Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Redemptoristi majú dvoch nových oblátov

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa má dvoch nových oblátov. Manželom Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom, dlhoročným spolupracovníkom redemptoristov, udelil dekrét obláta generálny predstavený rehole P. Michael Brehl. Na žiadosť vedenia Provincie Bratislava – Praha udelil generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Michael Brehl CSsR Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom titul obláta 2. decembra 2019. Certifikát o prijatí za obláta

Uršulínky vypísali výberové konanie na riaditeľa školy

Rímska únia rádu sv. Uršule, ktorá je zriaďovateľom Spojenej školy sv. Uršule v Bratislave, vyhlásila výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa tejto školy. Podklady na stiahnutie nájdete nižšie. V prípade záujmu je nutné dodržať termín 4. február 2020 na zaslanie žiadosti a požadovaných dokumentov. Samuela Harmáčková, OSU

Zasvätení vybehnú na ľad na Charitatívnom hokejovom turnaji kňazov v Detve

Nielen na tribúne, ale aj na ľade na Zimnom štadióne v Detve budete 8. februára 2020 vidieť zasvätených z viacerých rehoľných spoločenstiev. Charitatívny hokejový turnaj kňazov minulý rok obohatil ako nováčik tím rehoľníkov. Zastrešený Konferenciou vyšších rehoľných predstavených na Slovensku znova nastúpi proti diecéznym kňazom z Banskej Bystrice, Košíc a zo Spiša. O organizáciu turnaja sa postarala Diecéza Banská

Novým provinciálom slovenských jezuitov sa stal P. Jozef Šofranko, SJ

P. Jozef Šofranko, SJ sa stal novým provinciálom jezuitov na Slovensku. Do funkcie ho vymenoval generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej P. Arturo Sosa dekrétom zo 6. januára 2020. Menovanie bolo komunikované Generálnou kúriou Spoločnosti Ježišovej dnes, 18. januára 2020. P. Šofranko v súčasnosti vykonáva službu sócia provinciála. V úrade nahradí terajšieho provinciála, ktorým je od roku 2014 P.

V slovenčine je k dispozícii nový dokument Communis Vita

Začiatkom roka 2020 bol cez sekretariát KVRPS odovzdaný všetkým vyšším rehoľným predstaveným na Slovensku slovenský preklad dokumentu motu proprio pápeža Františka Communis Vita [Spoločný život]. Pápež ním uviedol nový dôvod prepustenia z inštitútu v prípade nezákonnej dlhodobej neprítomnosti v rehoľnom dome. Okrem tohto dokumentu bol zverejnený aj okružný list prefekta Kongregácie kard. João Braz de

Uplynulo 100 rokov od narodenia známeho saleziána Ernesta Macáka

Pred sto rokmi sa 7. januára vo Vištuku narodil významný slovenský salezián kňaz, bývalý provinciál saleziánov, Ernest Macák. Hneď na začiatku komunistickej totality bol iniciátorom tajných útekov mladých saleziánov do Talianska a po likvidácii rehoľných domov v roku 1950 v ilegalite rozvíjal spôsob ďalšieho fungovania saleziánskeho diela na Slovensku. Štátna moc ho väznila a mučila a on, aby

Pozývame koordinátorov pastorácie povolaní na Velehrad

Milí a vážení bratři a sestry, již 13. rokem pořádáme setkání koordinátorů Pastorace povolání na Velehradě. Letos proběhne ve dnech 26. – 29. 1. 2020. Jde o vzájemné povzbuzení, předání zkušeností a načerpání nových informací a postřehů z pastorace povolání mladých dnešní doby. Jsme rádi, že letos přijali pozvání přednášejícími z České republiky i ze

Stanovisko provinciála Rehole dominikánov k incidentu vo Zvolene

Stanovisko provinciála Rehole dominikánov na Slovensku k incidentu z 22. 12. 2019 vo Zvolene. V nedeľu 22. decembra 2019, približne o 19.30 večer, boli piati bratia dominikáni, ktorí sa vracali z predvianočného spovedania, najskôr verbálne a potom aj fyzicky napadnutí dvoma útočníkmi. Polícia SR zasiahla veľmi promptne, za čo sme vďační. Incident teraz riešia orgány činné v trestnom konaní. Napadnutie sme

GPS: „Vykroč s Matkou!“

Sestry saleziánky spustili prihlasovanie na ďalší kurz GPS. Tento rok kráčame po dobrodružnej ceste rozlišovania povolania s Matkou. Máš odvahu vykročiť tiež? GPS je ponuka pre mladé dievčatá vo veku 17 až 26 rokov, ktorým nie je otázka povolania ukradnutá – práve naopak! Cieľom kurzov je spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie načúvanie svojmu srdcu, a

Rómske deti a dospelí ukázali svoje talenty vo vianočnom vystúpení

Materské a Komunitné centrum na Orechovom dvore pripravilo vianočné vystúpenie  detí a dospelých. Rehoľné sestry z Inštitútu dcér Márie Pomocnice a Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého spolu so sociálnymi pracovníkmi sa v tejto lokalite v Nitre venujú prevažne rómskemu obyvateľstvu. Téma programu, ktorý sa uskutočnil 11. decembra, bolo Priniesť seba ako najkrajší dar Ježišovi so všetkými talentami a schopnosťami.  Do pásma