Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>

Predstavení rehoľných inštitútov sa stretli na jesennom Zhromaždení Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Pri dodržiavaní potrebných protipandemických opatrení sa v dňoch 14. – 15. októbra 2021 v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo v poradí už štvrté Zhromaždenie spoločnej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 75 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo takmer 50 zástupcov vyšších predstavených ženských a mužských reholí prítomných na Slovensku. V prvej časti stretnutia sa členovia KVRPS zaoberali

Kardinál Dziwisz navštívil ružbaskú farnosť a modlil sa v Podolínci

Emeritný krakovský arcibiskup a metropolita, kardinál Stanislav Dziwisz navštívil v nedeľu 10. októbra 2021 Nižné Ružbachy a Podolínec. Vzácne relikvie pre farnosť Vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Nižných Ružbachoch slávil kardinál Dzivisz pontifikálnu svätú omšu, pri ktorej inštaloval a požehnal relikvie prvého stupňa. Sú to ostatky Krakovskej a sandomierskej kňažnej sv. Kingy,  sv. Jána

Saleziánky na XXIV. Generálnej kapitule zvolili novú generálnu predstavenú a generálnu radu

V Ríme prebieha od 11. septembra do 24. októbra XXIV. Generálna kapitula saleziánok z celého sveta.  Na kapitule sú prítomné zo Slovenska provinciálka Monika Skalová a sestra Marta Baňasová, zodpovedná za pastoráciu mládeže v provincií. Téma kapituly je: “Urobte všetko, čo vám povie.” (Jn 2,5) Životodarné komunity v srdci súčasného sveta.” Voľba novej generálnej predstavenej sa uskutočnila 5. októbra. Za

Sestra Chiara Cazzuola je novou generálnou matkou Dcér Márie Pomocnice kresťanov

Dcéry Márie Pomocnice (FMA), ktoré sa zišli v Ríme na 24. generálnej kapitule FMA, zvolili za generálnu matku inštitútu sestru Chiaru Cazzuolu, doterajšiu generálnu vikárku. Matka Cazzuola vystriedala matku Yvonne Reungoat, ktorá viedla Inštitút od roku 2008. Don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov, ktorý bol prítomný pri tejto príležitosti, okamžite zablahoželal novozvolenej sestre. Základné

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac