Saleziánky na Slovensku budú mať novú sestru. Nikola Mihalčinová zloží svoje prvé rehoľné sľuby v Taliansku. Po dlhej dobe bude slovenskou saleziánkou s formáciou v zahraničí. 

Slávnosť skladania prvých rehoľných sľubov sa uskutoční 29. júla o 11,00 hod. Nikola povie svoje „Áno“ Bohu v Bazilike Panny Márie Pomocnice v Turíne. Na svoju prvú profesiu sa pripravovala v medzinárodnom noviciáte Inštitútu dcér Márie Pomocnice v Taliansku.

Logo sľubov, ktoré si novicky vybrali, nesie myšlienku zo stanov „Stávame sa znamením nezištnej Božej lásky“ (S18). Tento aspekt podporujú a podčiarkujú aj myšlienky zakladateľov saleziánok- don Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej. „Dal by som všetko, aby som si získal srdcia mladých ľudí a mohol ich tak odovzdať/darovať Pánovi“ (DB). „Majte veľkú dôveru v Pannu Máriu, ona Vám pomôže vo všetkých vašich veciach“ (MDM). Tie sú tiež dôležitou časťou pozvánky.

„Logo, myšlienka don Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej hovoria o všetkom ako chceme a túžime žiť s Bohom v komunite a pre mladých,“ rozpráva novicka Nikola. Spolu s ňou zložia sľuby novicky z talianskych provincií. Ostatné spolu novicky budú mať sľuby v svojich krajinách- v Poľsku, v Česku a vo Francúzsku.

Nikola Mihalčinová ako neoprofeska, saleziánka s dočasnými sľubmi bude pôsobiť v Dubnici nad Váhom.

Dagmara Čepelová FMA

Foto: archiv FMA