V dňoch od 22. do 24. marca sa v Kežmarku konalo formačné stretnutie sestier satmáriek a redemptoristiek. Témou stretnutia bola práca nad dokumentom Kongregácie pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života Nové víno do nových mechov. Dokument predstavil a celé stretnutie animoval don Štefan Turanský SDB.

Uvedený dokument hovorí, že zasvätený život prechádza obnovou a sú tu nové výzvy, ktoré Boh necháva zaznieť práve teraz v tejto historickej chvíli. Preto súčasťou programu bola aj práca v skupinách, v ktorých sa sestry pokúsili nájsť styčné prvky svojich rehoľných inštitútov s uvedeným dokumentom. Veľkým obohatením bol aj čas spoločnej modlitby a slávenie svätej omše, ako aj neformálne strávené chvíle.

Štefan Turanský SDB