Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>

Pozvanie k účasti na synodálnom procese Bratislavskej arcidiecézy

Pozývame všetkých vás: kňazi, ktorým sú zverené farnosti našej arcidiecézy, farári a farskí vikári, rehoľné spoločenstvá a ich duchovné rodiny, ako aj ďalšie spoločenstvá, inštitúcie a hnutia pôsobiace v Cirkvi i v občianskej spoločnosti na území našej arcidiecézy, aby ste sa zapojili do synodálneho procesu v našej bratislavskej arcidiecéze. Cieľom synodálnej cesty je to, aby

Sestry Kongregácie Dcér Božskej Lásky si zvolili nové provinciálne vedenie

Sestry Kongregácie Dcér Božskej Lásky, ktoré sa ľudovo volajú sestry mariánky, sa v dňoch 13. – 16. januára 2022 stretli v Trnave na svojej 23. provinciálnej kapitule s témou Hľa, služobnica Pána (Lk 1,38). Spoločne hľadali smerovanie do nasledujúcich štyroch rokov života a služby v provincii. Zároveň si zvolili nové provinciálne vedenie rehole.  Za provinciálnu predstavenú

100. narodeniny s vincentkami v Nitre oslávil aj pomocný nitriansky biskup Mons. Peter Beňo

100. výročie Slovenskej provincie dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul si 14. januára 2022 rehoľné sestry vincentky pripomenuli aj vo svojom provinciálnom dome v Nitre. Oslávili ho spoločnou modlitbou posv. ruženca, osobnými modlitbami i adoráciou, aby tak poďakovali za všetky udelené milosti a dobrodenia, ktorým sa im počas celého obdobia dostalo. Oslavy storočnice vyvrcholili

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac