Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) poslala v týchto dňoch všetkým zasväteným na Slovensku preklad listu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorým ich pozýva zapojiť sa do slávenia blížiacej sa Synody zameranej na synodalitu.

„Dlhý čas sa hovorilo o spoločenstve ako o konštitutívnom prvku Cirkvi. Dnes je zrejmé, že také spoločenstvo je buď synodálne, alebo nie je spoločenstvom. Zdá sa to ako slogan, ale jeho zmysel je presný: synodalita je forma spoločenstva Cirkvi – Božieho ľudu.“, zdôraznil kardinál Mario Grech, generálny sekretár Synody biskupov.

Synodálny proces potrvá tri roky a bude rozčlenený do troch fáz. Začne sa 17. októbra 2021 diecéznou fázou a vyvrcholí v októbri 2023 zhromaždením biskupov v Ríme.

„Chcem vás aj touto formou povzbudiť, aby sme aj my – zasvätení – dali svoj príspevok tam, kde to bude možné, kde budeme pozvaní – zvlášť na úrovni miestnej Cirkvi, v rámci diecéz, v ktorých žijeme a pracujeme. Určite budete oslovení aj Konferenciou, ktorá má tiež predložiť svoj príspevok, aj keď momentálne ešte nemáme žiadne podklady k tejto požadovanej reflexii, resp. k príspevku, ktorý sa  od nás očakáva,“ povzbudzuje rehoľníkov P. Václav Hypius, CSsR, predseda KVRPS.

-jk-