Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Rehoľná sestra z Argentíny odovzdá pápežovi kyticu a pozdraví ho v jeho materčine

Okrem zástupcov vedenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených – predsedu P. Václava Hypiusa, CSsR a zástupkyne predsedu sr. Agnesy Jenčíkovej, CJ, osobne pozdraví pápeža pri stretnutí v Katedrále sv. Martina v Bratislave aj sr. Ceferina del Valle Bordón, ktorú na Slovensku poznáme pod menom sr. Paola Bordón. Sr. Paola pochádza z Tucumán, z mesta na severe Argentíny. Je rehoľnou

Dary od zasvätených pre Svätého Otca

Predseda a zástupkyňa predsedu Konferencie vyšších rehoľných predstavených (KVRPS) – P. Václav Hypius, CSsR a sr. Agnesa Jenčíková, CJ, prinesú v mene zasvätených pápežovi Františkovi dva symbolické dary, ktoré odovzdajú počas stretnutia biskupov, kňazov, zasvätených a katechétov v Katedrále sv. Martina v Bratislave dňa 13. septembra 2021. Prvý je kamenný kríž – symbol tzv. Barbarskej noci, ktorej 70. výročie sme si pripomenuli

Na mieste internačného kláštora v Beckove sa v sobotu konala spomienková slávnosť

Minulý rok pripravovali v Beckove školské sestry de Notre Dame spomienkovú slávnosť pri príležitosti 70. výročia snahy komunistického režimu o likvidáciu rehoľného života na Slovensku. Keďže sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nepodarilo spomienku na Akciu R a udalosti z roku 1950 uskutočniť, pripomenuli si to tento rok v sobotu 28. augusta 2021. Školské sestry de Notre Dame z Nového

Na Slovensku bude putovať relikvia  „kazateľa milosti“ sv. Dominika

Vo vybraných slovenských mestách a obciach bude od 5. septembra do 2. októbra 2021 putovať relikvia „kazateľa milosti“ sv. Dominika. Putovať bude pri príležitosti 800. výročia smrti sv. Dominika Guzmána (1170-1221), kňaza a zakladateľa Rádu kazateľov. „Dôvodom prečo sme požiadali o zapožičanie relikvie v tomto čase je, že začiatkom septembra sa bratia stretávajú na celoprovinčnom stretnutí

V Beckove u Školských sestier de Notre Dame bude spomienka na Akciu R

Keďže minulý rok sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nemohla uskutočniť spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia snahy komunistického režimu o likvidáciu rehoľného života na Slovensku, Školské sestry de Notre Dame pozývajú v sobotu 28. augusta 2021 do Beckova, kde si chcú pripomenúť Akciu R, udalosti z roku 1950 a povzbudiť sa vernosťou sestier. Likvidácia ženských kláštorov sa uskutočnila

Sociálne sestry ukončili XVI. generálnu kapitulu a zvolili si nové generálne vedenie

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, 15. augusta, sa skončila XVI. generálna kapitula Spoločnosti sociálnych sestier. Od 1. augusta sestry z piatich krajín a dvoch kontinentov pracovali v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána v Sampore. Na záverečnej svätej omši, ktorú celebroval prior Vladimír Kasan, bola inaugurovaná novozvolená rada: generálna moderátorka Magdolna Kővári, Marta Andraščíková, (asistentka generálnej moderátorky) a

Školské sestry sv. Františka mali provinciálnu kapitulu a zvolili nové vedenie provincie

V júli 2021 prebehla v Ríme Generálna kapitula Kongregácie školských sestier sv. Františka, ktorej predchádzala pred rokom prvá časť provinciálnej kapituly. Po ukončení druhej časti provinciálnej kapituly v dňoch 4. – 6. augusta 2021 v Žiline prebehli dnes, dňa 7. augusta na piatich miestach Slovenska voľby provinciálneho vedenia. Za provinciálnu predstavenú sestry zvolili S.M. Rafaelu

Začala sa XVI. Generálna kapitula Spoločnosti sociálnych sestier

Spoločnosť sociálnych sestier začala svoju XVI. generálnu kapitulu. Hosťujúcou krajinou je Slovensko, kde sa kapitula koná od 1. do 15. augusta 2021 v kláštore benediktínov na Sampore. Otváraciu svätú omšu celebroval prior benediktínov o. Vladimír Kasan. Mottom kapituly je Sme jeden Chlieb, jedno Telo, jeden Duch. Amen.   Delegátkami sú sestry z Maďarska, Rumunska, Kuby, Buffalo (NY) a zo Slovenska

Skončila sa II. provinciálna kapitula redemptoristov

V kláštore Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa v Kostolnej – Záriečí sa v utorok 6. júla 2021 konalo II. zasadanie II. provinciálnej kapituly redemptoristov. Kapitulári počas zasadnutia zvolili svojho vokála a jeho náhradníka na prvú a tretiu fázu XXVI. generálnej kapituly redemptoristov, schválili zmenu stanov Provincie Bratislava – Praha a Apoštolský plán na aktuálne quadrennium (štvorročie). Diskutovalo sa tiež o misii redemptoristov

Synodalita ako výzva – aj rehoľníci sú pozvaní zapojiť sa do slávenia blížiacej sa Synody

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) poslala v týchto dňoch všetkým zasväteným na Slovensku preklad listu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorým ich pozýva zapojiť sa do slávenia blížiacej sa Synody zameranej na synodalitu. „Dlhý čas sa hovorilo o spoločenstve ako o konštitutívnom prvku Cirkvi. Dnes je zrejmé, že také