O živote a diele Andreja Paulinyho. Pod týmto názvom sa uskutočnilo v Rajci v sobotu 11. mája 2019 popoludnie, na ktorom bol priblížený významný rajecký rodák, kňaz – salezián Andrej Pauliny (1925-2005), známy i ako redaktor, spisovateľ, grafik a fotograf, pedagóg, tvorca slovenskej exilovej knihy.

Jeho život a dielo nám na Mestskom úrade predstavil hosť Jozef M. Rydlo, ktorý prišiel spolu so saleziánmi. Stretnutie pokračovalo svätou omšou v Kostole sv. Ladislava, kdeosobnú skúsenosť s rajeckým rodákom v Ríme prerozprával don Štefan Turanský. Na záver bol priestor i na diskusiu. Don Tocký nám v nej priblížil zo svojich spomienok prechod cez rieku Moravu, keď utekal s rozdielom dvoch rokov podobne ako don Pauliny do exilu.

„Sme povzbudení šírkou a hĺbkou života a diela Andreja Paulinyho, SDB a veríme, že ku blížiacemu sa jubileu 95 rokov od jeho narodenia sa nám podarí ešte niekoľko spoločných podujatí ako výstava jeho diel či vytvorenie pamätnej tabule, aby toto naše „rozpamätávavanie sa“ na nášho rajeckého rodáka nadobudlo i trvalejší rozmer, pretože si to určite zaslúži,“ informovala TK KBS Alena Rybárová.