V dňoch 22. – 24. 11. 2019 bola vo Vranove u Brna otvorená Medzinárodná škola riadenia inštitútov zasväteného života a trvalej formácie. Ide o trojročnú formačnú  školu, ktorej organizátormi sú Inštitút teológie zasväteného života Claretianum a  Klaretiánsky právny inštitút z Ríma, Únia vyšších predstavených Talianska (USMI), Akadémia kanonického práva v Brne ako aj konferencie vyšších rehoľných predstavených v Čechách a na Slovensku. Zúčastňuje sa jej približne 100 zasvätených zo Slovenska a z Českej republiky.

Škola riadenia je určená zasväteným, ktorí vykonávajú službu autority v inštitútoch zasväteného života a spoločnostiach apoštolského života na generálnej i provinciálnej úrovni. Ako uvádzajú organizátori, jej cieľom je „stať sa špeciálnym pracovným priestorom, umožňujúcim získanie kvalifikovaných poznatkov učenia Cirkvi v otázkach autority a rôznych dynamík rozlišovania a animácie, ktoré sú zamerané na sprevádzanie osôb v službe zasvätenému životu v Cirkvi v trvalej konfrontácii so súčasnou kultúrou.“

Prvý rok kurzu 2019/2020 je zameraný na tému Zasvätený život v exode Cirkvi medzi minulosťou a budúcnosťou. Lektormi prvých stretnutí boli prednášajúci z viacerých rímskych univerzít P. Maurizio Bevilacqua, CMF a sr. Marcella Farina, FMA. Trio lektorov doplnil opát z benediktínskeho opátstva Montecassino P. Donato Ogliari, OSB. Jednotlivé bloky prepájali zodpovední za študijný program P. Josef Jančár, OCarm a Mons. Karel Orlita z Katedry kanonického práva v Brne, ako aj P. Aitor Jimenez Echave, CMF a sr. Nicola Spezzati, ASC – autori celého projektu, ktorí na kurze zastupujú Kongregáciu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života z Ríma.

 „Stretnutie bolo obohacujúce nielen vzhľadom na ponúknuté obsahy, ale aj na spoločenstvo a zdieľanie života a rôznosti chariziem. Zaujali ma slová P. Maurizia, ktorý svoj prednáškový blok zameraný na pohľad na zasvätený život po II. Vatikánskom koncile zhrnul do štyroch podnetov pre zasvätený život do budúcnosti: dávať pozor na dejiny, z ktorých pochádzame, dbať na schopnosť uvádzať do stredu nášho života Slovo, žiť z Božieho Slova, byť znamením pre tento svet, aby svet rozumel, čo žijeme a pre koho žijeme a žiť skutočne bratstvo – nežnosť, rešpekt ľudskosti.“ – povedala jedna z účastníčok prvého kurzu.

Nasledujúce stretnutie školy riadenia sa uskutoční v marci 2020.

Jana Kurkinová, FMA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *