V období okolo 15. mája si od roku 1994 pripomíname Medzinárodný deň rodiny, ktorý sa čoraz viac dostáva do povedomia ľudí na celom svete. Tradíciu verejných osláv na Slovensku odštartovalo Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) v roku 2009 celonárodným podujatím v Bratislave. Odvtedy sa oslavy uskutočňujú v mnohých obciach a mestách celého Slovenska. Každoročne sa ich zúčastní viac ako 30 tisíc ľudí, ktorí tak prejavia, že rodina je pre nich dôležitá.

P. Václav Hypius CSsR, predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku k aktivitám, ktoré sprevádzajú Deň rodiny napísal:

„Uvedomujeme si, že rodina je základ pre všetko, pre zrod kvalitných ľudí, je základom pre zrod nových duchovných povolaní. Preto  sa v tieto dni tak zvlášť pripájame k iniciatíve FKI ku dňu rodiny. Boh koná v prospech rodín, lebo túži, aby rodiny boli miestom, kde sa na tejto zemi zjavuje Jeho láska. Nemôžeme však prehliadnuť, že je tu aj stále viac ohrození. Rodiny i tí, ktorí sa im zvlášť venujú, nie raz zakúšajú, že starostlivosť o dobro rodín podľa Božieho zámeru presahuje ľudské možnosti a sily. Preto ďakujeme za naše rodiny, vzdávame úctu a vďačnosť Bohu za veľký plán, ktorý má s manželstvom a rodinou a zároveň chceme pokľaknúť pred Ním a prosiť… prosiť o svetlo a múdrosť pre tých, ktorým Boh daroval toto povolanie, aby vedeli ako správne žiť poslanie manželstva a rodičovstva a prosiť o múdrosť aj pre nás všetkých, aby sme mali odvahu podporovať rodiny aj napriek ťažkostiam a ohrozeniam, s ktorými sa stále viac stretávajú. A k tomuto pozývam aj všetkých zasvätených. “

Čo všetko sa plánuje si môžete prečítať webe FKI: https://fki.sk/v-obci-i-meste-rodina-na-prvom-mieste-je-heslom-tohtorocneho-dna-rodiny/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *