Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>
Foto: © Vatican Media

Congregatio Jesu má novú provinciálnu predstavenú

Slovenská provincia sestier Congregatio Jesu má novú provinciálnu predstavenú, ktorá bola vymenovaná generálnou predstavenou Sr. Veronicou Fuhrmann dňa 15. mája 2024. Stala sa ňou sestra Júlia Milčová, ktorá prevezme úrad provinciálnej predstavenej 1. decembra 2024. Sestra Júlia Magdaléna Milčová sa narodila v roku 1969 v Humennom. Do Congregatio Jesu vstúpila v septembri 1989. Študovala na Rímskokatolíckej cyrilometodskej

Kapucíni prišli do Pezinka pred 350 rokmi (pozvánka a ponuka knihy)

Dňa 15. septembra 1673 pápež Klement X. udelil súhlas rakúsko-uhorskej kapucínskej provincii na založenie kláštorov v Bratislave a v Pezinku. Dňa 10. júna 1674 boli kapucíni uvedení do Pezinka, do svojho prvého pôsobiska v Uhorsku. Slávnosť 350. výročia príchodu kapucínov do Pezinka začne slávením ďakovnej svätej omše a bude pokračovať hudobným a kultúrnym programom v kláštornej záhrade a

Nové vedenie Slovenskej provincie Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa

Prelom mesiacov máj a jún 2024 sa niesol v duchu úprimných modlitieb všetkých sestier z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Od 1. júna 2024 je sr. M. Rudolfa Ondrušová menovaná ako provinciálna predstavená Slovenskej provincie SDR. Delegátky na provinciálnej kapitule mali za úlohu zvoliť radkyne, ktorými sa stali sr. M. Filotea Užáková, sr. Marietta Eliašová, sr.

Školské sestry sv. Františka slávili Rohožkovú kapitulu v Okoličnom

Na Rohožkovej kapitule sa v Okoličnom dnes, 1. júna 2024, stretlo 119 zo 139 členiek Slovenskej provincie Kongregácie školských sestier sv. Františka. Rohožková kapitula sa konala pri príležitosti františkánskych jubileí, keďže v týchto rokoch slávime 800. výročie významných udalostí zo života sv. Františka a súčasne sa v tomto roku pripravujeme Rokom modlitby na Jubilejný rok 2025. Provinciálna predstavená, sestra

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac