Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>

Vladyka Cyril Vasiľ je vďačný sestrám Služobniciam Nepoškvrnenej Panny Márie

Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, v sprievode otca archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela, sa v stredu 18. novembra stretol s provinciálnou predstavenou sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Nová predstavená sestra Emanuela Rindošová, spolu s jej zástupkyňou, sestrou Natanaelou Barnovou, prijali vladyku Cyrila v Provinciálnom dome v Prešove. Návšteva Sestier služobníc sa začala

40-hodinová modlitba sestier Congregatio Jesu za odvrátenie pandémie

Počas víkendu 14. a 15. novembra sa vo všetkých 25 komunitách Slovenskej provincie Congregatio Jesu – na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine, v Nemecku, rakúskej Viedni a na Sibíri – konala nepretržitá 40-hodinová modlitba Quarantore za odvrátenie pandémie koronavírusu, za uzdravenie chorých, za Božiu blízkosť zomierajúcim a za silu pre zdravotníkov na Slovensku a na

Misijné sestry sa od novembra pripravujú na jubileum príchodu na Slovensko

V roku 2021 oslávi Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého 90 rokov svojej prítomnosti na Slovensku. Dňa 22. novembra štartuje deväťmesačný projekt prípravy na toto jubileum. Misijné sestry počas nastávajúcich deviatich mesiacov pozývajú vždy 22. dňa v mesiaci sledovať krátke video a zamyslenie, v ktorom sa chcú podeliť so svojím príbehom. Videá a podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke rehole

TV Lux vysielalo reláciu 70 rokov od likvidácie kláštorov

Noc má byť o pokoji. To však neplatilo o tej v roku 1950. Počas Barbarskej noci a ďalších akcií tisíce rehoľníkov a rehoľných sestier prišli o kláštory. Prečo komunistickému režimu po 2. svetovej vojne prekážala Cirkev a viera? Ako to vtedy prežívali ľudia, veriaci a samotní rehoľníci? Kto je zodpovedný za dni počas Barbarskej noci?

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac