Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>

Sestry Congregatio Jesu slávia 80 rokov od zriadenia Slovenskej provincie

Na tohtoročný Veľkonočný pondelok pripadá 80 rokov odo dňa, keď bola oficiálne zriadenáSlovenská provincia sestier Congregatio Jesu, – podľa predchádzajúceho názvu boli sestryznáme ako Inštitút Preblahoslavenej Panny Márie – IBMV. V roku 1940 sa v Ríme stretol vtedajší slovenský provinciál Spoločnosti Ježišovej, P. RudolfMikuš, s generálnou predstavenou IBMV Damascénou Stegmüllerovou a tlmočil jej prosbuvtedajšej predstavenej

Svedkovia Božej krásy (List k 25. výročiu apoštolskej exhortácie Vita Consecrata)

Zasväteným bratom a sestrám Ustavične vzdávame vďaky za vás „pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi, veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom“ a „povolaní do spoločenstva s jeho Synom Ježišom Kristom, naším Pánom“ (1 Kor 1, 4). V tejto dramatickej chvíli cítime solidaritu s každým „v súžení a vo vytrvalosti“ (por.

Michalovská viceprovincia redemptoristov bola založená pred 75 rokmi

Gréckokatolícki redemptoristi Viceprovincie Michalovce si dnes, 23. marca 2021 pripomínajú 75. výročie svojho kánonického založenia. Michalovská viceprovincia bola zriadená už 21. decembra 1945 generálnym predstaveným Patrikom Murrayom, CSsR v Ríme a promulgovaná dňa 23. marca 1946. Prvým viceprovinciálom bol vymenovaný o. Dominik Metod Trčka, CSsR. Takto bola korunovaná 25-ročná apoštolská činnosť prvých gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku.

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac