Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>

Novým viceprovinciálom slovenských pavlínov je Rastislav Ivanecký

Generálny prior Rádu svätého Pavla Prvého Pustovníka páter Arnold Chrapkowski spolu s generálnou radou definítorov menoval nové vedenie Viceprovincie Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku. Novým slovenským viceprovinciálom pavlínov sa stane páter Rastislav Ivanecký. Páter Rastislav sa narodil v roku 1975. Do novicátu pavlínov vstúpil v roku 1994. Filozofické a teologické štúdia absolvoval na vtedajšej Pápežskej

Svätá Rita a jej odpustová slávnosť v augustiniánskom kostole na Slovensku

Dňa 24. mája 1900 bola pápežom Levom XIII vyhlásená za svätú, Rita z Cascie, ktorá bola manželkou, matkou, vdovou a potom augustiniánskou mníškou. Presne v deň 120 výročia jej svätorečenia sa v Košiciach v Kostole svätej Rity slávila odpustová slávnosť. Táto svätica je veľmi známa v Taliansku kde žila ale postupne sa jej úcta rozširuje aj na Slovensku. V Košiciach postavili kostol

Tichá spomienka KVRPS na dona Jozefa Ižolda, SDB

V archíve KVRPS sa uchováva viacero vzácnych fotografii – fotografie významných osobnosti, nezabudnuteľných udalosti. Dnes sú to „už iba“ spomienky. Takáto spomienka zostáva aj na dona Jozefa Ižolda, zosnulého provinciála saleziánov. Don Jozef sa dňa 30. januára 2019 zúčastnil na historickom momente v živote Konferencií vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a to na prvom oficiálnom

Barbarstvo moci (04): Barbarská noc (video)

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov a

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac