Niektoré z činností Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku:

Internoviciát

Projekt určený pre ženské rehoľné inštitúty. Ročne sa doň zapojí 20-40 účastníčok, ktorými sú novicky a formátorky; organizuje sa formou vzdelávacích víkendov. Cieľom je sprostredkovať novickám kvalitné obsahy o podstatných aspektoch rehoľného života cez kompetentných lektorov, vytvoriť pre ne priestor (zvlášť z málopočetných noviciátov) pre stretnutie a oduševnenie sa na spoločnej ceste formácie a tiež dať priestor aj formátorkam pre zdieľanie, výmenu skúsenosti, vzájomné povzbudenie a rast v osobnej formácii.

Interjuniorát

Je každoročnou ponukou formačných tém pre 70 – 100 junioriek (sestier v dočasnej profesii) a ich formátoriek na podporu rehoľných hodnôt a vzdelávania na aktuálne témy.

Permanentná formácia a formácia formátorov

Ponuka podujatí formačného charakteru (1 až 2krát ročne) pre zasvätených v permanentnej formácii a niektoré zvlášť pre tých, ktorí sú v službe autority na rôznych stupňoch, s rozličným tématickým zameraním (ide najmä o biblické stretnutia, kánonické, biblické a psychologické aspekty zasvätenia, duchovné sprevádzanie a témy pre účinné vykonávanie služby autority).

Projekt Zasvätený život

Je v prvom rade prezentovaný časopisom Zasvätený život, ako aj rovnomennou internetovou stránkou. V rámci projektu sa tiež organizujú ďalšie aktivity pre zasvätených, ako napríklad séria workshopov Zavätení ON-LINE s cieľom sprostredkovať zasväteným osobám zručnosti v mediálnej oblasti.

Masmediálna tvorba

Snahou Konferencie je podporovať evanjelizáciu cez médiá a to aj vlastnou tvorbou. Najvýraznejším ovocím tejto činnosti sú dokumentárne filmy a seriály, ako Rehoľná abeceda, či Na 5 minút s nami, ktoré prezentujú zasvätený život a povolanie, alebo projekt Svedkovia viery, dokumentujúci na autentických výpovediach priamych účastníčok snahu komunistickej diktatúry zlikvidovať zasvätený život u nás.

Portál rehole.sk

Konferencia spravuje internetový portál rehole.sk, prostredníctvom ktorého môžu jednotlivé rehoľné inštitúty prezentovať svoju charizmu, aktivity a tiež projekty, na ktoré hľadajú podporu od dobrodincov.