Podnety mladých, rehoľníkov a laikov si dnes na online stretnutí vypočuli koordinátori pre synodálny proces zo slovenských diecéz a eparchií. Postrehy zo synodálneho procesu predstavili tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Martúš Reiner, sr. Renáta Jamborová za sekretariát KVRPS a Monika Hricáková, tajomníčka Rady pre laické a apoštolské hnutia pri KBS. Informovali o svojich skúsenostiach zo synodálneho procesu i prínosoch na mieste, kde pôsobia. Zároveň predstavili i možnosti, ako sa dá viac zapojiť do procesu synody, ku ktorému pozýva Cirkev. 

Cirkev na Slovensku sa vydala na cestu synodálneho kráčania na pozvanie pápeža Františka. Osobitným listom k nemu pozvali biskupi Slovenska. V každej diecéze/eparchii vyčlenili konkrétneho človeka, ktorého úlohou je koordinácia aktivít na ich úrovni. Novosťou súčasnej synody je jej zameranie na samotný zmysel synodálnosti Cirkvi, ako aj jej rozfázovanie do troch štádií: odštartuje na úrovni diecéz, bude pokračovať v rámci väčších regiónov a vyvrcholí v roku 2023 stretnutím biskupov v Ríme. Úvodná fáza potrvá do polovice augusta.

Stretnutie viedol národný koordinátor synodálneho procesu na Slovensku Ivan Ružička. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia rímskokatolíckych diecéz a gréckokatolíckych eparchií a zástupca Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR. Zoznam kontaktov za diecézy, eparchie a ordinariát možno nájsť na stránke synoda.sk/sk/diecezy.

Zdroj: TK KBS