Pátri piaristi si na Provinciálnej kapitule v Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne v dňoch 29.- 30. apríla 2019 zvolili vedenie provincie.

Rehoľu piaristov na Slovensku bude v druhom období najbližšie štyri roky viesť provinciálny predstavený P. Juraj Ďurnek SchP. Za členov provinciálnej kongregácie si bratia zvolili nových členov. Sú nimi P. Marek Kotras – asistent za oblasť Rehoľného života a spirituality a P. Juraj Gendiar – asistent za oblasť Ministéria.

Provinciálna rada piaristov. Zľava: Juraj Gendiar, Juraj Ďurnek a Marek Kotras.

Prvá časť kapituly hodnotila predchádzajúce obdobie, predovšetkým službu, ktorú pátri piaristi vykonávajú na najviditeľnejšom zo svojich diel – Piaristických školách. Tie sú aktuálne v Nitre, Trenčíne a Prievidzi. Skúmanie reality sa preto zameralo na činnosť škôl, o ktorej informovali členov kapituly riaditelia škôl. Správy o službe jednotlivých kolégií a piaristických kostolov predniesli ich rektori. Predseda tretieho rádu piaristov – Piaristickej fraternity zhodnotil aktivity a smerovanie bratstva v uplynulom období.

Plánovanie kapituly sa zameralo na rozvoj škôl, ktorý je  definovaný Víziou piaristických škôl na roky 2018 – 2030 a to predovšetkým v oblasti formácie  pedagógov a  neformálneho vzdelávania. Jednotlivé komisie, v ktorých boli zastúpení aj prítomní laici z Fraternity navrhli zacieliť ďalšiu službu piaristov na šírenie spirituality zakladateľa – Sv. Jozefa Kalazanského, službu novej evanjelizácie, vhodnej pastorácie povolaní a väčšej spolupráce s laikmi.

-fc-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *