Kategória: Aktuality

Zomrel bývalý provinciál františkánov a kňaz Trnavskej arcidiecézy Peter Rúčka

V sobotu 30. septembra 2023 zomrel zaopatrený sviatosťami kňaz Trnavskej arcidiecézy Peter Rúčka. Zomrel v 69. roku života (vek 68 rokov) a v 43. roku kňazstva. „Oznamujeme vám, že so zosnulým kňazom sa rozlúčime počas pohrebnej svätej omše s obradmi vo farskom Kostole Krista Kráľa v Šulekove pri Hlohovci v stredu 4. októbra 2023 o

Pestrosť františkánskych spoločenstiev sa ukázala pri dnešnom putovaní „Do Greccia“ v Hriňovej

Františkánska rodina na Slovensku putovala v posledný septembrový deň „Do Greccia“ na Raticovom vrchu v Hriňovej: mužské rehoľné spoločenstvá (kapucíni, františkáni a minoriti so svojimi provinciálnymi predstavenými), ženské rehole (krížové sestry, školské sestry, alžbetínky, františkánky, kapucínky Najsvätejšieho Srdca), svetskí františkáni – terciári a medzi rehoľníkmi boli aj animátori Gifry a fra Angeli. Pred 800 rokmi svätý František dal

Ocenenie Sociálny čin roka prevzala rehoľná sestra Marieta Nagyová CJ

V utorok 20. septembra 2023 sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení za sociálny čin roka a významnú pomoc rodinám v roku 2022. Medzi ocenenými bola aj sr. Marietta Nagyová CJ, ktorá si toto ocenenie prevzala z rúk ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Sone Gaborčákovej. Pri odovzdávaní ocenenia

V Marianke mali v sobotu farský piknik

Sobotné popoludnie 16. septembra sa záhrada exercičného domu v Marianke zaplnila hojnou prítomnosťou priateľov bratov tešiteľov, farníkov a tých, ktorým je pokoj tohto Sanktuária blízky ich srdcu. Komunita bratov tešiteľov spolu s pani Zuzanou Bundovou zorganizovala Farský piknik bohatý na akcie. Začali ho slávením Eucharistie, počas ktorej otec Faustyn Wesołowski priblížil Božie Slovo. Potom pódium

Sociálne sestry oslávili v Košiciach sto rokov založenia za účasti apoštolského nuncia

Jubilejnou svätou omšou v sobotu 17. septembra v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach vyvrcholili oslavy 100. výročia založenia Spoločnosti sociálnych sestier. Svätú omšu celebroval košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober a v jej úvode sa sociálnym sestrám zastúpeným z celého sveta prihovoril apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli. „Je pre mňa veľkou radosťou mať účasť na tejto nádhernej a dôležitej oslave.

V Mariánke oslavovali tešitelia odpust na Narodenie Panny Márie

September je pre bratov tešiteľov pôsobiacich v generálnom dome v Marianke intenzívnym obdobím. Táto aktivita súvisí s farským odpustom sláveným v tomto čase na počesť Narodenia Panny Márie. Ako každý rok bol aj v dňoch od 8. do 10. septembra program bohatý a každý si mohol vybrať niečo pre seba – mladí, starší aj rodiny.

Slovenský kapucín Tomáš Farský zložil dočasné sľuby v Assisi

V sobotu 9. septembra zavŕšili v Assisi deviati novici svoju ročnú skúsenosť noviciátu zložením dočasných sľubov. Spolu s nimi zložil sľuby aj brat zo Slovenska Tomáš Farský. „Ďakujeme Pánovi za bratov, ktorých nám dal,“ píšu bratia kapucíni. Na Slovensko prišli prví kapucíni v roku 1674 do Pezinku. Dnes pôsobia na viacerých miestach Slovenska i v

Takmer 400 ľudí zo Slovenska ide na púť chorých do francúzskych Lúrd 

Takmer 400 ľudí zo Slovenska sa vydá do Lúrd, kde sa od 15. do 19. septembra 2023 uskutoční 17. slovenská púť chorých. V programe sú naplánované viaceré slávenia a modlitby na mariánskom pútnickom mieste, ktoré navštevujú milióny ľudí z celého sveta.  „Chceme putovať pod ochranou Nepoškvrnenej Panny Márie, načerpať a poďakovať Bohu za všetko, čo

V Rajhrade ukončili diecéznu fázu procesu blahorečenia Božej služobnice Matky Rózy Vůjtěchovej

Dňa 9. 9. 2023, sa konala v materskom dome Kongregácie sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho v Rajhrade, slávnosť Ukončenia diecéznej fázy procesu blahorečenia Božej služobnice Matky Rózy Vůjtěchovej, zakladateľky kongregácie. Slávnosť sa začala uctením pamiatky Matky Rózy na Rajhradskom cintoríne, nasledovala ďakovná svätá omša, hlavným celebrantom bol Mons. Karol Orlita – súdny vikár v Brne, a následne bola Verejná

Predseda KVRPS blahoželá novému spišskému biskupovi k menovaniu

Dôvodom na radosť je, keď Boží ľud dostane svojho pastiera. Dnes sa tak stalo v Spišskej diecéze. Rehoľníci na Slovensku sa modlia za nového spišského biskupa a prajú mu veľkú citlivosť na Božieho Ducha, aby ním inšpirovaný rozpoznával potreby laikov, klerikov aj zasvätených. František Trstenský je odborníkom biblickej teológie, preto mu prajeme, aby vo svojej