Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>

„ВОСТОЧНОЕ КРИЛО – VÝCHODNÉ KRÍDLO“

Predstavitelia štyroch národných Konferencií vyšších rehoľných predstavených sa stretli 14. – 15. mája 2019 v Litve v meste Kaunas. Ako sami hovorili, predtým sa v roku 2018 stretli v Rumunsku na podobnom stretnutí UCESUM spolu s rehoľníkmi celej Európy. Práve tam si uvedomili rozdiely východu a západu, a tak trochu spontánne ktosi predniesol: „A možno nám treba zorganizovať samostatné stretnutie východu.“ Preto sa v máji

Mesiac pre kňazov: Oddych – zastavenie sa – obnovenie

Duchovné Centrum Lukov Dvor29. septembra – 26. októbra 2019 Keď hovoríme o „pastorácii povolaní“, myslíme predovšetkým na mladých. Menej sa však robí pre „povolanie kňazov“, aby zostali šťastní v ich pastoračnej službe a duchovnom živote. V mnohých krajinách je bežnou praxou, že kňaz dostáva na to možnosť stráviť sabatický rok. Duchovné Centrum Lukov Dvor v Nitre

Ľudskosť nás robí ľuďmi – v Prešove sa konal Veľtrh sociálnych aktivít

Fórum kresťanských inštitúcií usporiadalo v Prešove v sobotu 18. mája 2019 Veľtrh sociálnych aktivít (VSA) v nákupnom centre EPERIA. Asi dvadsať organizácií prezentovalo rôzne sociálne aktivity, ktorým sa venujú a za zasvätených tam boli sestry z Congregatio Jesu s ich službou Rómom v Občianskom združení Jarovnice a sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a Dom sv. Kozmu a Damiána, ktorého sú zriaďovateľkami. Cieľom VSA je priblížiť

Storočnica Školských sestier sv. Františka na Slovensku

Pri príležitosti stého výročia príchodu na Slovensko čakajú Školské sestry sv. Františka dve väčšie podujatia. Koncom mája stretnutie sestier a v auguste samotné oslavy v Ružomberku. Rohožková kapitula je názov stretnutia všetkých sestier provincie. Je časom spoločnej modlitby sestier i zdieľania a bude sa na nej hovoriť nielen o histórii ale aj o smerovaní a nových výzvach. Bude sa konať 25. mája

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.