Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>

U redemptoristiek sa môžete naučiť ako denne žiť s Božím slovom

Duchovnú obnovu o Lectio Divina ponúkajú záujemcom začiatkom apríla v Kláštore sestier redemptoristiek Vranov nad Topľou – Lomnica. Obnovu Božie slovo v mojom každodennom živote povedie pre mužov, ženy, mládež, kňazov a zasvätených v dňoch 3. – 5. apríla otec Miroslav Dancák. Prihlásiť sa je potrebné do 30.marca 2020 na vranov@redemptoristky.eu alebo na telefónnych číslach uverejnených na plagáte.

V kostole v Bratislave – Trnávke nájdete veľkorozmerné pôstne plátno

Na Popolcovú stredu predstavili vo farskom kostole sv. Jána Bosca na bratislavskej Trnávke umeleckú inštaláciu, ktorá má zvýrazniť myšlienku pôstu, blízkosti a spolupatričnosti. Veľkorozmerná textília s názvom Byť blízko – pôstne plátno – ktorú vytvorila výtvarníčka Dorota Sadovská, bude v kostole do Bielej soboty, 11. apríla 2020. Vernisáž pôstneho plátna bude dnes o 19:00. Tradícia pôstneho plátna

Dotyk krásy 2020 / Nádoba Neudržateľného

Dominikáni a dominikánky pozývajú znova po roku na Dotyk krásy v dňoch 20. – 22. marca 2020 – tentokrát s témou Nádoba Neudržateľného. Prihlásiť sa je možné do 6. marca 2020. Všetky potrebné informácie nájdete v priložených súboroch. Dotyk krásy 2020: program Prihlasovací formulár Anotácie k dielňam Za organizačný tím sr. Blažeja Anna Furjeľová, OP a fr. Mannes

Misijné sestry si pripomínali dôležitosť radosti v duchovnom živote

Radosť nie je závislá od veku, je dynamizmom, ktorý dáva život a nádej. V provinciálnom dome Misijných sestier služobníc Ducha Svätého sa 7. – 9. februára 2020 uskutočnil formačný víkend sestier v doživotných sľuboch. Témou „Radosť v duchovnom živote“ sprevádzal 36 sestier jezuita Jakub Garčár. Vo svojom impulze poukázal na radosť nielen ako na ľudskú emóciu, ale aj ako

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac