Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Písanie čiarky pred skratkou rehole

Nejednoznačnosť v písaní čiarky pred skratkou rehole sa Mediálna komisia KVRPS rozhodla vyriešiť zaslaním tejto otázky na Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. Kodifikačná komisia rozhodla dňa 21. mája 2019 takto: „Odpoveď na otázku o písaní čiarky pred skratkou rehole:I keď rehoľná skratka uvádzaná za menom nie je v úplne rovnakej pozícii ako skratka akademického, pedagogického či

Prvá časť volebnej kapituly minoritov

V dňoch 8. – 10. júla 2019 sa v Brehove pri Trebišove konala V. volebná kapitula Slovenskej kustódie (viceprovincie) Rehole menších bratov konventuálov – minoritov. Na kapitule sa zúčastnil generálny asistent rehole minoritov pre oblasť strednej a východnej Európy P. Tomáš Lesňák, minister Krakovskej provincie P. Marian Gołąb, 15 bratov kustódie, ako aj jeden hosť a bratia

Letná biblická škola – Ježiš a ženy

Sestry z Congregatio Jesu pozývajú na Letnú biblickú školu na tému „Ježiš a ženy. Ich otázky, túžby, nádeje… vtedy a dnes.“  Lektorkou bude sr. Iveta Fides Strenková, CJ. Biblická škola sa uskutoční v dňoch 23.-27.8.2019 v priestoroch exercičného domu Spoločnosti Božieho Slova v Nitre – Kalvárii. Bližšie informácie ako aj prihlasovací formulár je možné nájsť tu: https://www.congregatiojesu.com/news/jezis-a-zeny/. -jk-

Sestry Kongregácie školských sestier de Notre Dame majú nové provinciálne vedenie

V dňoch 1.-7. júla 2019 sa v Novom Meste nad Váhom na provinciálnej kapitule stretli delegátky zo všetkých komunít Slovenskej provincie Školských sestier de Notre Dame. Kapitula, ktorej heslom bolo: „Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo“ (Ž 36,10), začala v pondelok sv. omšou k Duchu Svätému. Celebroval ju novomestský dekan vdp.

Sestry františkánky majú nové generálne vedenie

Dňa 21. júna 2019 bola na riadnej generálnej kapitule Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského zvolená na šesťročie 2019-2025 nová generálna predstavená sr. M. Chiara Antalová, CFSF, doterajšia provinciálna predstavená. Sr. M. Chiara prevzala úrad po sr. M. Gerarde Farskej, CFSF, ktorá úrad generálnej predstavenej zastávala 12 rokov. Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského je rehoľným spoločenstvom

Dokument o ekonómii už aj v slovenčine

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci s vydavateľstvom Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa Slovo medzi nami pripravila slovenské vydanie dokumentu Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Ekonómia v službe charizmy a poslania, ktorý bol predstavený v Ríme 6. marca tohto roku. „V uplynulých rokoch museli mnohé inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života čeliť ekonomickým

Pripravuje sa konferencia o katechizácii

Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC), n.o. v Levoči organizuje v dňoch 17. – 19.10 2019 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí katechetickú konferenciu s názvom “Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku”. Cieľom konferencie, nad ktorou prevzali záštitu Mons. Bernard Bober, Košický arcibiskup

Posviacka obnoveného chrámu a kláštora redemptoristov v Koroleve

Toto je deň, ktorý učinil Pán! Vo štvrtok 27. júna 2019 o 10.00 na sviatok Slávnostnej poklony prečistým tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista – podľa Juliánskeho kalendára, náš spolubrat vladyka Milan Chautur CSsR košický eparcha, vykonal posviacku obnoveného rehoľného chrámu Svätého Jána Krstiteľa v Koroleve na Zakarpatskej Ukrajine. Po posviacke tohto obnoveného chrámu slávil vladyka

Zomrel salezián Jozef Kabina

(Bratislava 24. júna 2019) – Saleziáni don Bosca a smútiaci príbuzní s bolesťou v srdci a s dôverou v Božiu prozreteľnosť oznamujú, že v nedeľu 23. júna 2019 náhle odišiel do večnosti vo veku 46 rokov don Jozef Kabina. „Jozef bol so spolubratmi zo svojej komunity zo Žiliny na púti v San Giovanni Rottondo. Jeho

Safeguarding – ponuka kurzov pre zasvätených

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci s Centrom na ochranu maloletých (COM) v Košiciach zorganizovala v rámci preventívnych programov pilotný kurz pre zasvätených pôsobiacich na západe Slovenska na tému ochrany detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním  (Safeguarding). Kurz prebiehal v Bratislave, v Centre Salvator v období január – jún 2019. Pozostával zo 6 stretnutí. Lektorkou kurzu bola sr.