Kategória: Aktuality

Internoviciátne stretnutie prehĺbilo vedomosti noviciek o liturgii

Prvé stretnutie rehoľných noviciátov v tomto školskom roku sa konalo v Centre Božieho milosrdenstva u pallotínov v Spišskej Novej Vsi v dňoch 24. – 26. novembra 2023. Na stretnutie prišlo 20 účastníkov, z toho 9 noviciek, 8 formátoriek, 2 organizátori a 1 prednášajúci. Stretnutie zorganizovali s. Brigita Puchalová a o. Reginald Slavkovský a tentokrát bol pozvaným hosťom prof.

V Ríme sa koná Generálna kapitula sestier Panny Márie Útechy

V pondelok 13. novembra 2023 prišlo do Ríma 30 sestier, ktoré sa zhromaždili, aby sa zúčastnili na XIX. Generálnej kapitule, ktorá sa koná od 14. novembra do 14. decembra s mottom „Potešuj… staraj sa o život“. Súčasťou kapituly je voľba novej generálnej predstavenej Kongregácie spolu s celým tímom. Dňami pred inauguráciou sprevádzala klaretská misionárka Jolanta

Uzavretie kánonickej vizitácie saleziánok v Badíne: Nová provinciálka je už na ceste

Saleziánky sa stretli v Badíne, aby rozlišovali novú provinciálnu predstavenú. Súčasťou víkendu bolo aj uzavretie kánonickej vizitácie, ktorá v slovenskej provincií FMA prebiehala od konca augusta. Vizitátorka sr. Maria Assunta Sumiko Inoue otvorila proces rozlišovania novej provinciálky a zároveň uzavretie kánonickej vizitácie predstavením komunít. Práve počas dní od konca augusta až doteraz navštívila každú komunitu. Okrem rozhovorov v komunitách

Mladí rehoľní kňazi sa školili na formačnom stretnutí

V dňoch 7. a 8. novembra sa opäť po roku uskutočnilo formačné stretnutie mladých rehoľných kňazov. Témou tohtoročného školenia bolo „Milosrdný ako Otec“ (Služba kňaza vo sviatosti zmierenia). Prednášateľom bol otec Lucián Bogucký OFM Conv., bývalý predstavený Kolégia vatikánskych spovedníkov a spovedník v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Miestom stretnutia bol tentokrát dom Mamy Margity na Drienici pri

Apoštolský nuncius prijal zástupcov Konferencie vyšších rehoľných predstavených

Predseda KVRPS o stretnutí na nunciatúre napísal na Facebookovej stránke Zasvätený život: „Dnes pri spomienke na Obetovanie Panny Márie, kedy si pripomíname Svetový deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľných sestier apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli prijal zástupcov Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku – predsedu P. Juraja Ďurneka SchP a podpredsedníčku Sr. Renátu Jamborovú SSS.

V Ružomberku na konferencii kráčali v šľapajach svätého Františka z Assisi

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa v pondelok 20. novembra 2023 uskutočnila slávnostná medzinárodná konferencia V šľapajach svätého Františka z Assisi. Františkánska rodina na Slovensku, Ústav pamäti národa a Katolícka univerzita v Ružomberku pripravili toto podujatie pri príležitosti výročia troch udalostí: 800 rokov od schválenia Potvrdenej reguly a prvých jasličiek v Greccio (1223) a zároveň 40 rokov od násilnej akcie

800 rokov od udalostí v Greccio – záver jubilea bude sprevádzať dar plnomocných odpustkov

Od 8. decembra 2023 do 2. februára 2024 v každom františkánskom kostole z príležitosti 800. výročia „Vianoc v Greccio“, Apoštolská penitenciária udelila plnomocné odpustky všetkým veriacim, ktorí od 8. decembra 2023 (Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie) do 2. februára 2024 (Sviatok Obetovania Pána) navštívia kostol zverený františkánom kdekoľvek na svete. Františkánska rodina zaslala žiadosť Svätému Otcov

Interjuniorát v Nitre: Sestry sa formovali pod vedením koučov

Exercičný dom verbistov v Nitre privítal uplynulý víkend 10.–12. novembra 32 mladých sestier a  formátoriek z 15 rehoľných spoločenstiev. Venovali sa aktuálnym témam z oblasti sexuality, vzťahov a intimity, ktoré si pre ne pripravili lektori a kouči sr. Eva Rušínová, FMA a don Peter Naňo, SDB.    „Interjuniorské stretnutia majú už niekoľkoročnú tradíciu. Ich cieľom je umožniť mladým sestrám z rôznych rehoľných

Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených sa konalo aj tentokrát v Badíne

V dňoch 24.10. až 25.10. 2023 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo ôsme Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 72 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo 50 vyšších rehoľných predstavených, resp. ich delegovaných zástupcov. Program stretnutia bol bohatý na stretnutia a dôležité informácie. Hlavnou niťou tohto stretnutia bolo rozlišovanie. Zhromaždenie začalo

Predseda KVRPS blahoželá novému arcibiskupovi metropolitovi k menovaniu

S radosťou sme prijali správu, že Svätý otec František vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku igumena Jonáša Jozefa Maxima MSU. Náš rehoľný brat Jonáš pôsobil ako predstavený Svätouspenskej univskej lavre, ktorá je významným pútnickým miestom na Ukrajine. Rehoľníci Slovenska želajú novému pastierovi Prešovskej archieparchie veľa síl a Božej pomoci na príhovor