Kategória: 70 rokov od Barbarskej noci

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

70 rokov od Barbarskej noci – likvidácia kláštorov nezničila rehoľný život na Slovensku

(Bratislava, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, KVRPS) V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. na 14. apríla a opätovne z 3. na 4. mája, prepadli represívne zložky štátu (Zbor národnej