Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>
Foto: © Vatican Media

Františkánska rodina na Slovensku má nový misál a lekcionár

Po niekoľkých rokoch príprav a vďaka spoločnej práci všetkých františkánskych reholí na Slovensku sa podarilo priviesť na svet misál a lekcionár pre františkánsku rodinu. Ide o významný liturgický medzník pre františkánsku rodinu na Slovensku, ktorý by chcel prispieť k prežívaniu jej spoločnej identity i živej a dôstojnej liturgickej účasti na slávení svätých omší vo františkánskych kostoloch a kaplnkách na celom Slovensku.

Školské sestry de Notre Dame sa v Kazachstane stretli s pápežom Františkom

Preberáme pre vás zo stránky Školských sestier de Notre Dame svedectvo sestier, ktoré pôsobia na misii v Kazachstane z ich stretnutia s pápežom Františkom. Pápež František v polovici septembra absolvoval svoju 38. apoštolskú cestu do Kazachstanu, ktorého obyvatelia sa hlásia prevažne k islamu. Hlavným cieľom návštevy pápeža bola účasť na 7. kongrese predstaviteľov svetových a tradičných

Vincentská rodina na Slovensku prináša v septembri viacero noviniek

Jednou z najhorúcejších noviniek je vydávanie spoločného časopisu vincentskej rodiny s názvom Vincent v nás. Tento časopis ponúka pohľad na spiritualitu sv. Vincenta de Paul a pretransformovanie čností do dnešného života. V redakčnej rade sú zastúpené všetky diela vincentskej rodiny na Slovensku, preto je časopis pestrou zmesou práce, ktorú vykonávajú zasvätení i laici, ktorí sú

Redemptoristi spúšťajú nové časti podcastu, prvá je o misii v Kaunase

Po dvoch rokoch pravidelných video zamyslení nad evanjeliom dňa, spúšťajú misionári redemptoristi nové časti svojho podcastu. „Chceme vám v ňom ponúknuť rozhovory s redemptoristami a našimi laickými spolupracovníkmi, ktorí pôsobia v provincii Bratislava-Praha. Budeme sa s nimi rozprávať o tom, ako žijú svoje povolanie a charizmu redemptoristov,“ píšu. Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v mestečku Scala

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac