Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami. Viac o nás >>
Foto: © Vatican Media

Dominikán Bruno Branislav Donoval je novým riaditeľom Rádia Mária Slovensko

Od 1. decembra 2022 má Rádio Mária Slovensko nového riaditeľa. Stal sa ním P. Bruno Branislav Donoval OP, súčasný prior Dominikánskeho konventu Krista Kráľa a kaplán vo Farnosti Dunajská Lužná. Páter Bruno sa venuje Ružencovému apoštolátu a momentálne pôsobí ako šéfredaktor mesačníka Ruženec. Vystrieda Martina Jarábka, ktorý pôsobil v Rádiu Mária Slovensko od roku 2017

Tešiteľ P. Josef Kendra dostal ocenenie od Ústavu pamäti národa

Bratia tešitelia sa na svojej stránke podelili so svojou radosťou, ktorá pramení v oceneniach za vernosť pre ich spolubrata. Článok publikujeme s úpravami redakcie Zasvätený život. „Chceme sa s Vami podeliť o našu radosť a hrdosť. Náš spolubrat P. Josef Kendra zo Zlatých Moraviec bol v týchto dňoch opäť ocenený za vernosť vyplývajúcu z jeho

Šieste Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku sa uskutočnilo v Badíne

V dňoch 22. až 23. novembra 2022 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 72 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo 52 vyšších rehoľných predstavených, resp. ich delegovaných zástupcov. V prvej časti programu sa členovia Konferencie dozvedeli ako sa plnili závery z predošlého zhromaždenia

Časopis Zasvätený život

Konferencia vydáva časopis Zasvätený život, ktorý prináša ďalšie informácie o živote zasvätených osôb, ako aj články s príbuznými teologickými témami.

Dozvedieť sa viac
Portál rehole.sk

Bližšie informácie o reholiach na Slovensku, ich činnosti, ako aj možnostiach ich podpory nájdete na portáli rehole.sk.

Dozvedieť sa viac
Adresár

Adresár jednotlivých rehoľných inštitútov združených v KVRPS, ako aj ďalších organizácií v pôsobnosti týchto reholí.

Dozvedieť sa viac