Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>
Foto: © Vatican Media

Saleziáni začínajú provinciálnu kapitulu v mimoriadnom termíne

Saleziáni dona Bosca od nedele začínajú provinciálnu kapitulu. V Badíne pri Banskej Bystrici sa stretne 53 saleziánov, aby sa počas piatich dní venovali trom tematickým okruhom. Tie sa týkajú saleziánskeho života, ale aj spolupráce s laikmi. Okruhy zastrešuje hlavná téma, ktorá znie: Nadšení pre Ježiša Krista, zameraní na mladých. Stretnutie sa deje v nezvyčajnom čase – už

O 100 dní blahorečia Jána Havlíka, o budúcom blahoslavenom vznikol film

Už o 100 dní sa uskutoční slávnosť blahorečenia Jána Havlíka. Koordinačný tím dnes pri tejto príležitosti oznámil vznik nového dokumentárneho autorského filmu Na ceste k dokonalosti, ktorého inšpiráciou je práve budúci slovenský blahoslavený. Slávnostná premiéra bude v nedeľu 26. mája o 16:00 hod v sále Vincentínum pod Kostolom sv. Vincenta de Paul v Bratislave-Ružinove. Tvorcom

V Smižanoch ponúkajú duchovné cvičenia pre kňazov

V októbri a novembri budú v Dome pútnika CBM v Smižanoch dva turnusy duchovných cvičení pre kňazov, ktoré povedú slovenskí biskupi. 14. – 18. októbra 2024  – Mons. Andrej Imrich, emeritný biskup Spišskej diecézy. 25. – 29. 11. 2024 – Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Viac informácií o Dome pútnika nájdete TU. Prihlášky: tel.: 0918 950 124e-mail: cbm.rezervacie@gmail.com Dom pútnika CBMHutnícka 4052

Pozývame rehoľné sestry na seminár Umenie starnúť v komunite

Na roky 2024 – 2025 sme boli finančne podporení Nadáciou pre sestry Conrad N. Hilton. Podpora je určená na trvalú formáciu rehoľných sestier. Najbližšia akcia: Seminár – Umenie starnúť v komuniteTermín: 27. – 29. jún 2024Miesto: penzión Caritas v Dolnom Smokovci Prihlasovací formulár Renáta Jamborová, SSS

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac