Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Barbarstvo moci (10): august 1950 – posledné dni pred likvidáciou (video)

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov a

Barbarstvo moci (09): Gréckokatolícka cirkev v 50. rokoch (video)

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov a

Svedectvom o barbarstve moci. Pomocné technické prápory (cyklus videí)

Cyklus SVEDECTVOM O BARBARSTVE MOCI približuje autentické spomienky pamätníkov štátneho zásahu proti reholiam a rehoľníkom. Vypočujte si spomienky na „vojenskú službu“ rehoľníkov v Pomocných technických práporoch. P. Pavol Uličný, SVD P. Štefan Popovič, SVD Teodor Hlaváč Ján Brichta Milan Mesároš P. Ján Janok, CSsR P. Michal Roško, CSsR Ďalšie príspevky k tejto téme nájdete TU.

Ponuka permanentnej formácie pre zasvätených v septembri

Teologicko-spirituálna komisia pri KVRPS prichádza s ponukou permanentnej formácie pre členov rehoľných spoločenstiev, ktorú bude viesť sestra Miroslava Lukčiková, CJ. Sr. Miroslava je skúsená duchovná sprevádzateľka a dáva duchovné cvičenia v Duchovnom centre pátrov MSC Lukov Dvor. Stretnutie na tému SEBAPOZNANIE – SEBAPRIJATIE – SEBAÚCTA  sa uskutoční 3. – 6. septembra 2020 v Exercičnom dome SJ v Piešťanoch.

Objavená identita – ponuka duchovných cvičení pre zasvätených a kňazov

Na Lukovom Dvore pri Nitre ponúkajú v auguste (10. – 16. 8. 2020) duchovné cvičenia pre kňazov a zasvätených. Lektormi budú kňaz Andrej Darmo a sestra Eva Jaroušková, CJ. Organizátori ponúkajú zakúsiť a poobjaviť tajomstvo nového – večného života, do ktorého sme boli v krste ponorení a nás nekonečne presahuje. Cez skúsenosť, reflexiu, Božie slovo, liturgiu a

Barbarstvo moci (08): Pomocné technické prápory (PTP)

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov a

Či nám nehorelo srdce…? Začína sa Provinciálna kapitula školských sestier sv. Františka

Trojdňovou duchovnou prípravou v Žiline začne v piatok 10. júla pre 23 členiek kapituly Provinciálna kapitula Kongregácie školských sestier sv. Františka. Kapitulu oficiálne otvoria slávnostné vešpery v nedeľu 12. júla a potrvá do 16. júla. Facilitátorom bude jezuita P. Ján Benkovský a ústrednou témou je otázka z rozhovoru emauzských učeníkov z Lukášovho evanjelia: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami

Slovenská provincia piaristov si pripomína 90. výročie svojho založenia

Dnes, 6. júla 2020 je to presne 90 rokov ako rektor Kolégia piaristov v Nitre P. Alexander Cserhelyi napísal túto správu: „S radosťou vám oznamujem veľkú zmenu, ktorá nastáva v našom rehoľnom živote, že od materinskej provincie samostatne budeme si riadiť svoju budúcnosť podľa intencii pátra generála. Čo máme robiť v tomto novom položení, upovedomím

Svedectvom o barbarstve moci. Kostolná pri Trenčíne a Priehrada mládeže. (cyklus videí)

Cyklus SVEDECTVOM O BARBARSTVE MOCI približuje autentické spomienky pamätníkov štátneho zásahu proti reholiam a rehoľníkom. Vypočujte si spomienky na sústredenie rehoľníkov v preškoľovacom stredisku v Kostolnej a stavbe vodného diela Nosice – Priehrada mládeže. pán Milan Mesároš pán Ján Brichta don Vojtech Zeman, SDB don Alojz Ondrejka, SDB Ďalšie príspevky k tejto téme nájdete TU. ©

So školským rokom sa končí aj malá prítomnosť saleziánov v Sabinove

Malá rehoľná komunita Saleziánov dona Bosca v Sabinove končí svoje pôsobenie 30. júna 2020. Výchovné a duchovné dielo dona Bosca je prítomné v Sabinove už vyše tridsať rokov. Pokračovať v ňom budú i naďalej členovia miestnej skupiny Združenia saleziánov spolupracovníkov, ktorí tam vedú Saleziánske stredisko Panny Márie Pomocnice a pre deti a mladých počas celého