Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Redemptoristi prišli na Slovensko pred 100 rokmi

V roku 2021 si redemptoristi pripomínajú 100 rokov od príchodu na Slovensko. Prvý kláštor bol založený v Stropkove v roku 1921, nasledovali kláštory v Podolínci (1922), Kostolnej – Záriečí (1923), Michalovciach (1931) a v Bratislave (1935). Prvý kláštor redemptoristov na Slovensku – Kláštor Najsvätejšej Trojice v Stropkove – založili pátri z Čiech a Moravy v roku 1921. Z pražskej provincie redemptoristov neskôr vznikli dve

Spoločnosť sociálnych sestier spustila web o bl. Sáre Salkaháziovej

Spoločnosť sociálnych sestier spustila dňa 27. decembra 2020 novú webstránku venovanú životu, dielu a činnosti bl. Sáry Salkaháziovej. Na adrese www.salkahazisara.com sa môžu záujemcovia viac dozvedieť o bl. Sáre z pohľadu jej dejinných udalostí, aktivít, sociálnej činnosti aj duchovnosti. Spoločnosť sociálnych sestier je spoločnosťou apoštolského života, ktorá bola založená dňa 12. mája 1923 v Budapešti. Jej zakladateľka, Margita Slachtová,

Saleziánky majú nový web

Saleziánky si tento rok pripomenuli 80. výročie príchodu na Slovensko. Sestry sa venuje predovšetkým mladým a sú aktívne prítomné aj v médiách. Dizajn webu saleziánok spravila pred niekoľkými rokmi sestra Katarína Berešová, ako grafička ho mala kvalitne premyslený a naplánovaný. Tento rok sa mediálny tím saleziánok zameral viac na sfunkčnenie, zrýchlenie a redizajn webu. Webové menu salezianky.sk má

Dcéry sv. Františka dostali pamätné listy k Akcii R

V charitnom domove Kongregácie dcér sv. Františka Assiského v Báči si 3. 12. členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) pripomenuli 70. výročie Akcie Rehoľníčky. Vzhľadom na opatrenia mohli piati členovia KPVS navštíviť sestry až v tomto termíne a pred návštevou absolvovali antigénový test. Program sa začal svätou omšou v kaplnke charitného domova, ktorú celebroval vdp. Štefan Rozmus. Po jej skončení

Misijné sestry služobnice Ducha Svätého zhodnocovali svoje apoštoláty a plánovali budúcnosť

14. provinciálna kapitula slovenskej provincie Ducha Svätého sa uskutočnila v dňoch 27. – 29. novembra 2020 v Ivanke pri Nitre. Počas slávnostnej svätej omše si sestry vyprosovali otvorené srdcia pre pôsobenie Ducha Svätého. Páter Pavol Kruták, provinciál Spoločnosti Božieho Slova, povzbudil v homílii prítomné spoločenstvo. Upriamil pozornosť na tému provinciálnej kapituly: Nové víno do nových mechov. Povedal,

Tri vyhľadávané tituly pre zasvätených sú k dispozícii na stiahnutie

Oficiálna stránka Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku ponúka na stiahnutie dokumenty o zasvätenom živote. V týchto dňoch k nim pribudli publikácie Listy zasväteným (ide o tri listy Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktoré boli vydané k Roku zasväteného života: Radujte sa, Skúmajte, Kontemplujte) a Ohlasujte (štvrtý list vydaný s väčším časovým odstupom po Roku zasväteného života). Knihy

Vyhlásenie vladyku Mariána Pacáka, emeritného torontského biskupa

V plnom znení prinášame vyhlásenie vladyku Mariána Andreja Pacáka, emeritného torontského biskupa. Hneď na úvod sa chcem Svätému Otcovi Františkovi úprimne poďakovať, že 20. októbra 2020 prijal moju úprimnú prosbu a uvoľnil ma z úradu pastoračného riadenia Eparchie svätých apoštolov Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského rítu v Kanade. Táto služba eparchialného biskupa v Toronte

Vladyka Cyril Vasiľ je vďačný sestrám Služobniciam Nepoškvrnenej Panny Márie

Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, v sprievode otca archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela, sa v stredu 18. novembra stretol s provinciálnou predstavenou sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Nová predstavená sestra Emanuela Rindošová, spolu s jej zástupkyňou, sestrou Natanaelou Barnovou, prijali vladyku Cyrila v Provinciálnom dome v Prešove. Návšteva Sestier služobníc sa začala

40-hodinová modlitba sestier Congregatio Jesu za odvrátenie pandémie

Počas víkendu 14. a 15. novembra sa vo všetkých 25 komunitách Slovenskej provincie Congregatio Jesu – na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine, v Nemecku, rakúskej Viedni a na Sibíri – konala nepretržitá 40-hodinová modlitba Quarantore za odvrátenie pandémie koronavírusu, za uzdravenie chorých, za Božiu blízkosť zomierajúcim a za silu pre zdravotníkov na Slovensku a na