Ženské rehole

Centrum Salvator (Bratislava)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa, Slovenská provincia
Sídlo
Jakubovo nám. 5
811 09 Bratislava
Elektronický kontakt
www.centrumsalvator.sk
Duchovné centrum sv. Norberta (Vrbové)
Zriaďovateľ: Kongregácia sestier premonštrátok
Sídlo
P. Jantauscha 665/13
922 03 Vrbové
Elektronický kontakt
www.premonstratky.sk
Františkánske duchovné centrum (Melčice-Lieskové)
Zriaďovateľ: Sestry františkánky Premenenia
Sídlo
Melčice-Lieskové 476
913 05 Melčice-Lieskové
Elektronický kontakt
www.fratrascentrum.sk
Laura, združenie mladých (Bratislava)
Zriaďovateľ: Inštitút Dcér Márie Pomocnice
Sídlo
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Elektronický kontakt
www.laura-mladez.sk
Materské centrum (Nitra)
Zriaďovateľ: Inštitút Dcér Márie Pomocnice a Misijná kongregácia služobníc Ducha Sv.
Sídlo
Orechov dvor
949 11 Nitra
Elektronický kontakt
www.salezianky.sk
Výrobňa Hostií (Prešov)
Zriaďovateľ: Congregatio Jesu, Slovenská provincia
Sídlo
Kmeťovo stromoradie
080 01 Prešov
Elektronický kontakt
vyrobnahostii.sk

