Emailová adresa

kvrps@kvrps.sk

Poštová adresa

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku
Miletičova 7
821 08 Bratislava

Kontakt pre médiá, kontakt pre rehole s mediálnym poradenstvom

media@kvrps.sk

Pripomienky k tejto stránke

privítame na adrese admin@rehole.sk