Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Provinciálna kapitula saleziánok naplnila nádoby až po okraj

Provinciálna kapitula saleziánok, ktorej motívom bola svadba v Káne, naplnila svojím obsahom prázdne nádoby až po okraj. Schvaľovali sa niektoré potrebné dokumenty  a sestry sa zaoberali vnútornými smernicami pre život v komunitách. Závery z provinciálnej kapituly budú podkladom pre generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční v roku 2020 v Ríme a zúčastnia sa jej zo Slovenska provinciálka Monika Skalová a zvolená delegátka Marta Baňasová.

Dnes začína na Slovensku Rok Mikuláša Lexmanna, OP

Na Slovensku dnes začal Rok Mikuláša Lexmanna, OP. Vyhlásil ho provinciál Slovenskej provincie Rehole dominikánov brat Damián Mačura OP. Trvať bude od 28. októbra 2019 do 7. novembra 2020. Ja, brat Damián Mačura, provinciál Slovenskej provincie Rehole kazateľov, vyhlasujem obdobie od 28. októbra 2019 do 7. novembra 2020 pre Slovenskú provinciu Rehole kazateľov za Rok Mikuláša

Zasvätení sa vzdelávali v médiách, na školenie prišli aj rehoľníčky z Česka

O mediálne školenie je medzi rehoľníkmi naďalej záujem. Medzi 24 účastníkmi seminára ON LINE 6 boli zasvätení zo Slovenska a Českej republiky i diecézni kňazi. Šiesty ročník mediálneho školenia pre zasvätených sa konal v Žiline 25. – 27. októbra. Pripravila ho Mediálna komisia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a časopis Zasvätený život. „Je potrebné, aby rehoľníci boli použiteľní

Redemptorista bl. Metod Dominik Trčka bol vyhlásený za Michalovčana storočia

Mesto Michalovce si v roku 2019 pripomína 100 rokov od založenia československej Zemplínskej župy. Pri tejto príležitosti bola vyhlásená anketa o najvýznamnejšieho Michalovčana storočnice. Najprv prvú desiatku osobností vybrali historici, potom sa dostala k slovu široká verejnosť. Desiatku finalistov, ktorým ľudia mohli dať svoj hlas, tvorili: Ferdinand Alexa, Pavol Horov, Juraj Králik, Štefan Kukura, Teodor Jozef Mousson, Vladimír

Saleziánky začali 4. provinciálnu kapitulu vzývaním Ducha Svätého

Provinciálna kapitula saleziánok s témou „Životodárne komunity v srdci súčasnosti” je v poradí 4. stretnutím všetkých právoplatných členiek a zvolených delegátok Slovenskej provincie svätého Jána Bosca. Kapitulné obdobie začali slávnostnou svätou omšou vzývaním Ducha Svätého, ktorý sám všetko oživuje a tvorí nové. Téma kapituly má evanjeliový podtext „Urobte všetko, čo vám povie” (Jn 2, 5), z ktorého vychádza aj kapitulný

Uršulínky spustili novú webovú stránku

Slovenská provincia Rímskej únie Rádu sv. Uršule (ľudovo sestry uršulínky) spustila v dnešný sviatok sv. Uršule novú webovú stránku. Na adrese www.ursulinky.sk je možné získať viac informácií o sestrách, ich spiritualite, komunitách a apoštolských dielach. Taktiež je možné načerpať z charizmy sv. Angely Merici, ich zakladateľky, čítaním jej Spisov. K dispozícii je aj tzv. „odkazovač“,

Konferencia sekulárnych inštitútov na Slovensku sa stretla v Rožňave

V sobotu 19. októbra 2019 sa v Rožňave uskutočnilo pravidelné zasadnutie Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku (KSIS). Členovia KSIS zhodnotili uplynulé polročné obdobie a vytýčili si ďalšie úlohy týkajúce sa formácie členov a hľadania prostriedkov ako šíriť poznanie tejto formy zasvätenia. Vrcholom zasadnutia bolo stretnutie s rožňavským biskupom Stanislavom Stolárikom na Biskupskom úrade v Rožňave.

Postoj vydal diár od mníchov benediktínov o modlitbe, práci a vytúženom pokoji

Obsahom hlboká publikácia si vás získa peknou grafikou a bude vás sprevádzať celým rokom. Využite zľavu v predpredaji. Ora et labora – modli sa a pracuj – tieto slová sú zhrnutím pravidiel, ktorými sa riadi život benediktínskych mníchov. Je v nich obsiahnutá múdrosť sv. Benedikta z Nursie vyskúšaná v mnohých storočiach jeho nespočetnými nasledovníkmi. Ora

Verbisti chystajú program Misijnej nedele v Nitre, Bratislave a Vidinej

Spoločnosť Božieho Slova (misionári verbisti) pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle na program Misijnej nedele v Nitre, v Bratislave a Vidinej. Prinášame pozvánku a program slávení. Nitra – Kalvária, Misijný dom Matky Božej Piatok 18. októbra 2019: – 17:00 Modlitba svätého ruženca v rámci projektu: „Milión detí sa modlí ruženec“– 18:00 Misijná detská svätá omša Nedeľa 19.