Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>

V Jarovniciach potrebujú pomôcť

Dokončiť úpravu exteriéru pastoračného centra – oplotenie a komunikáciu ku garáži a tak zabezpečiť nielen bezpečnosť účastníkov aktivít, ale umožniť rozšírenie činnosti aj na vonkajšie aktivity. To je cieľom výzvy rehoľných sestier Congregatio Jesu, ktoré sa už deviaty rok snažia slúžiť Rómom aj Slovákom v Jarovniciach. Pre projekt hľadajú finančnú podporu na dokončenie diela. Pastoračné

KVRPS sa pridáva k sláveniu Roka Božieho slova

Prvou adventnou nedeľou sa začal sláviť Rok Božieho Slova. KVRPS spolupracuje s Katolíckym biblickým dielom na Slovensku (KBD) – a to prostredníctvom svojich zástupcov v Rade KBD P. Mareka Vaňuša, SVD a sr. Dagmar Kráľovej, FMA ako aj iných biblistov-rehoľníkov, aby sa Božie slovo v tomto roku dostalo častejšie z knihovníčky do rúk a potom

Relikvie sv. Vincenta de Paul budú u nás putovať posledné dva týždne

Relikvie sv. Vincenta de Paul budú u nás putovať posledné dva týždne. „S istou dávkou smútku z pomaly sa končiaceho milostiplného obdobia putovania relikvií, ale aj s veľkou radosťou a vďakou za všetky milosti zoslané na Slovenskú a Českú republiku za doterajší čas pripomíname všetkým ctiteľom sv. Vincenta a ľuďom dobrej vôle, že sú pred nami posledné dva týždne, počas ktorých

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac