Kláštor Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi v Podolínci, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Špeciálna základná internátna škola sv. Klementa Hofbauera a Detský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci pozývajú na otvorenie výstavy fotografií. Uskutoční sa vo štvrtok 28. marca 2019 o 13:00 h v priestoroch Galérie Mestskej knižnice v Podolínci a kláštor záhrade Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa v Podolínci.

„Výstavný projekt Damnatio memoriae – stratenie pamiatky prezentuje v širších kontextoch formou umeleckého dokumentu pohľad na súčasné sociálne a duchovné mobility objektu kláštora v Podolínci, kde pod jednou strechou koexistujú Špeciálna základná škola sv. Klementa Hofbauera, Detský domov sv. Klementa Hofbauera a vlastník objektu, Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi. Objekt kláštora je výnimočný nielen dobre viditeľnou panorámou veží mesta Podolínca, ale aj koncentráciou historických, religióznych a sociálnych odkazov ľudského spoločenstva. Kláštor a okolie je koncentrovaná Obec Božia, ktorá v jednom objekte – pod jednou strechou – skrýva sociálne aj religiózne vrstvy. Kláštor je priestorom pre duchovno-misijný život rehoľníkov, súčasne slúži ako špeciálna základná škola a detský domov pre sociálne znevýhodnené deti. Kláštor je objektom, v ktorom sú učitelia a rehoľníci zároveň sociálnymi pracovníkmi, ale aj náhradnými rodičmi – otcami, matkami, bratmi, sestrami… Silný odkaz skrýva aj jeho história počas komunistického režimu, kedy kláštor slúžil v 50. rokoch 20. storočia ako väzenie pre rehoľníkov, “ avizujú organizátori výstavy.

Súčasťou výstavy bude aj uvedenie knihy s názvom _damnatio memoriae_stratenie pamiatky. Kurátorkou výstavy je Klára Kubíková. Na 178 stranách je prezentovaný výber najlepších prác autorov a študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, participujúcich na projekte. Knihu obohacujú texty religiózneho a odborného charakteru od pátra Michala Zamkovského CSsR, kňaza Ľubomíra Hajdučíka, kurátorky Kláry Kubíkovej a autorov (pedagógov) Petry Cepkovej a Jozefa Sedláka. Kniha obsahuje tiež krátke poetické vyznania študentov – autorov masmediálnej fakulty UCM v Trnave. Výstavný projekt, ktorý finančne podporil Fond na podporu umenia, potrvá do 30. apríla 2019.

Zdroj: TK KBS, jse; ml

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *