KVRPS.sk

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami.

Bližšie informácie | Vedenie KVRPS | Činnosti KVRPS | Oficiálne dokumenty

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Aktuality

Šíriť odkaz Sviečkovej manifestácie

V piatok 8. februára sa v Bratislave konal pracovný workshop s názvom Nech plameň Sviečkovej manifestácie horí ďalším generáciám. Podujatie zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií (FKI). O podujatí informoval P. Tomáš Gerboc SVD, ktorý na workshope zastupoval Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku: Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 20 pozvaných hostí z viacerých inštitúcií (FKI, Conrad

Deň zasväteného života v Bratislavskej arcidiecéze

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sa na sviatok Obetovania Pána stretol počas svätej omše v Dóme sv. Martina v Bratislave so zasvätenými osobami. Vo svojom príhovore priblížil dôvody slávenia tohto dňa a tiež poukázal na základy zasvätenia. „Zasvätený život svedčí a vyjadruje „silným“ spôsobom práve vzájomné hľadanie sa Boha a človeka, lásky, ktorá ich priťahuje. Zasvätená osoba, zo

Program februárového biblického seminára

Teologicko-spirituálna komisia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku informuje účastníkov a záujemcov o programe pripravovaného biblického seminára, ktorý sa v rámci programu permanentnej formácie zasvätených osôb bude konať v dňoch 15.-17. februára 2019 v Študijnom a kongresovom centre v Modre-Harmónii. Seminár s názvom Dlhá a kľukatá cesta k zmiereniu: Jozefov cyklus z Knihy Genezis 37-50

Dokumentárne video k vzniku KVRPS

Dokument v krátkosti zachytáva postupný rozvoj spolupráce medzi konferenciami vyšších rehoľných predstavených – KVPŽR a KVRP, ako aj proces dozrievania myšlienky spojenia do jedného subjektu, ktorý vznikol k 1. januáru 2019 s názvom Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (skratka KVRPS). Je tu možnosť zachytiť aj niekoľko dôvodov, ktoré postupne viedli k tomuto kroku. V