Šieste Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku sa uskutočnilo v Badíne

V dňoch 22. až 23. novembra 2022 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 72 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo 52 vyšších rehoľných predstavených, resp. ich delegovaných zástupcov.

V prvej časti programu sa členovia Konferencie dozvedeli ako sa plnili závery z predošlého zhromaždenia a tiež sa dozvedeli, čo nové Konferencia uskutočnila od posledného stretnutia.

Zhromaždenie KVRPS privítalo ako prvého hosťa na zhromaždení vzácnu návštevu Mons. Nicolu Girasoliho, nového nuncia na Slovensku. Prihovoril sa rehoľníkom krátkym príhovorom, neskôr odpovedal na otázky prítomných predstavených. V rámci svojho príhovoru pripomenul: „Rehoľné komunity sú skrytým pokladom, ktorý pozná všetky potreby ľudu danej krajiny, lepšie poznajú realitu, pretože majú skúsenosť. Preto potrebuje Cirkev počúvať zasvätených, lebo pracujú medzi mladými, v nemocniciach, či v iných odvetviach. Preto ste skrytým pokladom a môžete hovoriť o tom, aké sú potreby ľudí.“

Poobede nasledoval program, ktorý viedla sociálna sestra Marta Andraščíková a kňaz Andrej Darmo. Hovorili o kríze stredného veku v rámci komunít a zasväteného života. Nasledovala prednáška, ktorá bola zakončená prácou v skupinkách a vyhodnotením. Po práci v skupinách nasledoval ďalší hosť – Mons. Jozef Haľko. Prišiel poďakovať zasväteným za ich tichú a nenápadnú prácu počas pandémie a tiež počas utečeneckej krízy. Večerný program zakončila návšteva z Ústavu pamäti národa, kde nám František Neupauer predstavil rôzne projekty a tiež film Slobodní.

Druhý pracovný deň sa  zasvätení dozvedeli informácie z komisií a zo sekretariátu KVRPS. Posledným hosťom, ktorý navštívil zhromaždenie, bol Mons. Cyril Vasiľ, SJ, ktorý je predsedom Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Spoločný program sa zakončil svätou omšou, kde si prítomní pripomenuli aj tzv. Červenú stredu a v modlitbách si spomenuli na všetkých prenasledovaných kresťanov vo svete.

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami.

Text a foto: Hermana Matláková, SMVS

Aká je úloha a postava rehoľného kňaza v dnešnom svete?

Do tejto otázky by sa dalo zhrnúť motto stretnutia mladých rehoľných kňazov, ktoré sa uskutočnilo 15. – 16.novembra v Badíne. Zúčastnili sa ho spolubratia z piatich reholí (františkáni, kapucíni, piaristi, saleziáni a vincentíni). Tematicky stretnutie zastrešoval bývalý generálny predstavený saleziánov a predseda Únie generálnych predstavených Pascual Chavez Villanueva, ktorý je okrem iného odborníkom v biblistike a teológii zasväteného života. Rehoľníci s ním absolvovali dve prednášky: Kristus – Dobrý pastier ako vzor kňaza a Čo znamená byť kňazom dnes. Po každej z nich bol priestor na osobnú reflexiu. Aktuálnosť tém sa ukazovala aj cez viac ako hodinové zdieľanie po každej prednáške a diskusiu s prednášateľom v pléne.

Atmosféru umocňovali aj spoločné prežité modlitby a sv omše v seminárnej kaplnke. Stretnutie bolo obohatené aj o bratské posedenia, osobné rozhovory a neformálne zdieľanie o živote jednotlivých rehoľných spoločenstiev.

Zúčastnení bratia odchádzali zo stretnutia povzbudení, oddýchnutí i duchovne načerpaní a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční opäť o rok v novembri.

Pavol Drška, SDB

V Močenku bude odborná konferencia Proticirkevné zásahy v Močenku

Pri príležitosti 70. výročia zriadenia Sústreďovacieho charitného domova v Sládečkovciach (dnešnom Močenku) sa 23. novembra 2022 bude v budove bývalého kláštora sestier Vincentiek v Močenku konať odborná historická konferencia  pod názvom „Proticirkevné zásahy v Močenku“.

Mocenok, konferencia, plagat

Na úvod podujatia bude nitriansky biskup Mons. Viliam Judák celebrovať v miestnom farskom chráme sv. Klimenta celebrovať svätú omšu so začiatkom o 8:00. Na záver konferencia si pamiatku zosnulých rehoľníkov a rehoľníčky účastníci uctia pobožnosťou na Hornom cintoríne.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký

Ponuka duchovných cvičení a obnovy v Exercičnom dome v Prešove

Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove ponúka termíny duchovných cvičení a duchovnej obnovy k Adventu.

