Pozývame všetkých vás: kňazi, ktorým sú zverené farnosti našej arcidiecézy, farári a farskí vikári, rehoľné spoločenstvá a ich duchovné rodiny, ako aj ďalšie spoločenstvá, inštitúcie a hnutia pôsobiace v Cirkvi i v občianskej spoločnosti na území našej arcidiecézy, aby ste sa zapojili do synodálneho procesu v našej bratislavskej arcidiecéze. Cieľom synodálnej cesty je to, aby sme sa obnovili v evanjelizačnom zápale a prekonali únavu a znechutenie, do ktorých ako Kristovi učeníci ľahko upadáme. Takto bude môcť Cirkev účinnejšie plniť svoje hlavné poslanie – hlásať radostnú zvesť evanjelia.

Arcidiecézny synodálny koordinátor (ASK) a Arcidiecézny synodálny tím (AST) pripravujú nastavenie procesov a ponúk pre celú arcidiecézu. Najprv je potrebné menovať miestnych koordinátorov pre farnosti a iné spoločenstvá. S nimi bude AST komunikovať a koordinovať procesy synodality na lokálnej úrovni. AST ponúkne miestnym koordinátorom formačné workshopy a webináre, ktoré im pomôžu zorientovať sa na lokálnej úrovni a rozpoznať, ako postupovať v jednotlivých farnostiach a spoločenstvách.

Prosíme vás, aby ste zaregistrovali svoje spoločenstvá do synodálneho procesu v jednom z týchto troch formulárov (pozri nižšie): 1. pre farské spoločenstvá, 2. pre rehoľné spoločenstvá a ich duchovné rodiny, 3. pre ostatné spoločenstvá, hnutia a inštitúcie, ktoré fungujú nezávisle od farností a reholí. Spoločenstvá uvedené v druhom a treťom formulári sa môžu rozhodnúť, či sa budú registrovať cez formulár alebo neskôr vo svojich farnostiach u miestnych koordinátorov.

Lokálne spoločenstvá môžu pozývať do synodality aj ďalších a ponúknuť konkrétne možnosti stretnutí. Prosíme zodpovedných farárov, rektorov, direktorov a vedúcich spoločenstiev, aby určili svojich miestnych koordinátorov a aby vyplnili registračný formulár do 15. decembra 2021. Miestni koordinátori by mali byť zrelí veriaci, schopní spolupráce a komunikácie, široko rešpektovaní v miestnych komunitách a mali by zároveň požívať dôveru zodpovedných farárov a vedúcich spoločenstiev.

Jadrom synodálneho procesu je konzultačná etapa, v rámci ktorej budú prebiehať na lokálnej úrovni konzultačné stretnutia v skupinkách (do 10 ľudí). Táto etapa by mala prebehnúť najneskôr do konca mája 2022. Jednotlivé stretnutia budú viesť moderátori, ktorých si vyberú miestni koordinátori. Školenie ponúkneme aj moderátorom. Dovtedy vás pozývame, aby ste sa v jednotlivých spoločenstvách duchovne pripravovali uvažovaním nad synodalitou vo svetle Božieho slova a v spoločnej modlitbe. AST bude cez miestnych koordinátorov ponúkať rozličné podklady, ktoré napomôžu v tejto príprave. V prípade otázok nás kontaktujte na bratislava@synoda.sk.

Juraj Vittek, arcidiecézny synodálny koordinátor
Arcidiecézny synodálny tím Bratislavskej arcidiecézy

Poznámka redakcie kvrps.sk:
Registračný formulár pre rehole je na tomto linku.
Formuláre pre farnosti a spoločenstvá sú súčasťou pôvodného článku na stránke synoda.abuba.sk.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *