V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre bude dňa 8. apríla 2019 vedecká konferencia s názvom Osobnosť pátra Jána Hutyru CM.

P. Ján Hutyra, CM sa narodil 1. februára 1912 v Jablonove, ako prvorodený syn richtára Pavla a Márie. 12. novembra 1933 bol prijatý pátrom Danielikom do vnútorného seminára Misijnej spoločnosti, ktorý absolvoval v Grázi. 26. júla 1942 bol menovaný za vicevizitátora Misijnej spoločnosti a direktora spoločnosti Dcér kresťanskej lásky na Slovensku. Počas komunistického režimu si mnoho vytrpel, bol zatknutý a väznený. 20. februára 1978 v nemocnici v Brne, odovzdal svoju dušu Pánovi v 66. roku života a 41. roku kňazskej služby v Pánovej vinici.

Podrobnejší životopis nájdete tu.