Komisia pre výchovu a vzdelávanie a Rehoľný školský úrad KVRPS aj v tomto roku za účelom lepšieho vzájomného spoznania sa a možnosti rozšírenia spolupráce medzi katolíckymi školami, ktorých zriaďovateľmi sú ženské a mužské rehole na Slovensku, zorganovala formačno – duchovné stretnutie. V dňoch 21. – 23. novembra 2019 sa tak 23 vedúcich pracovníkov rehoľných škôl stretlo v Duchovnom centre sv. Františka Xaverského v Badíne.

Programom Aby naše školy boli Božie previedli účastníkov provinciálny predstavený piaristov na Slovensku P. Juraj Ďurnek, SchP a sestra Timotea Šebeňová, FDC z Prievidze. Témy sa niesli v duchu potreby emocionálnej zrelosti a z prednášok vyplynulo, že ak chceme, aby rehoľné školy boli školami vzťahov, také školy môžu budovať iba emocionálne zdraví a zrelí ľudia. Iba oni dokážu viesť, učiť a vychovávať im zverených k emocionálnej zrelosti.

Pod Rehoľný školský úrad KVRPS patria cirkevné materské školy, základné i stredné školy (gymnáziá, zdravotné a odborné školy), internáty, školské kluby detí, centrá voľného času, jazyková škola i školské jedálne. Zoznam všetkých zariadení v oblasti školstva a výchovy, ktoré spravujú rehoľné spoločenstvá na Slovensku nájdete na stránke kvrps.sk.

Rafaela Zvrškovcová, OSF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *