Bazilika Navštívenia Panny Márie na Starých horách prijala pútnikov z celého Slovenska na 12. ročníku stretnutia ctiteľov karmelitánskeho škapuliara, ktorý sa tento rok konal v sobotu 22. júla.

Pátri karmelitáni pripravili moderovanú adoráciu, po ktorej si pútnici vypočuli svedectvo kňaza Mareka Hraňa o pomoci Panny Márie. Po modlitbe svätého ruženca, ktorý sa pomodlili členovia Svetského rádu bosých karmelitánov, nasledovala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval Mons. Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku za prítomnosti väčšieho počtu kňazov, aj pátrov karmelitánov.

Vo svojom príhovore Mons. Girasoli odovzdal pozdrav Svätého Otca, pápeža Františka, ktorý má veľkú úctu k Panne Márii, a povzbudil prítomných nosiť s radosťou škapuliar ako znak úplnej prináležitosti Márii a spolu s ňou Ježišovi, jej blízkosti a ochrany v živote aj v hodine smrti. Odkázal na pevné miesto škapuliara v tradícii Karmelu, v mníšskej tradícii a tradícii všeobecnej Cirkvi.

Mons. Girasoli tiež povzbudil prítomných veriacich počúvať Ježiša a konať to, čo povie, podľa odporúčania Panny Márie, ako aj kráčať spoločne s ňou a ponáhľať sa na ceste viery, na ktorej sa môžu vzájomne povzbudzovať a podporovať ako synodálna Cirkev. Prítomných povzbudil spolu s Pannou Máriou stále hľadať Ježiša, ktorý je vždy prítomný v ich živote, aj keď sú roztržití a nerozoznávajú ho.

Na záver príhovoru apoštolský nuncius venoval pozornosť milostivej soche Madony v starohorskej Bazilike minor, ktorá drží v náručí dieťa Ježiša a je prikrytá nádherným plášťom.

Aj tí, čo nosia škapuliar, sa môžu cítiť byť prikrytí týmto plášťom a byť  v náručí Madony spolu s Ježišom, keďže v živote nie je nič krajšie, ako cítiť lásku mamy a počuť tlkot jej srdca.  Aj ctitelia škapuliara sa môžu takto cítiť bezpeční a chránení.

Na púti si prítomní veriaci obnovili svoju lásku a zverenie sa nebeskej Matke, pričom mnohí z nich prijali z rúk pátrov karmelitánov škapuliar a dali sa zapísať do nimi vedenej knihy nositeľov škapuliara.

Viac informácií o reholi bosých karmelitánov možno nájsť na webových stránkach www.bosikarmelitani.sk a www.ocds.sk.

TK KBS informovala Alexandra Tomečková

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *