Na Slovensku pôsobí osem rehoľných vydavateľstiev. V advente väčšina z nich ponúka zaujímavé nové tituly či akciové ponuky.

Ide o tieto vydavateľstvá:

Vydavateľstvo Slovo medzi nami https://www.smn.sk/
Vydavateľstvo Dobrá Kniha https://www.dobrakniha.sk/
Vydavateľstvo Misionár http://www.misionar.eu/
Vydavateľstvo Don Bosco https://www.donbosco.sk/
Vydavateľstvo Verbum https://www.verbisti.sk/
Vydavateľstvo Dominikáni http://vydavatelstvo.dominikani.sk/
Vydavateľstvo Serafín http://www.frantiskani.sk/serafin/
Vydavateľstvo Minor www.varstak.sk / http://kapucini.sk/co-robime/nase-diela/minor/

V galérii nájdete konkrétnu ponuku na advent 2019 s uvedením niektorých titulov, ich cien, ako aj možnosti zakúpenia.

Ak by ste chceli svoj výber obohatiť, môžete navštíviť web stránky/e-shopy, či predajne jednotlivých vydavateľstiev. Kontakty sú uvedené v priložených ponukových listoch.

za Mediálnu komisiu KVRPS
Jana Kurkinová, FMA