V apríli 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktorá mala ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Išlo o násilné zásahy, ktoré štátna moc nazvala Akcia K a Akcia R. Pri Akcii K (13. – 14. apríl 1950 a 3. – 4. máj 1950) bolo zlikvidovaných 76 mužských kláštorov a rehoľných domov, v ktorých žilo a pôsobilo takmer 2 000 rehoľníkov, a pri Akcii R (od 29. augusta 1950) bolo zlikvidovaných takmer 140 kláštorov a domov, v ktorých pôsobilo približne 2 000 rehoľných sestier. Pri príležitosti spomínaného jubilea vytvoril pre Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) logo tohto výročia grafik Andrej Kmeťo.

Logo tvorí PLAMEŇ – symbol viery a rehoľného života v Československu, ktorý sa komunistická moc snažila uhasiť, keď zamýšľala zlikvidovať rehole i rehoľníkov. Plameň sa skladá z dvoch menších plamienkov, kde jeden predstavuje mužské a druhý ženské rehole. MODRÝ plameň (mužské rehole) je zložený zo 17 menších častí a symbolizuje 17 zlikvidovaných mužských reholí. ČERVENÝ plameň (ženské rehole) je zložený z 24 častí a znázorňuje 24 zlikvidovaných ženských reholí. Plameň vychádza zo ŠTVORCA predstavujúceho ohraničenie a vytesnenie v snahe zamedziť ďalší rozvoj rehoľného života v spoločnosti. To malo viesť k jeho zániku. Plameň sa však nepodarilo uhasiť, preráža múry a horí naďalej.

Logo vám ponúkame v dvoch formátoch na stiahnutie vo vyššom rozlíšení.

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku tvorí 73 reholí, 45 ženských a 28 mužských, ktoré majú svojich rehoľníkov a rehoľné sestry v 446 rehoľných komunitách na Slovensku. Viac o ich živote ponúkajú stránky www.kvrps.sk a www.zasvatenyzivot.sk.

za KVRPS Františka Čačková, OSF