Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>

Tatranský česko-slovenský mužsko-ženský internoviciát

Počas víkendu 7. – 9. februára 2020 sa uskutočnilo tretie stretnutie internoviciátu v Dolnom Smokovci. Stretnutie malo česko – slovenský  charakter a zúčastnilo sa ho 39 novicov a noviciek s ich magistrami. Cieľom stretnutia bolo vzájomné poznávanie a vytvorenie kontaktu medzi rehoľnými komunitami. Hlavnou prenášajúcou bola sr. Mária Ester Lahová, SSpS, ktorá predstavila tému „Priateľstvo v rehoľnom živote“. V piatok predstavili krátke

70 rokov od Barbarskej noci – likvidácia kláštorov nezničila rehoľný život na Slovensku

(Bratislava, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, KVRPS) V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. na 14. apríla a opätovne z 3. na 4. mája, prepadli represívne zložky štátu (Zbor národnej

Mladý salezián z Aldanu vystavuje fotografie v Bratislave

Nikolai Chirkov je mladý salezián, pôvodom z Aldanu v Rusku, ktorý aktuálne ako študent filozofie žije v saleziánskej komunite v Žiline. V Bratislave teraz pripravil výstavu svojich fotografií „Zrkadlenie“. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 10. januára 2020 v „Gallery Ja“ v saleziánskom stredisku na Mamateyovej 4 v Bratislave. „V období od roku 2012 do roku 2019,

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac