Kategória: Pomoc Ukrajine

Salezián Oleg Fedorenko prosí Slovákov o modlitbu za Ukrajinu

Ukrajinský saleziánsky kňaz Oleg Fedorenko prosí ľudí na Slovensku o modlitbu. Výbuchy na Ukrajine sa ozývajú aj pri meste Ľvov, na západe krajiny. Ľvov sa nachádza len 200 kilometrov od našich hraníc. Oleg Fedorenko pôsobí 30 kilometrov od Ľvova na mariánskom pútnickom mieste Rakovec, ktoré zrovnal so zemou sovietsky totalitný režim. Pre Rádio LUMEN uviedol,

Pomoc Ukrajine ponúka aj Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Rada Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku sa na svojom zasadaní 26. 2. 2022 zaoberala krízovou situáciou, ktorá vznikla pri vojenskom konflikte na Ukrajine. Keďže Ježiš vyhlásil tých, ktorí šíria pokoj za blahoslavených a nazval ich Božími synmi, aj všetci zasvätení na Slovensku sa chcú stať šíriteľmi tohoto pokoja. Preto rehoľníci a rehoľníčky opäť poskytnú ubytovacie

V Kyjeve a v Humennom pomáhajú aj rehoľníčky z Congregatio Jesu

Po vypuknutí konfliktu na Ukrajine sa do pomoci zapojili aj rehoľné sestry Congregatio Jesu, TK KBS o tom informovala ich provinciálna predstavená sr. Agnesa Jenčíková. V Kyjeve sú dve členky Slovenskej provincie. Sú to rodené Ukrajinky, sr. Anastasia Mazur a Katarína Mazur. Ďalšie členky pomáhajú na západe Ukrajiny.  – Aké máte správy o činnosti vašich

Vyhlásenie provinciála verbistov k názorom P. Róberta Baleka

V plnom znení prinášame vyhlásenie provinciálneho predstaveného Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, ktoré sme prebrali z ich stránky verbisti.sk. Niektorí z vás mi kladú otázky v súvislosti s vyjadreniami a názormi, ktoré šíri na internete P. Róbert Balek. S bolesťou musím konštatovať, že napriek upozorneniam neprestáva prezentovať vo svojich videách dezinterpretačné posolstvá po Slovensku a nerešpektuje dôležité princípy rehoľného života.