Kategória: 70 rokov od Barbarskej noci

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Barbarská noc – 70. výročie likvidácie kláštorov a rehoľného života v bývalom Československu

(Bratislava, 8. apríl 2020, KVRPS – Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku) V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. na 14. apríla a opätovne z 3. na

Pri príležitosti 70 rokov od Barbarskej noci je na stiahnutie pripravené logo tohto výročia

V apríli 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktorá mala ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Išlo o násilné zásahy, ktoré štátna moc nazvala Akcia K a Akcia R. Pri Akcii K (13. – 14. apríl 1950 a 3. – 4. máj 1950) bolo zlikvidovaných 76 mužských kláštorov a rehoľných domov, v ktorých žilo

70 rokov od Barbarskej noci – likvidácia kláštorov nezničila rehoľný život na Slovensku

(Bratislava, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, KVRPS) V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. na 14. apríla a opätovne z 3. na 4. mája, prepadli represívne zložky štátu (Zbor národnej