Kategória: Aktuality

Vincentská rodina organizuje 17. ročník verejnej zbierky Boj proti hladu

Vincentská rodina na Slovensku organizuje 17. ročník verejnej zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku. Termín konania aktuálneho ročníka zbierky je od 1. júna 2023 do 31. januára 2024. Prečo práve tieto krajiny? Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou, ktorá je

Vo františkánskom kostole v Hlohovci slávili veriaci tzv. „Deň Greccio“

Vo štvrtok 25. mája 2023 sa vo františkánskom kostole v Hlohovci slávil tzv. „Deň Greccio“. Tento rok si františkánska rehoľa pripomína 800 rokov regule a od založenia prvých jasličiek svätým Františkom v mestečku Greccio. V programe najskôr vyložili na poklonu Oltárnu sviatosť a terciári sa modlili moderovaný ruženec. Potom sa začala slávnostná svätá omša, ktorej

Misionári Matky Božej Lasaletskej majú ďalšieho diakona zo Slovenska

Stal sa ním Martin Malina, ktorý spolu s Jakubom Batorskim v sobotu 20. mája 2023 prijal diakonskú vysviacku v Bazilike Minor Panny Márie Lasaletskej v Dębowci. Slávnostnú svätú omšu celebroval Adam Wodarczyk, pomocný biskup z Katovíc. Martin bude naďalej pokračovať vo formácii v Poľsku. Čaká ho ešte zavŕšenie teologického štúdia na Univerzite Jána Pavla II. v Krakove. Saletíni pôsobiaci na

Poď so mnou na osamelé miesto

Ponúkame vám v našom Centre spirituality Premenenia Pána priestor na osobné stíšenie, reflexiu, načúvanie sebe a Bohu. Ak máte potrebu na chvíľu vyjsť zo svojej každodennosti, spomaliť, zastaviť sa a len jednoducho byť so sebou a s Bohom, ste srdečne vítaní. K dispozícii je kaplnka a mnoho možností na prechádzky v parku a do okolitej

Týždeň tanečnej meditácie v Ružomberku

Týždeň tanečnej meditácie prebieha ako ignaciánske duchovné cvičenia, ktorých súčasťou je tanečná meditácia ako modlitba. Táto forma duchovných cvičení pomáha vstúpiť do hlbšieho vzťahu s Bohom. Bližšie informácie a prihlasovanie: cjcentrum@gmail.com Congregatio Jesu Centrum spirituality Premenenia Pána, Ružomberok

Provinciálna kapitula Rehole piaristov na Slovensku zvolila nové vedenie

V dňoch 1. – 2. mája 2023 Provinciálna kapitula Rehole piaristov na Slovensku zvolila nové vedenie provincie. Za pátra provinciála bol zvolený P. Stanislav Bujdák, SchP, aktuálne pôsobiaci v Trenčíne. Za asistenta pre rehoľný život bol zvolený P. Marek Kotras, SchP, aktuálne v nitrianskej komunite a za asistenta pre službu bol zvolený P. Juraj Ďurnek, SchP z

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky oslávila storočnicu sestry Kajetány

V provinciálnom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre sa konala v nedeľu slávnosť, pri ktorej si pripomenuli storočnicu narodenia sestry Kajetány. Za všetky milosti, požehnanie a za každú službu, ktorú vykonávala i za všetkých chudobných, ktorým mohla slúžiť, poďakovala pri svätej omši. V kruhu najbližších príbuzných a spolusestier ju slávil

Vedecká konferencia pri príležitosti stého výročia príchodu Verbistov na Slovensko

V utorok 2.mája sa na pôde Misijného domu Matky Božej v Nitre na Kalvárii konala medzinárodná vedecká konferencia v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK pri príležitosti stého výročia prítomnosti Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a Česku. Konferencia začala slávnostnou bohoslužbou, ktorej predsedal nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. Homíliu predniesol pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy

Vedenia slovenskej provincie verbistov sa ujal páter Marek Vaňuš, SVD

Prvého mája 2023 sa ujal vedenia slovenskej provincie verbistov páter Marek Vaňuš, SVD. Na slávnostnom uvedení do úradu nového provinciála a jeho rady sa zhromaždili na nitrianskej Kalvárii verbisti zo Slovenska, Česka, Poľska a Nemecka spolu s veľkým počtom veriacich z farnosti Nitra Kalvária, kde majú misionári verbisti centrálny dom. Vo svojej úvodnej reči sa