V uplynulých dňoch sa v Ružomberku stretli členovia združenia katolíckych žurnalistov Network Slovakia, aby zhodnotili posledné obdobie a uvažovali o svojom ďalšom poslaní.

„V minulosti sa naše združenie venovalo najmä vzdelávaniu tvorcov farských časopisov a ich profesionalizácii. V budúcnosti by sme chceli tento záber rozšíriť aj o ľudí, ktorí sú za mediálnymi aktivitami hnutí, reholí, kňazských seminárov či cirkevných škôl,“ povedal predseda združenia Pavel Izrael, ktorý je zároveň vedúcim Katedry žurnalistiky Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Dodal, že podľa viacerých členov je potrebné intenzívnejšie vstúpiť aj do sveta internetu, sociálnych sietí a multimédií.

„Za potrebné tiež považujeme zapájať sa do verejného diskurzu o rôznych cirkevných či všeobecne hodnotových témach, aby sme neostali uväznení len vo svojom názorovom gete, ale boli jedným z relevantných spoločenských hlasov,“ uviedol jeden z účastníkov Jaroslav Chanas.

Na dvojdňovom stretnutí sa zúčastnili aj viacerí bývalí predsedovia združenia (napríklad Terézia Rončáková, Matúš Demko, Monika Hodnická) či zakladajúci členovia. Medzi nimi bola aj Anna Kolková z vydavateľstva Lúč, ktorá priblížila okolnosti založenia združenia v roku 1998 a jeho prvé aktivity.

Hosťami stretnutia boli PR manažérka Eva Güttlerová, ktorá hovorila o inšpiratívnych aktivitách biskupov, kňazov a zasvätených osôb na sociálnych sieťach, a výkonná redaktorka časopisu Zasvätený život Františka Čačková OSF, ktorá zhrnula mediálne činnosti slovenských reholí.

Network Slovakia – spoločenstvo katolíckych žurnalistov vzniklo v roku 1998. Počas svojej tridsaťročnej existencie zorganizovalo desiatky novinárskych seminárov, konferencií a iných podujatí. Jeho členmi boli a sú viacerí novinári, ktorí pracujú vo farských, regionálnych a celoslovenských médiách.

Zdroj: TK KBS informovala Rada Networku Slovakia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *