Zástupcovia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku /KVRPS/ sa už po druhý krát tohto roku stretli v online priestore. Diskutovali o prebiehajúcej synodálnej ceste, na ktorú celú Cirkev pozval pápež František a o možnostiach, ako tomuto procesu napomôcť aj v jednotlivých rehoľných spoločenstvách.

Hoci sa viacerí rehoľníci zapájajú do činnosti synodálnych tímov v diecézach Slovenska, chcú o témach synody hovoriť aj vo vlastných radoch. Vyzval ich k tomu prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života kardinál João Braz de Aviz vo svojom liste v júni minulého roka. Okrem iného v ňom píše: „Modlite sa, uvažujte, konfrontujte a zdieľajte svoje skúsenosti, svoje postrehy a túžby. Robte to so slobodou toho, kto vie, že jeho dôvera je v Bohu a preto dokáže prekonať každú bojazlivosť… Robte to pokorne, pohnutí Duchom Svätým a preto bez domýšľania, ale vždy s pocitom spoluzodpovednosti… Aby synodálna cesta nebola fatamorgánou, ale snom, ktorý sa má uskutočniť, je potrebné spolu snívať, spoločne sa modliť, zapájať sa.“

Jednou z aktivít pre všetky mužské i ženské rehole pôsobiace na Slovensku, ktorú KVRPS pripravuje, bude aj spoločné online stretnutie provinciálnych predstavených, ktoré je plánované na začiatok marca. Bude to čas spoločnej modlitby, vzájomného počúvania i zdieľania, v snahe ešte viac si osvojiť tento synodálny štýl Cirkvi. Aby sme prorockým rozmerom zasväteného života, ktorý má svoj pôvod v nasledovaní Krista, v spoločenstve s Cirkvou a v rozlišovaní, ešte lepšie svedčili o evanjeliu. A to najmä s tými, ktorí žijú na duchovných, sociálnych, ekonomických, politických, geografických či existenčných perifériách nášho sveta.

Tomáš Brezáni, CM, provinciálny predstavený vincentínov, člen rady KVRPS