KVRPS.sk

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami.

Bližšie informácie | Vedenie KVRPS | Činnosti KVRPS | Oficiálne dokumenty

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Aktuality

Storočnica Školských sestier sv. Františka na Slovensku

Pri príležitosti stého výročia príchodu na Slovensko čakajú Školské sestry sv. Františka dve väčšie podujatia. Koncom mája stretnutie sestier a v auguste samotné oslavy v Ružomberku. Rohožková kapitula je názov stretnutia všetkých sestier provincie. Je časom spoločnej modlitby sestier i zdieľania a bude sa na nej hovoriť nielen o histórii ale aj o smerovaní a nových výzvach. Bude sa konať 25. mája

K „stratenej generácii“ prišli v roku 1928 sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie

Život sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie predstavili v nedeľu 12. mája v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky. Čas a okolnosti príchodu sestier na Slovensko, ktoré sa uskutočnilo na pozvanie vtedajšieho prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča v roku 1928, opísal v katechéze sekretár a hovorca košického eparchu Martin Mráz. Vysvetlil, že mnohí mladí ľudia vtedy nevnímali

Pre zasvätených ponúkame seminár o kontemplatívnom rozmere modlitby

Teologicko–spirituálna komisia KVRPS  ponúka pre zasvätených v rámci permanentnej formácie víkendový seminár Modlitba v živote zasvätených – sústrediť sa na hĺbku kontemplatívnej modlitby. Budú ho viesť pátri jezuiti Ján Benkovský a Jakub Garčár, ktorí sú odborníkmi v oblasti spirituality a skúsení exercitátori. Programe bude tvoriť čas na modlitbu, rozhovory, zdieľanie a reflexiu, aj na analýzu vybraného filmu na

Zasvätení podporujú iniciatívu FKI ku Dňu rodiny

V období okolo 15. mája si od roku 1994 pripomíname Medzinárodný deň rodiny, ktorý sa čoraz viac dostáva do povedomia ľudí na celom svete. Tradíciu verejných osláv na Slovensku odštartovalo Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) v roku 2009 celonárodným podujatím v Bratislave. Odvtedy sa oslavy uskutočňujú v mnohých obciach a mestách celého Slovenska. Každoročne sa ich