Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Redemptoristi ponúkajú podcasty s rozjímaním sv. Alfonza a modlitbou duchovného prijímania

Cirkev v pôstnom čase vyzýva k prehĺbeniu modlitby. Aj zákaz verejného slávenia bohoslužieb môže byť príležitosťou nájsť si viac času pre Pána v osobnej modlitbe. Hoci v týchto dňoch nemôžeme Ježiša prijímať vôbec alebo aspoň nie tak často ako sme by sme chceli, od Jeho lásky nás nič nemôže odlúčiť (porov. Rim 8, 35) a

Saleziáni dona Bosca na Slovensku majú prvý prípad kňaza nakazeného koronavírusom

Prvým katolíckym kňazom na Slovensku, ktorý mal pozitívny test na koronavírus, je 54-ročný salezián dona Bosca z rehoľnej komunity v Poprade-Veľkej. O pacientovi informovala Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove cez svoju hovorkyňu Renátu Cenkovú vo štvrtok 19. marca 2020: „Pacient je v domácej karanténe v Poprade.“ Ide o spolubrata, ktorý pochádza z Českej republiky a mal

Saleziánov a vincentky v týchto dňoch spája modlitba za ich generálnych predstavených

Na Slovensku máme okolo tritisíc zasvätených v rôznych formách zasväteného života. Medzi rehoľníkmi sú najpočetnejšie dve spoločenstvá – saleziáni don Bosca a sestry vincentky. SaleziániGenerálna kapitula saleziánov obnovila dňa 11. marca 2020 mandát hlavného predstaveného. Na ďalších šesť rokov bol opäť zvolený don Ángel Fernández Artime. Zvolený bol hneď v prvom skrutíniu. Na predošlej 27. generálnej kapitule

List k aktuálnej situácii z Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života

Včera, 19. marca 2020, dostala Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku list z Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Prefekt Kongregácie Mons. João Braz de Aviz a sekretár Kongregácie José Rodríguez Carballo, OFM, sa v ňom vyjadrujú k aktuálnej situácii, povzbudzujú nás prežívať tento čas ako čas viery, v ktorom máme aj

Saleziáni vytvorili oratko online

Saleziánsky pastoračný tím (Saleziáni dona Bosca, Saleziánky, Domka – Združenie saleziánskej mládeže a Laura, združenie mladých) spolu s dobrovoľníkmi vytvorili oratko online. Nápad vytvoriť oratko online vznikol po tom, ako boli zakázané verejné slávenia svätých omší a všetky verejné podujatia. Keďže súčasná situácia neumožňuje verejné stretávanie sa a v saleziánskych strediskách sa denne pohybujú mladí,

Provincialát Spoločnosti Ježišovej na Slovensku je od pondelka zatvorený

Provincialát Spoločnosti Ježišovej na Slovensku je od pondelka 16. marca, minimálne do pondelka 23. marca 2020 zatvorený. “Je dôležité pristupovať k závažnosti situácie spojenej so šírením vírusu veľmi zodpovedne. Zdravie našich spolupracovníkov je prvoradé,” uvádza na webovej stránke slovenských jezuitov sócius Jozef Šofranko. V nevyhnutných prípadoch môžete kontaktovať provincialát, nateraz, iba prostredníctvom emailu: svkprov@jezuiti.sk Zdroj: www.jezuiti.sk

Seminár Otcovo srdce pre rehoľníčky a zasvätené ženy zo SR a ČR

Slovenský tím zodpovedný za organizovanie seminárov Otcovo srdce ponúka zasväteným ženám zo Slovenska a z Českej republiky možnosť zakúsiť Božiu otcovskú lásku, dobrotu, odpustenie a prijatie, zakorenenie v identite Božích dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Seminár sa uskutoční počas letných prázdnin v dňoch 16. – 21. júla 2020 na Donovaloch v Penzióne Zornička. Vedie: Janka Jaššová,

Slovenská katolícka charita sa rozlúčila so sestrami z charitných domovov

Od 1. marca 2020 prešla správa charitných domovov starších rehoľných sestier pod jednotlivé rehole. Charitné domy sa tak odlúčili od Slovenskej katolíckej charity (SKCH), ktorá na ich správe doteraz participovala. Slovenská katolícka charita sa so sestrami z charitných domovov oficiálne rozlúčila 18. februára na zasadnutí Rady SKCH v Spišskej Kapitule. Poďakovala sestrám za ich zaslúžilú

Teologicko-spirituálna komisia KVRPS pozýva na seminár o kontemplatívnej modlitbe

Pre značný záujem ponúka Teologicko-spirituálna komisia KVRPS opakovanie úspešného seminára o kontemplatívnom rozmere modlitby v živote zasväteného človeka. Prvýkrát sa konal minulý rok v novembri v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch. Seminárom sprevádzajú jezuiti P. Ján Benkovský a P. Jakub Garčár. Tento rok to bude na tom istom mieste v dňoch 21. – 25. mája 2020. Prihlásiť sa

U redemptoristiek sa môžete naučiť ako denne žiť s Božím slovom

Duchovnú obnovu o Lectio Divina ponúkajú záujemcom začiatkom apríla v Kláštore sestier redemptoristiek Vranov nad Topľou – Lomnica. Obnovu Božie slovo v mojom každodennom živote povedie pre mužov, ženy, mládež, kňazov a zasvätených v dňoch 3. – 5. apríla otec Miroslav Dancák. Prihlásiť sa je potrebné do 30.marca 2020 na vranov@redemptoristky.eu alebo na telefónnych číslach uverejnených na plagáte.