P. Václav Hypius, CSsR
predseda KVRPS
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa

Sr. Agnesa Jenčíková, CJ
zástupkyňa predsedu KVRPS
(zmena od 1. 10. 2020)
Congregatio Jesu

Členovia Rady KVRPS:

  • P. Ambróz Martin Štrbák, O.Praem, Rád premonštrátov – Opátstvo Jasov
  • sr. Rafaela Zvrškovcová, OSF, Kongregácia školských sestier sv. Františka
  • P. Vladimír Kasan, OSB, Rád sv. Benedikta – Priorát Sampor
  • sr. Karola Dravecká, OP, Kongregácia sestier dominikánok bl. Imeldy (od 26. 5. 2021)

Tajomníčka Konferencie: sr. Jana Kurkinová, FMA, Inštitút Dcér Márie Pomocnice

Sekretárka a ekonómka: sr. Marta Chraščová, CSSsS, Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa


Na štvrtom Zhromaždení KVRPS v dňoch 14. – 15. októbra 2021 v Badíne si členovia Konferencie zvolili nové vedenie, ktoré začne svoje funkčné obdobie od 1. februára 2022.

Novým predsedom bude P. Juraj Ďurnek, SchP, (provinciálny predstavený Rehole piaristov na Slovensku) a zástupkyňou predsedu sr. Renáta Jamborová, SSS, (provinciálna predstavená Spoločnosti sociálnych sestier).

Za členov Rady boli zvolení: sr. Rafaela Zvrškovcová, OSF, (provinciálna predstavená Kongregácie školských sestier sv. Františka), don Peter Timko, SDB, (provinciál Saleziánov dona Bosca), sr. Karola Dravecká, OP, (generálna predstavená Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy) a páter Tomáš Brezáni, CM, (provinciálny predstavený Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul).

don P. Timko, SDB, sr. Karola Dravecká, OP, sr. Rafaela Zvrškovcová, OSF,
P. Juraj Ďurnek, SchP, sr. Renáta Jamborová, SSS, P. Tomáš Brezáni, CM