Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>

Augustiniánov na Slovensku od nedele povedie nový predstavený

U augustiniánov na Slovensku nastáva zmena na poste predstaveného. V nedeľu 22. septembra pri svätej omši o 10:30 v Kostole sv. Rity v Košiciach sa novým predstaveným stane P. Jozef Jurdák, OSA. Rehoľa sv. Augustína má na Slovensku jedinú komunitu v Košiciach a tvoria ju pátri Rastislav Štuller, Andrej Kovaľak a Miroslav Zárik. Páter Jozef Jurdák (1975) sa

Pred 30 rokmi zomrel Ján Mastiliak, ktorý je v procese blahorečenia

Uplynulo 30 rokov od úmrtia prvého gréckokatolíckého redemptoristu slovenského pôvodu Jána Mastiliaka CSsR. Zomrel 18. septembra 1989 v Prešove. Ján Mastiliak sa narodil 5. novembra 1911 v Nižnom Hrabovci pri Vranove nad Topľou. TK KBS prináša pri tejto príležitosti jeho životopis, ktorý v minulosti poskytol o. Metod Marcel Lukačik, CSsR. Ján Mastiliak vstúpil do juvenátu

V kaplnke v Kežmarku pribudla ikona zakladateľky redemptoristiek

Dňa 14. septembra 2019 na sviatok Povýšenia Svätého kríža a výročný deň smrti bl. Márie Celesty Crostarosy, počas svätej omše P. Václav Hypius, provinciál redemptoristov a predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku,  požehnal v Kežmarku ikonu zakladateľky sestier redemptoristiek, ktorá je umiestnená na pravej strane kláštorného kostola. Autorom tohto diela je výtvarník a sochár

Chrániť každého človeka má zmysel

O týždeň bude v Bratislave Národný pochod za život. Za najmenších z nás – to je heslo tretieho ročníka Národného pochodu za život, ktorý bude 22. septembra 2019 na Námestí Slobody v Bratislave. Cieľom pochodu je verejne podporiť ochranu života každého človeka od počatia a podporiť prijatie potrebných legislatívnych zmien. „Chrániť život a dôstojnosť každého človeka

Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Learn More
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Learn More