Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Dokument „Dar vernosti. Radosť vytrvalosti“ už vyšiel aj v slovenčine

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vydala v roku 2020 dokument pod názvom: Dar vernosti. Radosť vytrvalosti, ktorý v týchto dňoch vychádza pre vnútornú potrebu zasvätených aj v slovenčine. Zaoberá sa „horúcou témou“ odchodov zo zasväteného života. Preklad a tlač dokumentu pripravila Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci s

Sestry Congregatio Jesu slávia 80 rokov od zriadenia Slovenskej provincie

Na tohtoročný Veľkonočný pondelok pripadá 80 rokov odo dňa, keď bola oficiálne zriadenáSlovenská provincia sestier Congregatio Jesu, – podľa predchádzajúceho názvu boli sestryznáme ako Inštitút Preblahoslavenej Panny Márie – IBMV. V roku 1940 sa v Ríme stretol vtedajší slovenský provinciál Spoločnosti Ježišovej, P. RudolfMikuš, s generálnou predstavenou IBMV Damascénou Stegmüllerovou a tlmočil jej prosbuvtedajšej predstavenej

Svedkovia Božej krásy (List k 25. výročiu apoštolskej exhortácie Vita Consecrata)

Zasväteným bratom a sestrám Ustavične vzdávame vďaky za vás „pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi, veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom“ a „povolaní do spoločenstva s jeho Synom Ježišom Kristom, naším Pánom“ (1 Kor 1, 4). V tejto dramatickej chvíli cítime solidaritu s každým „v súžení a vo vytrvalosti“ (por.

Michalovská viceprovincia redemptoristov bola založená pred 75 rokmi

Gréckokatolícki redemptoristi Viceprovincie Michalovce si dnes, 23. marca 2021 pripomínajú 75. výročie svojho kánonického založenia. Michalovská viceprovincia bola zriadená už 21. decembra 1945 generálnym predstaveným Patrikom Murrayom, CSsR v Ríme a promulgovaná dňa 23. marca 1946. Prvým viceprovinciálom bol vymenovaný o. Dominik Metod Trčka, CSsR. Takto bola korunovaná 25-ročná apoštolská činnosť prvých gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku.

Sestry služobnice majú mimoriadnu generálnu kapitulu na platforme ZOOM

Svätou liturgiou slávenou v kaplnke generálneho domu sa začala XIV. Mimoriadna generálna kapitula Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá má za cieľ prijať Konštitúcie a Direktiívy Kongregácie. Téma kapituly – Konštitúcie Kongregácie – učiteľ, vodca a ukazovateľ cesty do svätosti. Kapitula sa realizuje formou online na platforme ZOOM kvôli pandémii vírusu COVID-19. Účastníčkami kapituly

Parte P. Jozefa Hegglina, MSC a kondolencia predsedu KVRPS

Misionári Srdca Ježišovho v duchu kresťanskej nádeje a s prosbou o modlitbu oznamujú, že dňa 8. marca 2021 v 74 roku života a 48 roku kňazstva zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi misionár Kongregácie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a diecézny exorcista P. ThLic. Jozef Hegglin, MSC. Zádušná sv. omša spojená s pohrebnými obradmi bude slávená bez

Pripravuje sa medzinárodná konferencia „Charizma a tvorivosť. Katalogizácia, riadenie a inovatívne projekty kultúrneho dedičstva komunít zasväteného života“

Kongregácia pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života a Pápežská rada pre kultúru v spolupráci s Pápežskou Gregorovou univerzitou a Talianskou biskupskou konferenciou organizujú medzinárodnú konferenciu pod názvom „Charizma a tvorivosť. Katalogizácia, riadenie a inovatívne projekty kultúrneho dedičstva komunít zasväteného života “, ktorá sa uskutoční v Ríme 30. septembra a 1. októbra 2021. Motív,

Štatistika reholí 2020

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) predkladá štatistiky zosumarizované zo sčítania podkladov od jej členov k 31. decembru 2020, teda čísla týkajúce sa tej skupiny zasvätených osôb, ktorá si hovorí: rehoľníci a rehoľníčky. Nech je predkladaná štatistika len inšpiráciou na uvedomenie si reality, kde asi rehole na Slovensku v súčasnosti sú. Nech je tiež dôvodom 

Zasvätení na Slovensku slávia jubilejný XXV. deň zasväteného života

Jubilejný XXV. deň zasväteného života, ktorý si pripomenieme na sviatok Obetovania Pána v utorok 2. februára 2021, sa bude aj na Slovensku sláviť netradičným spôsobom pre aktuálnu situáciu spojenú s obmedzeniami týkajúcimi sa vírusu COVID-19. Zasvätení na Slovensku sa môžu duchovne spojiť počas slávenia svätej omše vysielanej z kaplnky TV Lux dňa 2. 2. 2021 o 18.30 hod.,