Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>
Foto: © Vatican Media

Generálna predstavená sestier Saleziánok Matka Chiara Cazzuola navštívi Slovensko

Matka Chiara príde na Slovensko po prvýkrát. Počas návštevy chce bližšie spoznať realitu slovenskej Cirkvi a saleziánskej rodiny. Okrem iného sa stretne s apoštolským nunciom Mons. Nicola Girasolim a s košickým arcibiskupom metropolitom Mons. Bernardom Boberom, predsedom KBS.  Matka Chiara počas dní 31. júla až 4. augusta navštívi niektoré komunity saleziánok, a to v Bratislave, v Trnave, v Nitre,

P. Cyril Šesták SJ zložil posledné rehoľné sľuby

Utorok 2. júla, na sviatok Navštívenia Panny Márie, zložil do rúk provinciála slovenských jezuitov P. Jozefa Šofranka SJ posledné rehoľné sľuby P. Cyril Šesták SJ. Na slávnostnej sv. omši, ktorá začala o 11.00 v Lehote pod Vtáčnikom, rodisku P. Šestáka, boli prítomní jeho rodáci, rodina a jezuiti z Bratislavy, Trnavy a Ružomberka. Po svätej omši bolo pripravené pohostenie v blízkom

Permanentná formácia sestier o umení starnúť v komunite

Koncom  júna v dňoch 27. – 29. 6. 2024  sa stretli sestry z rôznych rehoľných kongregácií a komunít na biblicko- formačnom seminári “Umenie starnúť v komunite”, zameraný hlavne na vekové obdobie 62+. Seminár organizovala KVRPS – spirituálna komisia a zúčastnilo sa ho 30 rehoľných sestier. Hlavným prednášajúcim bol o. ThDr. Marián Bublinec, PhD. predložil sestrám pohľad

V Melčiciach bolo stretnutie Internoviciátu na tému zasvätené panenstvo a sexualita

Posledné stretnutie Internoviciátu v tomto školskom roku sa konalo v dňoch 19. – 22. 6. 2024 vo Františkánskom duchovnom centre sestier františkánok Premenenia v Melčiciach – Lieskovom. Hosťom a prednášajúcou bola sestra Marta Andraščíková, SSS. Témou stretnutia bolo Zasvätené panenstvo a sexualita. Doteraz bola táto téma ponúkaná na stretnutiach, kde boli iba rehoľné sestry. Tentokrát po dohode so všetkými

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac