Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>

Písanie čiarky pred skratkou rehole

Nejednoznačnosť v písaní čiarky pred skratkou rehole sa Mediálna komisia KVRPS rozhodla vyriešiť zaslaním tejto otázky na Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. Kodifikačná komisia rozhodla dňa 21. mája 2019 takto: „Odpoveď na otázku o písaní čiarky pred skratkou rehole:I keď rehoľná skratka uvádzaná za menom nie je v úplne rovnakej pozícii ako skratka akademického, pedagogického či

Prvá časť volebnej kapituly minoritov

V dňoch 8. – 10. júla 2019 sa v Brehove pri Trebišove konala V. volebná kapitula Slovenskej kustódie (viceprovincie) Rehole menších bratov konventuálov – minoritov. Na kapitule sa zúčastnil generálny asistent rehole minoritov pre oblasť strednej a východnej Európy P. Tomáš Lesňák, minister Krakovskej provincie P. Marian Gołąb, 15 bratov kustódie, ako aj jeden hosť a bratia

Letná biblická škola – Ježiš a ženy

Sestry z Congregatio Jesu pozývajú na Letnú biblickú školu na tému „Ježiš a ženy. Ich otázky, túžby, nádeje… vtedy a dnes.“  Lektorkou bude sr. Iveta Fides Strenková, CJ. Biblická škola sa uskutoční v dňoch 23.-27.8.2019 v priestoroch exercičného domu Spoločnosti Božieho Slova v Nitre – Kalvárii. Bližšie informácie ako aj prihlasovací formulár je možné nájsť tu: https://www.congregatiojesu.com/news/jezis-a-zeny/. -jk-

Sestry Kongregácie školských sestier de Notre Dame majú nové provinciálne vedenie

V dňoch 1.-7. júla 2019 sa v Novom Meste nad Váhom na provinciálnej kapitule stretli delegátky zo všetkých komunít Slovenskej provincie Školských sestier de Notre Dame. Kapitula, ktorej heslom bolo: „Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo“ (Ž 36,10), začala v pondelok sv. omšou k Duchu Svätému. Celebroval ju novomestský dekan vdp.

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.