Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>
Foto: © Vatican Media

Vincentská rodina organizuje 17. ročník verejnej zbierky Boj proti hladu

Vincentská rodina na Slovensku organizuje 17. ročník verejnej zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku. Termín konania aktuálneho ročníka zbierky je od 1. júna 2023 do 31. januára 2024. Prečo práve tieto krajiny? Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou, ktorá je

Vo františkánskom kostole v Hlohovci slávili veriaci tzv. „Deň Greccio“

Vo štvrtok 25. mája 2023 sa vo františkánskom kostole v Hlohovci slávil tzv. „Deň Greccio“. Tento rok si františkánska rehoľa pripomína 800 rokov regule a od založenia prvých jasličiek svätým Františkom v mestečku Greccio. V programe najskôr vyložili na poklonu Oltárnu sviatosť a terciári sa modlili moderovaný ruženec. Potom sa začala slávnostná svätá omša, ktorej

Misionári Matky Božej Lasaletskej majú ďalšieho diakona zo Slovenska

Stal sa ním Martin Malina, ktorý spolu s Jakubom Batorskim v sobotu 20. mája 2023 prijal diakonskú vysviacku v Bazilike Minor Panny Márie Lasaletskej v Dębowci. Slávnostnú svätú omšu celebroval Adam Wodarczyk, pomocný biskup z Katovíc. Martin bude naďalej pokračovať vo formácii v Poľsku. Čaká ho ešte zavŕšenie teologického štúdia na Univerzite Jána Pavla II. v Krakove. Saletíni pôsobiaci na

Poď so mnou na osamelé miesto

Ponúkame vám v našom Centre spirituality Premenenia Pána priestor na osobné stíšenie, reflexiu, načúvanie sebe a Bohu. Ak máte potrebu na chvíľu vyjsť zo svojej každodennosti, spomaliť, zastaviť sa a len jednoducho byť so sebou a s Bohom, ste srdečne vítaní. K dispozícii je kaplnka a mnoho možností na prechádzky v parku a do okolitej

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac