P. Václav Hypius CSsR
predseda KVRPS
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa

Sr. Petra Sičáková SSNPM
zástupkyňa predsedu KVRPS
Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Členovia Rady KVRPS:

  • P. Ambróz Martin Štrbák O.Praem, Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov
  • sr. Rafaela Zvrškovcová OSF, Kongregácia školských sestier sv. Františka
  • sr. Agnesa Jenčíková CJ, Congregatio Jesu
  • P. Vladimír Kasan OSB, Rád sv. Benedikta – Priorát Sampor

Tajomníčka Konferencie: sr. Jana Kurkinová FMA, Inštitút Dcér Márie Pomocnice

Sekretárka a ekonómka: sr. Marta Chraščová CSSsS, Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa