Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>
Foto: © Vatican Media

Verejná predpremiéra filmu Brat Štefan o minoritovi a mučeníkovi bude už 26. februára v Košiciach

Košická arcidiecéza spolu s rehoľou minoritov pozývajú všetkých na verejnú predpremiéru dokumentárneho filmu Brat Štefan. Premietanie sa uskutoční v pondelok 26. februára o 19:00 hod. v pastoračnom centre pri Kostole Sv. Rodiny v Košiciach – Furči. Jeho televíznu premiéru odvysiela RTVS Dvojka na Veľký piatok vo večerných hodinách. Režisér Marek Poláček sa pokúsil v krátkom, zhruba polhodinovom filme, vystihnúť životný

Milosrdní bratia pozývajú v pôstnom období na pravidelné krížové cesty

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – milosrdní bratia  pozývajú všetkých záujemcov i spolupracovníkov na pravidelnú pobožnosť krížovej cesty v pôstnom období. Bude každý piatok o 13:30 v kostole Návštevy Panny Márie na Nám. SNP v Bratislave za účasti kňaza. „Príďte sa aj takouto formou zapojiť do intenzívnejšieho prežívania pôstu a Pánovej výkupnej obety za našu spásu,“ pozýva. Prvá pobožnosť krížovej cesty bude v piatok

Životný príbeh vincentína Jána Hutyru mapuje nový dokumentárny film

Životný príbeh katolíckeho kňaza a člena Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul Jána Hutyru mapuje nový dokumentárny film (*1. 2. 1912 – +20. 2. 1978). „Pred piatimi rokmi 8. apríla 2019 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre konala vedecká konferencia, na ktorej tím odborníkov predstavil niektoré ťažiskové úseky života otca Hutyru. Konferencia akoby

Dňa 12. februára 2024 si pripomíname 96. výročie narodenia Božieho služobníka Jána Havlíka

Ján Havlík bude ďalší slovenský blahoslavený a stane sa tak ďalším svedkom z obdobia prenasledovania Cirkvi komunistickým režimom, ktorého mučeníctvo Cirkev oficiálne uznala. Pápež František schválil dekrét o mučeníctve Jána Havlíka CM in odium fidei, teda z nenávisti k viere.  Z tejto príležitosti vznikla pilotná web stránka, ktorá chce priblížiť život Jána Havlíka, proces jeho blahorečenia a

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac