Mesiac: marec 2019

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Mesiac: marec 2019

Sociálne sestry na Slovensku povedie nová provinciálna predstavená

Členky Spoločnosti sociálnych sestier si na provinciálnom zhromaždení, ktoré sa konalo v dňoch 15. – 18. marca 2019 v Košiciach zvolili do úradu provinciálnej predstavenej sestru Renátu Jamborovú. Zhromaždenie bolo zamerané na vytýčenie nových smerov v súlade s posilnením charizmy, identity a poslania sestier na nasledujúce štyri roky. Súčasťou zhromaždenia bola aj voľba nového provinciálneho vedenia. Zvolená sestra

V Podolínci otvoria výstavu a uvedú knihu s názvom Damnatio memoriae

Kláštor Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi v Podolínci, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Špeciálna základná internátna škola sv. Klementa Hofbauera a Detský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci pozývajú na otvorenie výstavy fotografií. Uskutoční sa vo štvrtok 28. marca 2019 o 13:00 h v priestoroch Galérie Mestskej knižnice v Podolínci a kláštor záhrade Kongregácie

Na Lukovom Dvore pribudlo nové centrum

V Nitre na Lukovom Dvore 23. marca 2019 otvorili a požehnali nový dom miestneho duchovného centra. Slávnostnú svätú omšu celebroval v kaplnke tohto novopostaveného Domu Kána nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V príhovore po evanjeliu pripomenul spojitosť novozákonnej biblickej udalosti zo svadby v Káne Galilejskej so situáciou tých, ktorí budú prichádzať do tohto centra. Vodu

Satmárky a redemptoristky hľadali spôsoby ako uviesť do života dokument Nové víno do nových mechov

V dňoch od 22. do 24. marca sa v Kežmarku konalo formačné stretnutie sestier satmáriek a redemptoristiek. Témou stretnutia bola práca nad dokumentom Kongregácie pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života Nové víno do nových mechov. Dokument predstavil a celé stretnutie animoval don Štefan Turanský SDB. Uvedený dokument hovorí, že zasvätený život prechádza obnovou a

Misionárky sa sťahujú do Přerova

Svoju rehoľnú komunitu má v Českej republike už aj mesto Přerov. Kláštor sestier misionárok v jednom z najväčších miest Olomouckej arcidiecézy požehnal 8. marca 2019 arcibiskup Jan Graubner. Päťčlenná „slovanská“ komunita zložená z troch Sloveniek, Poľky a Češky, sa sem presťahovala z Kelče, mestečka na Vsetínsku. „Po trinástich rokoch pôsobenia sme vnímali, že Kelč je

Jezuita Vendelín Javorka zomrel pred 53 rokmi

Túto nedeľu, 24. marca 2019, uplynie päťdesiattri rokov od úmrtia významného slovenského misionára Vendelína Javorku. Vendelín Javorka sa narodil ako najstaršie z desiatich detí 15. októbra 1882 v Černovej. Študoval v Ostrihome, St. Andrä, Bratislave aj Innsbrucku. V Ríme pripravoval kňazov na misie do Ruska v pápežskom kolégiu, ktoré v lete oslávi 90 rokov od

Prežite Veľkú noc u redemptoristiek v Kežmarku

Sestry z Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristky) z kežmarského kláštora pozývajú mladých prežiť u nich tohoročné Veľkonočné trojdnie. Program začne na Zelený štvrtok 18. apríla o 16.00 a ukončený bude na Veľkonočný pondelok 22. apríla o 14.00. Tajomstvom Ježišovho umučenia, smrti a zmŕtvychvstania bude sprevádzať vdp. Lukáš Fejerčák. Účastnícky príspevok: 50,– Eur Prihlásiť sa môžete najneskôr do 13. apríla 2019 na telefónnom

Pozvánka na koncert u jasovských premonštrátov

Jasovské opátstvo spolu s obcou Jasov pozýva na pôstny koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 30. marca 2019 o 16:00 h v Abrahámovej sieni Jasovského kláštora. Návštevníci koncertu sa môžu tešiť na Zbor sv. Cecílie, ktorý pôsobí pri Dóme Sv. Alžbety a Komorný orchester pri Dóme sv. Alžbety pod vedením Viliama Gurbaľa. „Tešiť sa môžete

Osobnosti P. Jána Hutyru CM sa budú venovať na konferencii v Nitre

V Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre bude dňa 8. apríla 2019 vedecká konferencia s názvom Osobnosť pátra Jána Hutyru CM. P. Ján Hutyra, CM sa narodil 1. februára 1912 v Jablonove, ako prvorodený syn richtára Pavla a Márie. 12. novembra 1933 bol prijatý pátrom Danielikom do vnútorného seminára Misijnej spoločnosti, ktorý absolvoval v Grázi. 26. júla 1942

Seminár Sexuálne zneužívanie maloletých – otázky a odpovede

Vzdelávací seminár Sexuálne zneužívanie maloletých – otázky a odpovede sa uskutoční v pondelok 29. apríla 2019 na Teologickej fakulte KU v Košiciach (8:30 – 15:00 hod.). Seminár je určený pre kňazov, rehoľníkov, katechétov a pomáhajúce profesie a je vhodný aj pre kandidátov a kandidátky zasväteného života. Po skončení seminára bude nasledovať svätá omša za obete zneužívania o