Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>

Satmárky na Generálnej kapitule zvolili nové generálne vedenie

V čase od 7. do 13. mája sa uskutočnila pracovná a volebná generálna kapitula Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Na tomto zhromaždení bolo zvolené aj nové generálne vedenie. Generálnou predstavenou sa stala sestra Irena Kopanicová. Je radkyňami sa stali sestry Belarmína Ivančáková, Timotea Mordelová, Dobroslava Lakatošová a Bronislava Kráľová. Sestra M. Irena Alžbeta

Kapucíni u jezuitov a jezuiti u kapucínov – Požehnanie monogramu IHS na Sirotári v Žiline

Mariánske námestie v Žiline lemujú historické budovy. Jednou z nich je kláštorný Kostol Obrátenia sv. Pavla, tzv. Sirotár, ktorý postavili jezuiti, no od roku 1990 ho spravujú bratia kapucíni. Na čelných fasádach kostola a kláštora od roku 2021 prebieha komplexné reštaurovanie. V rámci prebiehajúcej obnovy sa dňa 12. mája 2022 konalo po 170 rokoch prinavrátenie monogramu IHS na

Satmárky začínajú Generálnu kapitulu vo Vrícku

Generálna kapitula Kongregácie milosrdných sestier – Satmárok s témou “Treba sa nám darovať Bohu, aby sme slúžili chudobným” (sv. Vincent de Paul) je pracovnou a volebnou kapitulou, ktorá sa koná každých šesť rokov. Táto kapitula je výnimočná, lebo nebolo možné jej uskutočnenie počas pandémie a tak bola preložená o rok. Ďalšou výnimočnosťou tohto stretnutia je

Kongregácia redemptoristov má ďalších misionárov milosrdenstva

Svätý Otec František ustanovil prostredníctvom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie ďalších misionárov milosrdenstva z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov, čím sa ich počet v Provincii Bratislava – Praha a Viceprovincii Michalovce zvýšil na 12. Novými misionármi milosrdenstva sú P. Rastislav Dluhý CSsR, P. David Horáček CSsR, P. Tomáš Regeš CSsR a P. Miroslav Szuda CSsR. Na Slovensku,

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac