KVRPS.sk

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami.

Bližšie informácie | Vedenie KVRPS | Činnosti KVRPS | Oficiálne dokumenty

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Aktuality

Posledné dni na prihlásenie na púť po stopách bl. Titusa Zemana

V dňoch 15. – 19. októbra 2019 sa uskutoční pútnický zájazd na miesta, kde žil a trpel blahoslavený Titus Zeman. Účastníci navštívia miesta, kde don Titus pôsobil ako slobodný človek, ako aj miesta, kde bol zatvorený z rozhodnutia štátnych orgánov po odsúdení do väzenia. Na púti nazvanej „Krížová cesta Titusa Zemana“ bude každý deň slávená

Činnosť Komisie pre výchovu a vzdelávanie KVRPS bola odštartovaná

Po prvýkrát sa v utorok 16. 4. 2019 stretla v Bratislave Komisia pre výchovu a vzdelávanie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Tvoria ju jej predsedníčka a členka rady KVRPS sr. Rafaela Zvrškovcová OSF a členovia: P. Juraj Ďurnek SchP,  sr. Mária Filová CND, sr. Samuela Harmáčková OSU (na fotografii chýba) a br. Peter

Prežime Nedeľu Božieho milosrdenstva so spolusestrami sv. Faustíny

Sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva na svojom webe informujú o programe, ktorý bude v Nedeľu Božieho milosrdenstva 28. apríla 2019, prebiehať v Krakove (Poľsko) a v Košiciach a Nižnom Hrušove, kde majú sestry svoje komunity. Krakov Pútnici do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia počas celých 24 hodín. (Od soboty 18:00 do nedele 18:00). Sväté omše budú