Kategória: Aktuality

Minoritovi Štefanovi Iglódimu bola venovaná konferencia v Trebišove

Osobnosti Eliáša Štefana Iglódiho sa venovala konferencia v Trebišove, ktorú zorganizovali farnosť Najsvätejšej Trojice Rad, farnosť Návštevy Blahoslavenej Panny Márie v Trebišove, rehoľa minoritov a Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Konferencia pri príležitosti 380. výročia smrti Štefana Iglódiho predstavila dobu v ktorej žil, okolnosti nálezu jeho tela ako aj ostatkov ďalších bratov

Stretnutie s biskupmi v Nimnici z pohľadu zasvätených

V Nimniciach sa 8. – 9. marca 2019 sa stretli otcovia biskupi, zasvätení a lídri rôznych katolíckych inštitúcií a spoločenstiev, aby diskutovali o momentálne dôležitých otázkach v Cirkvi na Slovensku na tému „Miesto Katolíckej cirkvi v sekulárnej spoločnosti“. Neformálna časť stretnutia začala už v piatok, kedy mali možnosť vidieť dokumentárne filmy. Film Dorotka o dievčatku

KVRPS bude efektívnejšie využívať svoje weby

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku zastrešuje množstvo aktivít svojich členov. Jednou z oblastí sú médiá. Kvôli zefektívneniu používania existujúcich informačných kanálov a hľadaniu nových prístupov v ich využívaní sa stretla v Bratislave 8. marca 2019 malá skupinka zodpovedných za webové stránky. Konferencia zastrešuje tri webové stránky: kvrps.sk, zasvatenyzivot.sk, rehole.sk. Ich administrátorom je benediktín Michal Mária Kukuča. Františkánka Františka

Spoznajte milosrdných bratov na historickom mieste v českej obci Kuks

kultúrno-duchovné stretnutie s rehoľníkmi pre mladých mužov od 18 do 40 rokov, ktorí sa cítia byť povolaní slúžiť núdznym a žiť v komunite 5. – 7. apríl 2019 Spoznajte milosrdných bratov, ich spôsob rehoľného života a pôsobenie v službe hospitality, kresťanskej starostlivosti o chorých a núdznych. Prežite duchovné obohatenie a prehĺbenie svojho osobného povolania. Navštívte s nimi architektonický skvost, ktorý

Ponuky na pôstne obdobie 2019 u františkánov v Bratislave

Pozývame vás spolu s nami prejsť cestou jednoduchosti a cesta sústredenia sa na príbeh Ježiša Krista. Program pôstnych podujatí: • V pôstne stredy o 19:30 Tematické kázne na mládežkách – s názvom 7 slov z kríža, podľa katechéz Fabia Rosiniho, talianskeho kňaza venujúceho sa službe mladým.Nahrávky kázní sú k dispozícii tu. • Streda 13.3. o

Prebehla pracovná provinciálna kapitula sestier satmárok

V dňoch 2. – 8. marca 2019 sa vo Vrícku konala pracovná provinciálna kapitula Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok. Zúčastnilo sa jej 35 kapitulárok. Jej cieľom bolo odsúhlasenie centralizovaného vedenia kongregácie a podávanie návrhov na úpravu smerníc na pripravovanú mimoriadnu generálnu kapitulu, ktorá bude v októbri 2019. Lucia Krajňáková SMVS

Sestra Monika Skalová FMA obedovala s prezidentom Kiskom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý bol v piatok 8. marca, sa prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vo štvrtok stretol s desiatimi ženami z rôznych oblastí spoločenského života. Súčasťou stretnutia Kisku s nežnejším pohlavím bol aj spoločný obed. Medzi pozvanými ženami bola aj provinciálna predstavená Slovenskej provincie sv. Jána Bosca, sestra Monika Skalová. „Pozvanie od pána prezidenta Kisku ma

Piaristická fraternita chce ísť z povrchu do hĺbky

Prvý marcový víkend (1. – 3. 3. 2019) sa uskutočnila v Prievidzi duchovná obnova mladých zo Spoločenstva Piar a tretieho rádu piaristov – Piaristickej fraternity. Viac ako 150 účastníkov hľadalo cestu „Z povrchu do hĺbky“, čo bol aj názov víkendovej obnovy. „Z povrchu do hĺbky je obnova, pri ktorej budeme uvažovať, prečo sa nám v živote deje to, čo

Budúcnosť reholí je v spolupráci

V línii tejto myšlienky sa v dňoch 25.-26. februára 2019 zástupcovia vedenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) P. Václav Hypius, CSsR, predseda KVRPS, sr. Petra Sičáková, SSNPM, zástupkyňa predsedu KVRPS a tajomníčka Konferencie sr. Jana Kurkinová, FMA stretli s predstaviteľmi cirkevného ako aj verejného života. V Košiciach navštívili vladyku Milana Chautura, CSsR, predsedu Rady pre inštitúty zasväteného života

Pracovné stretnutie vedenia KVRPS v Brne

Predseda KVRPS P. Václav Hypius, CSsR a tajomníčka Konferencie sr. Jana Kurkinová, FMA uskutočnili dňa 21. 2. 2019 pracovné stretnutia na pôde Akadémie kanonického práva v Brne. Stretli sa tu so zástupcami Akadémie, predovšetkým s P. Josefom Jančářom, O.Carm, ktorý je zároveň biskupským delegátom pre zasvätený život v brnenskej diecéze. Diskutovali o možnej spolupráci KVRPS a Akadémie kánonického práva v Brne. V rámci