Mužské rehole

Centrum pomoci pre rodinu (Trnava)
Zriaďovateľ: Spoločnosť Ježišova
Sídlo
Štefánikova 46
917 01 Trnava
Elektronický kontakt
www.cppr.sk
Centrum spirituality Loyola (Ivanka pri Dunaji)
Zriaďovateľ: Spoločnosť Ježišova
Sídlo
Nám. Padlých hrdinov 7
900 28 Ivanka pri Dunaji
Elektronický kontakt
duchovne-cvicenia.jezuiti.sk
Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu - pallotínov v Spišskej Novej Vsi - exercície, konferencie, duchovné pobyty (Spišská Nová Ves)
Zriaďovateľ: Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – pallotíni
Sídlo
Hutnícka 3439/4
052 01 Spišská Nová Ves
Elektronický kontakt
www.pallotini.sk
Dominikánske Mariánske Centrum c.o. (Košice)
Zriaďovateľ: Rehoľa dominikánov na Slovensku
Sídlo
Dominikánske nám. 8
040 01 Košice
Elektronický kontakt
dmc.sk
Dominikánsky knižný inštitút n.o. (Žilina)
Zriaďovateľ: Rehoľa dominikánov na Slovensku
Sídlo
Hurbanova 10
010 01 Žilina
Elektronický kontakt
knihy.dominikani.sk
Duchovné centrum (Nitra - Lukov Dvor)
Zriaďovateľ: Kongregácia misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Sídlo
Lukov Dvor 2
949 01 Nitra – Lukov Dvor
Elektronický kontakt
misionari.sk
Exercičný dom (Marianka)
Zriaďovateľ: Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman
Sídlo
Nám. 4. apríla 18
900 33 Marianka
Elektronický kontakt
www.marianka.org
Exercičný dom - centrum spirituality (Nitra)
Zriaďovateľ: Spoločnosť Božieho Slova
Sídlo
Kalvária 3
949 01 Nitra
Elektronický kontakt
www.verbisti.sk
Exercičný dom - Dom Saletínov (Chrenovec - Brusno)
Zriaďovateľ: Misionári Matky Božej Lasaletskej
Sídlo
Chrenovec – Brusno 274
972 32 Chrenovec – Brusno
Elektronický kontakt
domsaletini.webnode.sk
Exercičný dom sv. Ignáca (Prešov)
Zriaďovateľ: Spoločnosť Ježišova
Sídlo
Pod Kalváriou 81
080 01 Prešov
Elektronický kontakt
duchovne-cvicenia.jezuiti.sk
Exercičný dom v Piešťanoch (Piešťany)
Zriaďovateľ: Spoločnosť Ježišova
Sídlo
Poštová 1
921 01 Piešťany
Elektronický kontakt
duchovne-cvicenia.jezuiti.sk
Fundácia Minorum (Bratislava)
Zriaďovateľ: Rehoľa menších bratov – Františkánov
Sídlo
Františkánska 2
811 01 Bratislava
Elektronický kontakt
www.frantiskani.sk
Gallery s.r.o. (prevádzkuje Kaviareň a kultúrne centrum Veritas) (Košice)
Zriaďovateľ: Rehoľa dominikánov na Slovensku
Sídlo
Dominikánske nám. 8
040 01 Košice
Elektronický kontakt
dkcveritas.sk
Kalazans - Združenie detí a mládeže (Nitra)
Zriaďovateľ: Rehoľa piaristov na Slovensku
Sídlo
Piaristická 8
949 01 Nitra
Elektronický kontakt
www.kalazans.sk
Kláštor Premenenia Pána - Dom hostí (Sliač-Sampor)
Zriaďovateľ: Mnísi z rehole sv. Benedikta
Sídlo
Sampor 50
962 31 Sliač
Elektronický kontakt
www.benediktini.sk
Piaristická fraternita na Slovensku (Nitra)
Zriaďovateľ: Rehoľa piaristov na Slovensku
Sídlo
Piaristická 8
949 01 Nitra
Elektronický kontakt
www.piaristi.sk
Predajne František s.r.o. (Bratislava)
Zriaďovateľ: Rehoľa menších bratov – Františkánov
Sídlo
Františkánska 2
811 01 Bratislava
Elektronický kontakt
www.frantiskani.sk
Savio, o. z. (Bratislava)
Zriaďovateľ: Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
Sídlo
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Elektronický kontakt
savio.sk
Svorad s.r.o. (Trenčín)
Zriaďovateľ: Rehoľa piaristov na Slovensku
Sídlo
Palackého 4
911 01 Nitra
Elektronický kontakt
svorad-trencin.sk
Vydavateľstvo Dobrá Kniha (Trnava)
Zriaďovateľ: Spoločnosť Ježišova
Sídlo
Štefánikova 44
917 01 Trnava
Elektronický kontakt
www.dobrakniha.sk
Vydavateľstvo Dominikáni (Zvolen)
Zriaďovateľ: Rehoľa dominikánov na Slovensku
Sídlo
Novozámocká 73
960 01 Zvolen
Elektronický kontakt
vydavatelstvo.dominikani.sk
Vydavateľstvo Don Bosco (Bratislava)
Zriaďovateľ: Saleziáni don Bosca-Slovenská provincia
Sídlo
Miletičova 7
821 08 Bratislava
Elektronický kontakt
www.donbosco.sk
Vydavateľstvo Minor (Bratislava)
Zriaďovateľ: Kapucíni na Slovensku
Sídlo
Župné námestie 10
811 03 Bratislava
Elektronický kontakt
kapucini.sk
Vydavateľstvo Misionár (Michalovce)
Zriaďovateľ: Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa-redemptoristi (gr.-kat.)
Sídlo
Masarykova 35
071 01 Michalovce
Elektronický kontakt
www.misionar.eu
Vydavateľstvo Redemptoristi-Slovo medzi nami (Bratislava)
Zriaďovateľ: Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa-redemptoristi (rím.-kat.)
Sídlo
Puškinova 955/1
811 04 Bratislava
Elektronický kontakt
www.smn.sk
Vydavateľstvo Serafín (Bratislava)
Zriaďovateľ: Rehoľa menších bratov – Františkánov
Sídlo
Františkánska 2
811 01 Bratislava
Elektronický kontakt
www.frantiskani.sk
Vydavateľstvo SVD (Nitra)
Zriaďovateľ: Spoločnosť Božieho Slova
Sídlo
Kalvária 3
949 01 Nitra
Elektronický kontakt
verbum.verbisti.sk