Kategória: Aktuality

KVRPS bude efektívnejšie využívať svoje weby

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku zastrešuje množstvo aktivít svojich členov. Jednou z oblastí sú médiá. Kvôli zefektívneniu používania existujúcich informačných kanálov a hľadaniu nových prístupov v ich využívaní sa stretla v Bratislave 8. marca 2019 malá skupinka zodpovedných za webové stránky. Konferencia zastrešuje tri webové stránky: kvrps.sk, zasvatenyzivot.sk, rehole.sk. Ich administrátorom je benediktín Michal Mária Kukuča. Františkánka Františka

Spoznajte milosrdných bratov na historickom mieste v českej obci Kuks

kultúrno-duchovné stretnutie s rehoľníkmi pre mladých mužov od 18 do 40 rokov, ktorí sa cítia byť povolaní slúžiť núdznym a žiť v komunite 5. – 7. apríl 2019 Spoznajte milosrdných bratov, ich spôsob rehoľného života a pôsobenie v službe hospitality, kresťanskej starostlivosti o chorých a núdznych. Prežite duchovné obohatenie a prehĺbenie svojho osobného povolania. Navštívte s nimi architektonický skvost, ktorý

Ponuky na pôstne obdobie 2019 u františkánov v Bratislave

Pozývame vás spolu s nami prejsť cestou jednoduchosti a cesta sústredenia sa na príbeh Ježiša Krista. Program pôstnych podujatí: • V pôstne stredy o 19:30 Tematické kázne na mládežkách – s názvom 7 slov z kríža, podľa katechéz Fabia Rosiniho, talianskeho kňaza venujúceho sa službe mladým.Nahrávky kázní sú k dispozícii tu. • Streda 13.3. o

Prebehla pracovná provinciálna kapitula sestier satmárok

V dňoch 2. – 8. marca 2019 sa vo Vrícku konala pracovná provinciálna kapitula Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárok. Zúčastnilo sa jej 35 kapitulárok. Jej cieľom bolo odsúhlasenie centralizovaného vedenia kongregácie a podávanie návrhov na úpravu smerníc na pripravovanú mimoriadnu generálnu kapitulu, ktorá bude v októbri 2019. Lucia Krajňáková SMVS

Sestra Monika Skalová FMA obedovala s prezidentom Kiskom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktorý bol v piatok 8. marca, sa prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vo štvrtok stretol s desiatimi ženami z rôznych oblastí spoločenského života. Súčasťou stretnutia Kisku s nežnejším pohlavím bol aj spoločný obed. Medzi pozvanými ženami bola aj provinciálna predstavená Slovenskej provincie sv. Jána Bosca, sestra Monika Skalová. „Pozvanie od pána prezidenta Kisku ma

Piaristická fraternita chce ísť z povrchu do hĺbky

Prvý marcový víkend (1. – 3. 3. 2019) sa uskutočnila v Prievidzi duchovná obnova mladých zo Spoločenstva Piar a tretieho rádu piaristov – Piaristickej fraternity. Viac ako 150 účastníkov hľadalo cestu „Z povrchu do hĺbky“, čo bol aj názov víkendovej obnovy. „Z povrchu do hĺbky je obnova, pri ktorej budeme uvažovať, prečo sa nám v živote deje to, čo

Budúcnosť reholí je v spolupráci

V línii tejto myšlienky sa v dňoch 25.-26. februára 2019 zástupcovia vedenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) P. Václav Hypius, CSsR, predseda KVRPS, sr. Petra Sičáková, SSNPM, zástupkyňa predsedu KVRPS a tajomníčka Konferencie sr. Jana Kurkinová, FMA stretli s predstaviteľmi cirkevného ako aj verejného života. V Košiciach navštívili vladyku Milana Chautura, CSsR, predsedu Rady pre inštitúty zasväteného života

Pracovné stretnutie vedenia KVRPS v Brne

Predseda KVRPS P. Václav Hypius, CSsR a tajomníčka Konferencie sr. Jana Kurkinová, FMA uskutočnili dňa 21. 2. 2019 pracovné stretnutia na pôde Akadémie kanonického práva v Brne. Stretli sa tu so zástupcami Akadémie, predovšetkým s P. Josefom Jančářom, O.Carm, ktorý je zároveň biskupským delegátom pre zasvätený život v brnenskej diecéze. Diskutovali o možnej spolupráci KVRPS a Akadémie kánonického práva v Brne. V rámci

Biblický seminár s prof. Dubovským

Pod názvom Dlhá a kľukatá cesta k zmiereniu ‒ Jozefov cyklus z knihy Genezis sa v dňoch 15.-17. februára 2019 konal v študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii biblický seminár pre zasvätené osoby. Podujatie pod záštitou Teologicko-spirituálnej komisie pri Konferencii vyšších rehoľných predstavených na Slovensku tvorí súčasť programu permanentnej formácie. Vyše stovke účastníkov z viacerých ženských

Šíriť odkaz Sviečkovej manifestácie

V piatok 8. februára sa v Bratislave konal pracovný workshop s názvom Nech plameň Sviečkovej manifestácie horí ďalším generáciám. Podujatie zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií (FKI). O podujatí informoval P. Tomáš Gerboc SVD, ktorý na workshope zastupoval Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku: Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 20 pozvaných hostí z viacerých inštitúcií (FKI, Conrad