P. Václav Hypius, CSsR
predseda KVRPS
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa

Sr. Agnesa Jenčíková, CJ
zástupkyňa predsedu KVRPS
(zmena od 1. 10. 2020)
Congregatio Jesu

Členovia Rady KVRPS:

  • P. Ambróz Martin Štrbák, O.Praem, Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov
  • sr. Rafaela Zvrškovcová, OSF, Kongregácia školských sestier sv. Františka
  • P. Vladimír Kasan, OSB, Rád sv. Benedikta – Priorát Sampor
  • sr. Karola Dravecká, OP, Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy (od 26. 5. 2021)

Tajomníčka Konferencie: sr. Jana Kurkinová, FMA, Inštitút Dcér Márie Pomocnice

Sekretárka a ekonómka: sr. Marta Chraščová, CSSsS, Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa