Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>
Foto: © Vatican Media

Vyšla kniha a film o jezuitovi Michalovi Petrášovi

V Pobedime, okr. Nové Mesto nad Váhom sa 25. novembra 2023 konala slávnostná prezentácia knihy prof. Ladislava Csontosa „Horieť a zapaľovať. Obetavý život pátra Michala Petráša SJ“ za účasti autora. Publikácia vydavateľstva Dobrá kniha je výsledkom archívneho bádania pri príležitosti 50. výročia tragickej smrti tamojšieho rodáka, jezuitského kňaza prenasledovaného komunistickým režimom. Spolu s knihou vznikol dokumentárny

Internoviciátne stretnutie prehĺbilo vedomosti noviciek o liturgii

Prvé stretnutie rehoľných noviciátov v tomto školskom roku sa konalo v Centre Božieho milosrdenstva u pallotínov v Spišskej Novej Vsi v dňoch 24. – 26. novembra 2023. Na stretnutie prišlo 20 účastníkov, z toho 9 noviciek, 8 formátoriek, 2 organizátori a 1 prednášajúci. Stretnutie zorganizovali s. Brigita Puchalová a o. Reginald Slavkovský a tentokrát bol pozvaným hosťom prof.

V Ríme sa koná Generálna kapitula sestier Panny Márie Útechy

V pondelok 13. novembra 2023 prišlo do Ríma 30 sestier, ktoré sa zhromaždili, aby sa zúčastnili na XIX. Generálnej kapitule, ktorá sa koná od 14. novembra do 14. decembra s mottom „Potešuj… staraj sa o život“. Súčasťou kapituly je voľba novej generálnej predstavenej Kongregácie spolu s celým tímom. Dňami pred inauguráciou sprevádzala klaretská misionárka Jolanta

Uzavretie kánonickej vizitácie saleziánok v Badíne: Nová provinciálka je už na ceste

Saleziánky sa stretli v Badíne, aby rozlišovali novú provinciálnu predstavenú. Súčasťou víkendu bolo aj uzavretie kánonickej vizitácie, ktorá v slovenskej provincií FMA prebiehala od konca augusta. Vizitátorka sr. Maria Assunta Sumiko Inoue otvorila proces rozlišovania novej provinciálky a zároveň uzavretie kánonickej vizitácie predstavením komunít. Práve počas dní od konca augusta až doteraz navštívila každú komunitu. Okrem rozhovorov v komunitách

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac