Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Na internovaných rehoľníkov spomínali v Podolínci

V nedeľu 14. apríla 2019 sa v areáli bývalého Piaristického kláštora uskutočnila pietna spomienka k smutnému výročiu internácie rehoľníkov. Práve pred 69 rokmi sa v noci z 13. na 14. apríla 1950 uskutočnila tajná akcia komunistickej Štátnej bezpečnosti pod názvom Akcia K – kláštory. Príslušníci národnej bezpečnosti – polície, ľudových milícií, ŠtB a niekde aj

Pripomíname si 69. výročie násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov

V týchto dňoch si pripomíname 69. výročie Akcie Kláštory – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950. Príslušníci bezpečnostných orgánov vtedy vtrhli do 56 mužských kláštorov, rehoľných domov a farských úradov v Československu. Akcia bola zameraná na likvidáciu mužských kláštorov a internáciu rehoľníkov. Je známa

Interjuniorát: Emócie v zasvätenom živote

Viac než päťdesiat účastníčok – mladých sestier s dočasnými sľubmi z 15 rehoľných spoločenstiev spolu so svojimi formátorkami – sa stretlo v kňazskom seminári v Nitre. Tradičný Interjuniorát si zobral pod drobnohľad tému: Emócie a ich miesto a prežívanie v zasvätenom živote. Prvý aprílový víkend si mesto pod Zoborom obsadili mladí. Okrem diecézneho stretnutia mladých

Kvetná nedeľa spojí v Českej republike rehoľnice v modlitbe za obete sexuálneho zneužívania

Na návrh Konferencie vyšších rehoľných predstavených ženských reholí v Českej republike (KVŘP) sa sestry spoja na Kvetnú nedeľu 14. apríla 2019 v modlitbe za víťazstvo pravdy a ducha pokánia v Cirkvi v tejto krajine a za všetky obete sexuálneho zneužívania. Liturgia Kvetnej nedele vedie k hlbšiemu zamysleniu nad všadeprítomným tajomstvom spojenia Boha so zraniteľným ľudstvom. KVŘP

Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie slávili sviatok zakladateľky a ohlásili rok úcty bl. matky Jozafaty

V košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky sa 7. apríla konala slávnosť 100. výročia odchodu do večnosti spoluzakladateľky Sestier Služobníc Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, bl. Jozafáty Hordaševskej. Pri tejto príležitosti sa zároveň ohlásil rok úcty blahoslavenej matky Jozafáty. Svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. V sprievode za vladykom a kňazmi išli aj sestry z

Imrich Gazda: Chceme posunúť žurnalistiku farností, škôl, reholí do modernej podoby

Stretnutie katolíckych žurnalistov združenia Network Slovakia prebehlo v Ružomberku od 22. do 24. marca 2019. Imrich Gazda (36) ako jeden z organizátorov nám stretnutie priblížil a zhodnotil jeho závery. Združenie Network Slovakia funguje od roku 1998 a jeho základným programom bol počas celého pôsobenia hlavne Letný žurnalistický seminár, ktorý sa však naposledy konal v roku 2015. „Záujem

Jezuitské MAGIS bude tento rok v Lotyšsku a Litve

Jezuiti už teraz ponúkajú program na leto pre mladých ľudí od 18 do 35 rokov. Pozývajú na letné celoeurópske stretnutie mladých MAGIS EUROPE do Lotyšska a Litvy. Uskutoční sa na konci júla. Témou stretnutia, ktoré je určené pre mladých od 18 do 35 rokov, bude poznať, milovať a zdieľať. Stretnutia mladých v ignaciánskej spiritualite sa

Extrémna krížová cesta s pallotínmi v Michalovciach

Extrémnu krížovú cestu chystá komunita pátrov Pallotínov z Michaloviec. Bude mať 20 kilometrov. Má 14 zastavení a začne sa dnes, v piatok 5. apríla 2019 v Michalovciach na Stráňanoch, informoval P. Leonard Lasota SAC. Ďalšia sa uskutoční v piatok 12. apríla 2019. Začne sa o 18:00 h svätou omšou v Kostole sv. Margity v Zborove

V Čechách sa otvára Škola riadenia rehoľných inštitútov

Akadémia kanonického práva v spolupráci s Kongregáciou pre inštitúty zasväteného život a spoločnosti apoštolského života, s podporou Konferencií vyšších predstavených reholí v ČR i SR otvára tento rok „Školu riadenia rehoľných inštitútov“. Štúdium tvorí deväť víkendových stretnutí vo Vranove (pri Brne) rozložených do troch akademických rokov. V prvom roku budú prednášky v týchto termínoch: 22. – 24. november 2019,

Kondolencia predsedu KVRPS k odchodu P. Akvinasa OP

Milý P. Damián OP, provinciál,chcem aspoň touto cestou  v mene svojom ako aj v mene zasvätených na Slovensku vyjadriť Tebe a Tvojim spolubratom, ako aj celej dominikánskej rodine úprimnú sústrasť nad odchodom P. Akvinasa Juraja Gaburu OP do večnosti. Zomrel najstarší slovenský rehoľník a hoci je tu čas pozemskej rozlúčky, predsa sme plní vďačnosti, pretože