(Bratislava, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, KVRPS)

V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku.

Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. na 14. apríla a opätovne z 3. na 4. mája, prepadli represívne zložky štátu (Zbor národnej bezpečnosti, Štátna bezpečnosť, armáda a Ľudové milície) mužské kláštory na Slovensku i v Čechách a rehoľníkov odviezli do sústreďovacích, disciplinárnych a preškoľovacích táborov. Pre starých a nevládnych rehoľníkov vytvorili samostatný kláštor – starobinec. Zásah voči reholiam dostal názov Akcia K. V slovenskej časti republiky bolo zlikvidovaných 76 kláštorov a rehoľných domov, v ktorých žilo asi 1 200 rehoľníkov.

Na konci leta – od 29. augusta 1950 – bola spustená Akcia R, ktorej cieľom bolo zlikvidovať ženské kláštory a rehoľné sestry. Zlikvidovaných bolo takmer 140 kláštorov a domov, pričom približne 2 000 rehoľných sestier bolo sústredených a internovaných na nových miestach.

„Sedemdesiatka je významné jubileum a v rodine sa na ňu nezabúda. Ani rodina, ktorú tvorí dnes takmer tritisíc rehoľníkov na Slovensku, nezabúda na udalosti spred 70 rokov. Znamenali totiž snahu o likvidáciu rehoľného života v bývalom Československu. Preto chceme prežiť tento rok ako ROK VĎAČNOSTI, počas ktorého budeme v prvom rade ďakovať za vernosť a obetavosť mnohých našich bratov a sestier, ktorí vytrvali vo svojom povolaní aj v náročných rokoch prenasledovania. Mnohí z nich zažili ťažkosti a útrapy rôzneho druhu. Chceme sa sústrediť na to, čo nám zanechali, čo nám odkázali, veď vďaka ich nasadeniu a obete sme tu dnes aj my. Tí, čo máme ďalej rozvíjať dar rehoľného života na Slovensku a takto pripravovať pôdu aj pre budúce generácie,“ povedal predseda KVRPS P. Václav Hypius, CSsR.

Pri príležitosti spomínaného jubilea vytvorila KVRPS aj logo 70. výročia. Logo tvorí PLAMEŇ – symbol viery a rehoľného života v Československu, ktorý sa komunistická moc snažila uhasiť, keď zamýšľala zlikvidovať rehole i rehoľníkov. Plameň sa skladá z dvoch menších plamienkov, kde jeden predstavuje mužské a druhý ženské rehole. MODRÝ plameň (mužské rehole) je zložený zo 17 menších častí a symbolizuje 17 zlikvidovaných mužských reholí. ČERVENÝ plameň (ženské rehole) je zložený z 24 častí a znázorňuje 24 zlikvidovaných ženských reholí. Plameň vychádza zo ŠTVORCA predstavujúceho ohraničenie a vytesnenie v snahe zamedziť ďalší rozvoj rehoľného života v spoločnosti. To malo viesť k jeho zániku. Plameň sa však nepodarilo uhasiť, preráža múry a horí naďalej.

„Našim starším rehoľným sestrám i bratom chceme v tomto roku ďakovať za ich vytrvalosť a vernosť. Za to, že chránili horiaci plameň i s nasadením vlastného života, a tak my môžeme stavať na ich vytrvalosti, odvahe, nepoddajnosti a svedectve. Sme si vedomí významu tejto udalosti, preto sa chceme – aj keď je práce a pastoračných činností vždy dosť – stretnúť, spomínať, ďakovať a sláviť. Aj takto vyjadriť postoj k 70. výročiu Barbarskej noci – hlasom vďačnosti,“ hovorí sr. Jana Kurkinová, FMA, tajomníčka KVRPS.

Konferencia bude počas roka iniciovať realizáciu dvoch hlavných podujatí pri príležitosti jubilea. Prvým bude spomienkové podujatie, ktoré sa uskutoční v rámci jarného Zhromaždenia KVRPS v Badíne dňa 15. apríla 2020 za účasti pozvaných hostí. Druhým, verejnosti už známym podujatím, bude Deň otvorených kláštorov II., ktorý sa uskutoční 20. júna 2020 v jednotlivých komunitách rehoľných inštitútov po celom Slovensku. Prvý ročník akcie vyvolal veľmi pozitívny ohlas medzi verejnosťou aj medzi samotnými rehoľníkmi. Ďalšie aktivity budú v kompetencii jednotlivých reholí. Konferencia pripravuje počas roka ešte niekoľko iniciatív a sprievodných podujatí pozostávajúcich z krátkych dokumentárne spracovaných výpovedí svedkov či iných svedectiev, putovnej výstavy, výzvy „sviečka v okne“, prípravy publikácie a podobne. O nich bude postupne informovať na svojej stránke www.kvrps.sk.

Symbolické otvorenie Roka vďačnosti sa uskutoční počas Dňa zasväteného života, ktorý sa každoročne slávi na sviatok Obetovania Pána (2. februára). Ide o stretnutie rehoľníkov so svojimi biskupmi v jednotlivých diecézach. Tento rok bude počas stretnutí prezentovaný dokument k výročiu Barbarskej noci, ktorého autorkou je sr. Ivica Kúšiková, SSpS, a P. Tomáš Gerboc, SVD.

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku tvorí 73 reholí, 45 ženských a 28 mužských, ktoré majú svojich rehoľníkov a rehoľné sestry v 446 rehoľných komunitách na Slovensku. Viac o ich živote ponúkajú stránky www.kvrps.sk a www.zasvatenyzivot.sk.

za KVRPS Peter Novák

2 komentáre k "70 rokov od Barbarskej noci – likvidácia kláštorov nezničila rehoľný život na Slovensku"

  1. Som neter + pátra Františka Juríka o tejto udalosti síce viem len z rozprávania keďže som sa narodila v r.1956, ale neskoršie udalosti, ktoré vyplynuli z tejto udalosti a aký dopad to malo konkrétne na p.Juríka a našu rodinu si živo pamätám. Aj veľa spolubratov ,,nášho ujka“ ako sme ho volali z tej doby mám v živej pamäti. Žili sme v jednej domácnosti vyše 20 rokov.

  2. Spätný odkaz: Deň Zasväteného života v Nitrianskej diecéze | Spoločnosť Božieho Slova