Kategória: Pomoc Ukrajine

Slovenské sestry Congregatio Jesu navštívili v uplynulých dňoch Kyjev

V dňoch 28. januára až 2. februára 2024 navštívili sestry Congregatio Jesu (CJ) sestry pôsobiace na Ukrajine. V nedeľu 28. 1. popoludní spoločne s komunitou Užhorod-Seredne oslávili spoločným zdieľaním zakladateľku Máriu Wardovú. Na druhý deň ráno, v pondelok 29. januára, cestovali s ukrajinskou sr. Anastasiou autom do Kyjeva. Po 11-hodinovej ceste dorazili večer do hlavného mesta Kyjev. Na

Ocenenie Sociálny čin roka prevzala rehoľná sestra Marieta Nagyová CJ

V utorok 20. septembra 2023 sa v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení za sociálny čin roka a významnú pomoc rodinám v roku 2022. Medzi ocenenými bola aj sr. Marietta Nagyová CJ, ktorá si toto ocenenie prevzala z rúk ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Sone Gaborčákovej. Pri odovzdávaní ocenenia

Rok pomoci Ukrajine u saleziánov: práca s mladými i adresná humanitárna pomoc

Saleziáni don Bosca v spolupráci s Domkou – združením saleziánskej mládeže a občianskym združením SAVIO od vypuknutia vojny pomáhajú ľuďom núteným opustiť svoju krajinu, ale aj tým, ktorí sa rozhodli ostať na Ukrajine. Od jednorazových aktivít na začiatku konfliktu prešli k systematickej, dlhodobej pomoci. Vytvorili Centrum pre rodinu pre dvanásť ukrajinských chlapcov, humanitárnu pomoc poskytujú v rámci adresných výziev

Stručné informácie o postoji KVRPS a reholí k situácii na Ukrajine

Článok bol publikovaný v časopise Zasvätený život 02/2022. KVRPS od začiatku koordinovala pomoc rehoľníkov súvisiacu so vzniknutou situáciou na Ukrajine. Snažili sme sa zmapovať možnosti reholí, aby sme vedeli pružne reagovať na novovzniknuté potreby (napr. ubytovanie, príp. aj skladové priestory, humanitárne a personálne kapacity). Zisťovali sme tiež počet komunít/rehoľníkov – Slovákov, ktorí zostali na Ukrajine,

Zástupcovia KVRPS s biskupom a ministrom hľadajú riešenia pre utečencov

Zástupcovia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku sa s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom stretli s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom na rokovaní o riešení niektorých problémov, ktoré vznikli pri poskytovaní pomoci ukrajinským utečencom v kláštoroch rehoľných inštitútov. „Na mnohé problémy sme našli riešenia alebo cesty, ktorými sa podarí aj naďalej poskytovať

Na plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska boli prítomní aj predstavitelia KVRPS

V dňoch 6. a 7. júna sa všetci slovenskí biskupi, členovia KBS, zišli v Badíne na 102. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. Počas druhého tohtoročného zasadania biskupi vyhodnotili národnú ďakovnú púť za návštevu Svätého Otca Františka a vypočuli si sériu informačných správ z komisií a rád KBS. Oboznámili sa s aktualitami z Rady pre pastoráciu

Prebieha prihlasovanie na konferenciu „Komunikácia viery mladým“

V piatok 10. júna 2022 sa v Košiciach v aule Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas uskutoční Konferencia s názvom: „Komunikácia viery mladým. Od Christus vivit k synodalite s mladými“. Organizujú ju dominikánske sestry a bratia v spolupráci s Gymnáziom sv. Tomáša Akvinského. Konferencia je určená pre všetkých, ktorí sa venujú formácii mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania v škole alebo mimo školy. Cieľom konferencie

Nová forma pastorácie – jezuiti i kapucíni zapojení do pomoci utečencom

Viaceré slovenské rehoľné spoločenstvá sa aktívne zapájajú do novej formy pastorácie – pomoci utečencom prichádzajúcim z Ukrajiny. „Odídencom z Ukrajiny poskytujeme ubytovanie a stravu v našich komunitách v Košiciach, Prešove, Piešťanoch, Trnave a Bratislave, spolu 39 lôžok v 19 izbách,“ píše Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej. Jezuiti im asistujú pri vybavovaní potrebných dokumentov na našich úradoch,

Sestry služobnice ukončili zbierku ružencov pre Ukrajinu

„Prišla k nám prosba od vojenského kňaza z východného frontu o zaslanie ružencov pre vojakov. Povedal, že nemajú chleba, ale vojaci (katolíci, pravoslávni, neveriaci) pýtajú ruženec. My sme im už zaslali čotky a nejaké ružence, ale to nestačí. Výslovne by chceli tie ľahké plastové ružence (50-zrnkové). Môžu byť aj iné, ale na šnúrke nie na

Provinciálni predstavení idú príkladom a slúžia na hot spote v Michalovciach

Traja vyšší rehoľní predstavení (provinciáli) sa tento týždeň stretli v Michalovciach v hot spote, do ktorého prichádzajú ľudia, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. V duchovnej službe i praktickej pomoci sú v hot spote predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) – piarista Juraj Ďurnek, kapucín Norbert Pšenčík a sestra mariánka Timotea Šebeňová. Tieto služby tam vykonáva okrem nich množstvo