Saleziáni don Bosca v spolupráci s Domkou – združením saleziánskej mládeže a občianskym združením SAVIO od vypuknutia vojny pomáhajú ľuďom núteným opustiť svoju krajinu, ale aj tým, ktorí sa rozhodli ostať na Ukrajine. Od jednorazových aktivít na začiatku konfliktu prešli k systematickej, dlhodobej pomoci. Vytvorili Centrum pre rodinu pre dvanásť ukrajinských chlapcov, humanitárnu pomoc poskytujú v rámci adresných výziev a zabezpečujú aj integračné a voľnočasové aktivity v Bratislave či Gabčíkove.

V piatok uplynie jeden rok od vypuknutia vojny na Ukrajine. Medzi organizáciami, ktoré sa bez váhania podujali pomáhať ľuďom z Ukrajiny v tejto mimoriadne náročnej situácii, boli aj saleziáni don Bosca spolu so sestrami Márie Pomocnice kresťanov (saleziánkami) a spolupracujúcimi organizáciami – Domkou, združením saleziánskej mládeže a občianskym zdužením SAVIO.

 „Oblasti pomoci v prvom polroku vojny boli zamerané najmä na ubytovanie detí bez sprievodu, koordináciu humanitárnej pomoci a jej dovoz do vojnových oblastí či na poskytovanie ubytovania prevažne pre matky s deťmi,“ uvádza Marián Peciar, delegát pre médiá u saleziánov don Bosca a pokračuje: „Pod záštitou saleziánov a saleziánok a za obetavej podpory celej saleziánskej rodiny sa v strediskách najmä na východe Slovenska vytvárali centrá prvého kontaktu, ktoré  ponúkali bezpečný priestor. Dobrovoľníci v nich zabezpečovali pre utečencov ubytovanie, jedlo či pomáhali s dopravou.“

Vďaka dobrovoľníkom využíva 300 detí čas zmysluplne

V súčasnosti sú aktivity zamerané na dlhodobú udržateľnosť a systematickosť. Napríklad pod vedením Domky sa vytvoril tím dobrovoľníkov ponúkajúcich voľnočasové aktivity pre Ukrajincov ubytovaných v Humanitnom centre pre odídencov z Ukrajiny v Gabčíkove. Aktuálne je tam ubytovaných približne 300 detí a mladých, ktorí potrebujú pomoc s integráciou a zmysluplným naplnením voľného času.

V školskom roku 2022/2023 sa aktivity v Gabčíkove premenili na pravidelné športové, výtvarné, hudobné krúžky a vzdelávacie aktivity, ktoré dobrovoľníci usporadúvajú dvakrát do týždňa. Okrem toho ukrajinské deti a mladí oslávili s dobrovoľníkmi sviatok sv. Mikuláša či Vianoce.

Ku kvalitnej a udržateľnej práci potrebujú bezpečný priestor aj dobrovoľníci. Preto pre nich koordinačný tím v spolupráci s organizáciou IPčko vytvoril program sprevádzaného dobrovoľníctva, v rámci ktorého im poskytuje školenia, osobný koučing a mentoring či teambuildingy. „Mnohí mladí by v tejto situácii radi niečo urobili – chcú pomôcť rovesníkom, vnímajú, že sa im zo dňa na deň zrútil ich svet, sny, priateľstvá. Pomocou v Gabčíkove sa im otvorila konkrétna možnosť. Stretávajú sa s deťmi a mladými zasiahnutými vojnou, vidia ich na vlastné oči, a to je pre nich neuveriteľne formačné a obohacujúce,“ vysvetľuje salezián Stanislav Hurbanič, koordinátor dobrovoľníckych aktivít v Gabčíkove.

V Bratislave zase Domka ponúka kurzy slovenčiny, ako aj možnosť pre deti tráviť čas v herničkách. Sú tu tiež prítomné slovenské matky, ktoré v prípade potreby poskytujú pomoc, poradenstvo a podporu ukrajinským matkám. V Poprade v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou prevádzkuje Denné detské centrum.

12 chlapcov býva v Centre pre deti a rodinu

V prvej fáze konfliktu saleziáni evakuovali na Slovensko 50 chlapcov zo saleziánskeho Domu rodiny Pokrova. Koncom leta sa najmä menší chlapci vrátili do relatívne bezpečného Ľvova. Pre tých, ktorí zostali, saleziáni vytvorili podmienky v Centre pre deti a rodinu Dominika v Rožňave a dvanásti pokračujú v pobyte na Slovensku. Vďaka centru chlapci môžu doštudovať vybrané smery, cítiť sa v bezpečí a pripraviť sa na návrat domov, k svojim blízkym.

Humanitárnu pomoc poskytujú adresne

V spolupráci so zahraničnými partnermi v sieti Don Bosco Network sa združenie SAVIO zapája do adresných humanitárnych výziev. Najmä prvom polroku vojny sa vďaka obetavosti a štedrosti saleziánskej komunity na celom Slovensku podarilo odviezť do skladu v Ľvove 180 ton potravín, drogérie a oblečenia. Momentálne sa vďaka efektívnemu sieťovaniu darí pomoc zameriavať na najviac postihnuté oblasti. Takto sa zo Slovenska dostali napríklad elektrické generátory do Odesy alebo zimné oblečenie do doneckého exarchátu.

Hrôzy vojny ani po roku neutíchajú a riešenie sa zdá byť v nedohľadne. Saleziáni dona Bosca sú aj naďalej rozhodnutí nenechať svojich spolubratov a priateľov na Ukrajine v núdzi. Sú vďační celej saleziánskej rodine za každý prejav spoluúčasti, dôvery a solidarity.

Maroš Peciar, SDB