJ, ktorá si toto ocenenie prevzala z rúk ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Sone Gaborčákovej. Pri odovzdávaní ocenenia

V Marianke mali v sobotu farský piknik

Sobotné popoludnie 16. septembra sa záhrada exercičného domu v Marianke zaplnila hojnou prítomnosťou priateľov bratov tešiteľov, farníkov a tých, ktorým je pokoj tohto Sanktuária blízky ich srdcu. Komunita bratov tešiteľov spolu s pani Zuzanou Bundovou zorganizovala Farský piknik bohatý na akcie. Začali ho slávením Eucharistie, počas ktorej otec Faustyn Wesołowski priblížil Božie Slovo. Potom pódium

Sociálne sestry oslávili v Košiciach sto rokov založenia za účasti apoštolského nuncia

Jubilejnou svätou omšou v sobotu 17. septembra v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach vyvrcholili oslavy 100. výročia založenia Spoločnosti sociálnych sestier. Svätú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a v jej úvode sa sociálnym sestrám zastúpeným z celého sveta prihovoril apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli. „Je pre mňa veľkou radosťou mať účasť na tejto nádhernej a dôležitej oslave.

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac