Mesiac: máj 2019

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Mesiac: máj 2019

Zasvätení podporujú iniciatívu FKI ku Dňu rodiny

V období okolo 15. mája si od roku 1994 pripomíname Medzinárodný deň rodiny, ktorý sa čoraz viac dostáva do povedomia ľudí na celom svete. Tradíciu verejných osláv na Slovensku odštartovalo Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) v roku 2009 celonárodným podujatím v Bratislave. Odvtedy sa oslavy uskutočňujú v mnohých obciach a mestách celého Slovenska. Každoročne sa ich

Seminaristi z Badína navštívili sestry vo Vrícku

Banskobystrickí seminaristi na Nedeľu Dobrého pastiera navštívili rehoľné sestry vo Vrícku. Prvá skupina na čele so špirituálom Ľubomírom Gregom navštívila sestry Satmárky, s ktorými spoločne slávili svätú omšu a pri obede sa mali možnosť vzájomne viac spoznať a povzbudiť v povolaní. Druhá skupina na čele s rektorom Jánom Viglašom navštívila sestry Vykupiteľky v susedstve, kde

Augustiniáni pozývajú do Košíc na slávnosti svätej Rity

Pobožnosťou pätnástich štvrtkov svätej Rity sa veriaci pripravovali na 22. máj, na sviatok tejto svätice. Augustiniáni, ktorí k nej na Slovensku šíria úctu, si ju budú pripomínať v Kostole sv. Rity na Herlianskej 52 v Košiciach nielen v deň jej sviatku, ale aj na odpustovej slávnosti v nedeľu 26. mája 2019. 22. máj – streda –  Slávnosť v deň

V Rajci si pripomenuli svojho rodáka – saleziána Andreja Paulinyho

O živote a diele Andreja Paulinyho. Pod týmto názvom sa uskutočnilo v Rajci v sobotu 11. mája 2019 popoludnie, na ktorom bol priblížený významný rajecký rodák, kňaz – salezián Andrej Pauliny (1925-2005), známy i ako redaktor, spisovateľ, grafik a fotograf, pedagóg, tvorca slovenskej exilovej knihy. Jeho život a dielo nám na Mestskom úrade predstavil hosť

Aj na Slovensku sa pripravujeme na Mimoriadny misijný mesiac

V rámci prípravy na blížiace sa slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca, ktorý vyhlásil pápež František na október 2019, sa dňa 7. 5. 2019 v Misijnom dome Arnolda Janssena v Bratislave uskutočnilo prípravné stretnutie k tejto udalosti. Zúčastnil sa ho riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku (PMD) Ivan Kňaze, provinciál Spoločnosti Božieho Slova Pavol Kruták SVD a

Saletíni ponúkajú letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Misionári Saletíni sú na Slovensku známi vďaka ich pastoračnej službe rozvedeným. Tento rok cez letné prázdniny organizujú v spolupráci s Centrom Mediácie a Probácie v Prešove IV. Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Uskutoční sa v dňoch 18. – 24. augusta na Chate Limba v Bystrej. Prihlasovať sa je možné cez formulár na tejto stránke. Matej Trizuliak

Rozhovor so sr. Andreou Miklovičovou FMA z pracovného tímu ARTTEO

„Kto má záľubu v rehoľných skratkách, prišiel by si na svoje: OM, CJ, CSsR, SJ a FMA – pre istotu dvakrát. Okrem toho si veľmi ceníme, že medzi nami zaznelo aj slovo zo strany umelca – nerehoľníka. To už poznáme aj z iných tímov, že prítomnosť laikov je pre konzultáciu našich pohľadov nanajvýš obohacujúca,“ zhodnotila

Piaristov na Slovensku povedie naďalej P. Juraj Ďurnek

Pátri piaristi si na Provinciálnej kapitule v Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne v dňoch 29.- 30. apríla 2019 zvolili vedenie provincie. Rehoľu piaristov na Slovensku bude v druhom období najbližšie štyri roky viesť provinciálny predstavený P. Juraj Ďurnek SchP. Za členov provinciálnej kongregácie si bratia zvolili nových členov. Sú nimi P. Marek Kotras – asistent za oblasť

Spoločnosť Božieho Slova má novú provinciálnu radu

V Nitre sa prvý májový deň konalo provinciálne zhromaždenie rehole verbistov. Zúčastnili sa na ňom spolubratia verbisti pôsobiaci na Slovensku a v Čechách. Dôvodom provinciálneho stretnutia bolo uvedenie do úradu novej provinciálnej rady. Počas slávnostnej svätej omše bol prečítaný menovací dekrét od generálneho predstaveného rehole verbistov P. Paula Budiho Kledena SVD, ktorý po voľbách vymenoval

Skončila sa Provinciálna kapitula saleziánov, diskutovalo sa ešte o siedmich témach

Saleziáni don Bosca na Slovensku zakončili v Žiari 25. apríla 2019 svoju Provinciálnu kapitulu. Posledný deň venovali delegáti diskusii o návrhoch krokov v siedmych oblastiach života provincie a hlasovaniu o textoch troch tém pre generálnu kapitulu. „Kapitula je aj náročná práca, dostaneš trochu také bremeno na plecia. S týmto treba rátať. Do rozlišovania patrí celé