Kategória: Aktuality

List ku 27. dňu zasväteného života

KONGREGÁCIA PRE INŠTITÚTY ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA A SPOLOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA                                                                                                           Vatikán, 25. januára 2023 Prot. n. sp.R. 2930/23 Drahí zasvätení bratia a sestry! V tomto čase, keď je v Cirkvi prítomný synodálny duch, máme radosť, že môžeme sláviť 27. deň zasväteného života eucharistickou slávnosťou v Bazilike Santa Maria Maggiore. Pre neprítomnosť Svätého Otca, ktorý je na

V Bratislave bolo formačné stretnutie Misijnej spoločnosti vincentínov

V Bratislave sa uskutočnilo formačné stretnutie členov Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul (vincentíni), ktoré sa oficiálne koná každý rok v provinciálnom dome. Nosnou témou bola prednáška P. Luigiho Mezzadriho – talianskeho historika Misijnej spoločnosti – s názvom Svätý Vincent de Paul, človek horizontov. Súčasťou programu bola spoločná svätá omša, ktorú celebroval otec provinciál P. Tomáš Brezáni, CM

Nový viceprovinciál redemptoristov je o. Miroslav Bujdoš CSsR

Gréckokatolícki redemptoristi Michalovskej viceprovincie na Slovensku majú nového viceprovinciálneho predstaveného. Je ním o. Miroslav Bujdoš CSsR. Generálny predstavený redemptoristov P. Rogerio Gomes CSsR (Rím) potvrdil jeho voľbu v stredu 25. januára 2023 na základe oboznámenia sa s výsledkami volieb členov XI. kapituly Michalovskej viceprovincie. Vo štvrtok 26. januára sa ujal úradu zložením vyznania viery a sľubu pred

Augustiniánske jubileum:1300 rokov od prenesenia relikvií sv. Augustína do Pavie

Nezvyčajné výročie slávi rehoľa sv. Augustína. Týka sa 1300 rokov prenesenia pozostatkov sv. Augustína do Pavie (Taliansko). Svätý Augustín zanechal po svojej smrti v roku 430, knižnicu plnú svojich kníh a kláštory plné mníchov. 26. februára 2023 uplynie podľa historických údajov 1300 rokov, odkedy bolo jeho telo uložené do hrobu v Pavii (Taliansko). Svätý Fulgencius, biskup z Ruspe, preniesol

Po pandémii sa zasvätení znova stretnú so svojimi diecéznymi biskupmi vo všetkých diecézach na Slovensku

Plánované podujatia v tomto príspevku sú usporiadané chronologicky. SPIŠSKÁ DIECÉZA: Prvé stretnutie so zasvätenými bude už túto sobotu, dňa 28. januára 2023. Zasvätených naň pozval diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Program začne svätou omšou o 10.00 hod. v seminárskej kaplnke a bude pokračovať prednáškou P. Petra Timka

Spoločnosť sociálnych sestier otvorila Jubilejný rok v benediktínskom opátstve Pannonhalma

V nedeľu 22. januára 2023 sa kláštor benediktínov v maďarskej Pannonhalme stal miestom slávnostného otvorenia 100. výročia založenia Spoločnosti. Slávenie sa začalo otváracou svätou omšou v starobylej bazilike, ktorú celebroval arciopát P. Cirill Tamás Hortobágyi OSB, ktorý sa sestrám, pridruženým členom a priateľom prihovoril aj vo svojej homílii. V jej úvode vyzdvihol, že zakladajúce sestry „spoznali silu spojenia tradície

Svätý Otec vymenoval jezuitu za nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie

Svätý Otec František vymenoval nového pomocného biskupa Bratislavskej eparchie. Stal sa ním vladyka Milan Lach, SJ, doterajší sídelný biskup Eparchie Parma pre Ruténov (USA), ktorému bolo pridelené titulárne sídlo Ostracine, informovala Apoštolská nunciatúra na Slovensku. Životopis Mons. Milana Lacha SJ Mons. SEODr. Milan Lach SJ sa narodil 18. novembra 1973 v Kežmarku. Gymnaziálne štúdiá ukončil maturitou

Nový provinciál verbistov na Slovensku

Generálny predstavený Spoločnosti Božieho Slova Paulus Budi Kleden menoval nového provinciála na Slovensku P. Marka Vaňuša, SVD. Túto službu prevezme 1. mája 2023. Jeho zástupcom je P. Pavol Hudák. P. Marek Vaňuš sa narodil 13. augusta 1977 v Zlatých Moravciach. Stredoškolské vzdelanie absolvoval na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre, kde v roku 1995

Prvé dojmy slovenských sociálnych sestier po súkromnej audiencii u Svätého Otca Františka

Pri príležitosti otvorenia jubilejného roka, kedy začína Spoločnosť sociálnych sestier sláviť 100. výročie svojho založenia Margitou Šlachtovou, dostala výnimočný dar: stretnutie s pápežom Františkom, ktorý 20. januára 2023 prijal vo Vatikáne generálne a provinciálne vedenie celej Spoločnosti. Slovenské sestry, ktoré sa zúčastnili audiencie – sr. Marta Andraščíková, generálna asistentka Spoločnosti a sr. Renáta Jamborová, predstavená slovenskej provincie

Pápež prijal Spoločnosť sociálnych sestier, ktorej zakladateľkou je rodáčka z Košíc

Svätý Otec v piatok 20. januára prijal na osobitnej audiencii členky Spoločnosti sociálnych sestier pri príležitosti stého výročia ich založenia. Sestrám sa prihovoril spontánnymi slovami. V pripravenom príhovore, ktorý im odovzdal v písomnej forme, pápež František poukazuje na zakladateľku kongregácie, ktorou je rodáčka z Košíc, Margita Šlachtová a spomína ja ďalšiu rodenú Košičanku, blahoslavenú Sáru