(od 1. 2. 2022 – zvolené na IV. Zhromaždení KVRPS v dňoch 14. – 15. októbra 2021 v Badíne)

P. Juraj Ďurnek, SchP
predseda KVRPS
Rehoľa piaristov na Slovensku

Sr. Renáta Jamborová, SSS
zástupkyňa predsedu KVRPS
Spoločnosť sociálnych sestier

Členovia Rady KVRPS:

  • don Peter Timko, SDB, Saleziáni don Bosca
  • sr. Rafaela Zvrškovcová, OSF, Kongregácia školských sestier sv. Františka
  • P. Tomáš Brezáni, CM, Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul
  • sr. Karola Dravecká, OP, Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy

Sekretárka: sr. Jana Kurkinová, FMA, Inštitút Dcér Márie Pomocnice
Ekonómka: sr. Marta Chraščová, CSSsS, Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa

don P. Timko, SDB, sr. Karola Dravecká, OP, sr. Rafaela Zvrškovcová, OSF,
P. Juraj Ďurnek, SchP, sr. Renáta Jamborová, SSS, P. Tomáš Brezáni, CM