Kategória: Aktuality

Dominikán Bruno Branislav Donoval je novým riaditeľom Rádia Mária Slovensko

Od 1. decembra 2022 má Rádio Mária Slovensko nového riaditeľa. Stal sa ním P. Bruno Branislav Donoval OP, súčasný prior Dominikánskeho konventu Krista Kráľa a kaplán vo Farnosti Dunajská Lužná. Páter Bruno sa venuje Ružencovému apoštolátu a momentálne pôsobí ako šéfredaktor mesačníka Ruženec. Vystrieda Martina Jarábka, ktorý pôsobil v Rádiu Mária Slovensko od roku 2017

Tešiteľ P. Josef Kendra dostal ocenenie od Ústavu pamäti národa

Bratia tešitelia sa na svojej stránke podelili so svojou radosťou, ktorá pramení v oceneniach za vernosť pre ich spolubrata. Článok publikujeme s úpravami redakcie Zasvätený život. „Chceme sa s Vami podeliť o našu radosť a hrdosť. Náš spolubrat P. Josef Kendra zo Zlatých Moraviec bol v týchto dňoch opäť ocenený za vernosť vyplývajúcu z jeho

Šieste Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku sa uskutočnilo v Badíne

V dňoch 22. až 23. novembra 2022 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 72 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo 52 vyšších rehoľných predstavených, resp. ich delegovaných zástupcov. V prvej časti programu sa členovia Konferencie dozvedeli ako sa plnili závery z predošlého zhromaždenia

Aká je úloha a postava rehoľného kňaza v dnešnom svete?

Do tejto otázky by sa dalo zhrnúť motto stretnutia mladých rehoľných kňazov, ktoré sa uskutočnilo 15. – 16.novembra v Badíne. Zúčastnili sa ho spolubratia z piatich reholí (františkáni, kapucíni, piaristi, saleziáni a vincentíni). Tematicky stretnutie zastrešoval bývalý generálny predstavený saleziánov a predseda Únie generálnych predstavených Pascual Chavez Villanueva, ktorý je okrem iného odborníkom v biblistike a teológii zasväteného života. Rehoľníci s ním absolvovali

V Močenku bude odborná konferencia Proticirkevné zásahy v Močenku

Pri príležitosti 70. výročia zriadenia Sústreďovacieho charitného domova v Sládečkovciach (dnešnom Močenku) sa 23. novembra 2022 bude v budove bývalého kláštora sestier Vincentiek v Močenku konať odborná historická konferencia  pod názvom „Proticirkevné zásahy v Močenku“. Na úvod podujatia bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák celebrovať v miestnom farskom chráme sv. Klimenta celebrovať svätú omšu so začiatkom

Ponuka duchovných cvičení a obnovy v Exercičnom dome v Prešove

Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka termíny duchovných cvičení a duchovnej obnovy k Adventu. November 2022 – 21. – 27/29. Plesajte a jasajte, Peter Sabol SJ– 21. – 27/29. DC s individuálnym sprevádzaním, Jaroslav Rindoš SJ– 28. 11. – 4. 12. Pripraviť cestu Pánovi, Ľubomír Pilarčík SJ– 28. 11. – 1. 12. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj

Sestry vykupiteľky vytvorili k Svetovému dňu mládeže myšlienky na deň

K Svetovému dňu mládeže, ktoré oslávime na konci týždňa – počas slávnosti Nedele Krista Kráľa – vytvorili sestry z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa originálne myšlienky na zdieľanie na sociálnych sieťach. Pochádzajú z posolstva pápeža Františka k tomuto dňu.  „Keďže už niekoľko rokov sa venujeme apoštolátu detí a mládeže, s radosťou sme odpovedali na výzvy eRka

Sestry SSpS sa zamýšľali nad zmyslom obety a lásky v ich životoch

V prvý novembrový víkend sa uskutočnilo v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre stretnutie sestier Misijných sestier služobníc Ducha Svätého. Prišlo 44 sestier zo šiestich komunít na Slovensku a jednej z Čiech. Zamyslenie o zmysle obety a lásky v živote ich zakladateľa, sv. Arnolda Janssena, pripravil páter Igor Kráľ, SVD. „Arnold Janssen je žiarivý a

Nádvorie kláštora františkánov v Nových Zámkoch sprístupnia verejnosti

Obnovené nádvorie kláštora Rehole menších bratov františkánov sprístupnia verejnosti. Nádvorie dostalo nový trávnik a zeleň, rekonštrukciou prešiel drevený altánok, obnovené boli chodníky, doplnené bolo osvetlenie a mobiliár. Na čelnej stene františkánskeho kláštora bola opravená opadaná omietka, priečelie dostane aj nový náter, informovala radnica. Priestory môžu františkáni využívať v rámci pastorácie, na duchovné posedenia či kultúrne