November 2022

– 21. – 27/29. Plesajte a jasajte, Peter Sabol SJ
– 21. – 27/29. DC s individuálnym sprevádzaním, Jaroslav Rindoš SJ
– 28. 11. – 4. 12. Pripraviť cestu Pánovi, Ľubomír Pilarčík SJ
– 28. 11. – 1. 12. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone, Ján Benkovský SJ

December 2022

– 1. – 4. Adventné postavy, Peter Sabol SJ
– 5. – 11. DC s individuálnym sprevádzaním, Jaroslav Rindoš
– 8. – 11. Prijať Krista ako svetlo, Jozef Šuppa SJ
– 14. Jednodňová duchovná obnova pred Vianocami, Ján Benkovský SJ
– 15. Jednodňová duchovná obnova pred Vianocami, Peter Sabol SJ
– 16. Jednodňová duchovná obnova pred Vianocami, Ján Benkovský SJ
– 17. Jednodňová duchovná obnova pred Vianocami, Jozef Šuppa SJ

Na duchovné cvičenia sa možno prihlásiť – písomne: Exercičný dom, Pod Kalváriou 81, 080 01 Prešov; telefonicky (051 7460 511; 0948 892 929) v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00;  mailom: domsj.po@gmail.com.  Treba uviesť termín duchovných cvičení, meno a priezvisko, rok narodenia, presnú adresu a telefonický kontakt.

Nástup na duchovné cvičenia je v prvý deň termínu do 16.00 hod., ukončenie je po obede v posledný deň uvedeného termínu.  Poplatok na duchovné cvičenia na jeden deň je 23 €. Poplatok na duchovú obnovu je 11 €, informoval za exercičný dom v Prešove Jozef Šuppa SJ.

Zdroj: TK KBS
Ilustračné foto: Stanislav Palúch

Sestry vykupiteľky vytvorili k Svetovému dňu mládeže myšlienky na deň

K Svetovému dňu mládeže, ktoré oslávime na konci týždňa – počas slávnosti Nedele Krista Kráľa – vytvorili sestry z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa originálne myšlienky na zdieľanie na sociálnych sieťach. Pochádzajú z posolstva pápeža Františka k tomuto dňu. 

„Keďže už niekoľko rokov sa venujeme apoštolátu detí a mládeže, s radosťou sme odpovedali na výzvy eRka zapojiť sa do prípravy materiálov na Týždeň Cirkvi pre mládež. Keďže k Svetovému dňu mládeže, ktorým vrcholí tento týždeň, napísal Svätý Otec veľmi podnetné posolstvo, rozhodli sme sa ho spracovať do formy adorácie, 7 myšlienok na každý deň a jedného graficky upraveného súhrnu,“ napísali sr. Chiara a sr. Filotea. „Veríme, že tieto myšlienky budú zdieľať na svojich stránkach mnohí, aby sa tak posolstvo Svätého Otca šírilo a aby sme druhých podnietili k prečítaniu celého textu tohto posolstva. Povzbudené slovami pápeža Františka chceme aj týmto spôsobom prinášať druhým Krista, tak ako to robila Mária,“ dodali. 

Na Slovensku tento týždeň prebieha Týždeň Cirkvi pre mládež. Jeho hlavnou myšlienkou je motto „Aby vo farnosti pulzovalo mladé srdce“. Kampaň je aktivitou Katolíckej cirkvi na Slovensku, po prvýkrát sa uskutočnila v roku 2004 a od tohto roka sa každoročne slávi v okolí 17. novembra na lokálnej i celoslovenskej úrovni s rôznymi aktivitami duchovného a voľnočasového programu. Nadväzujú na posolstvo Svätého Otca Františka mladým na 37. svetový deň mládeže. Slávi sa práve v nedeľu Krista Kráľa, kedy vrcholí aj Týždeň Cirkvi pre mládež.

Zdroj: TK KBS

Sestry SSpS sa zamýšľali nad zmyslom obety a lásky v ich životoch

V prvý novembrový víkend sa uskutočnilo v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre stretnutie sestier Misijných sestier služobníc Ducha Svätého. Prišlo 44 sestier zo šiestich komunít na Slovensku a jednej z Čiech.

Zamyslenie o zmysle obety a lásky v živote ich zakladateľa, sv. Arnolda Janssena, pripravil páter Igor Kráľ, SVD. „Arnold Janssen je žiarivý a vhodný model pre ľudí dnešných čias, ktorí sú zavalení povinnosťami. Človek je však stvorený, aby chválil Boha, nášho Pána  vzdával mu úctu a slúžil mu, a takýmto spôsobom si spasil dušu,“ uviedol.

Od pátra dostali sestry malé lízatká v tvare srdca, ktoré malo v strede akoby malú ranu – symbol Božieho srdca.

„Slová zamyslenia nám pripomenuli, že akákoľvek ťažkosť a kríž je aj znamením mojej lásky voči Bohu, že to myslím vážne s Ním a jeho vôľou. Stretnutie malo aj informačný charakter, kde sme sa oboznámili s viacerými udalosťami, akými žijú sestry, komunity a celá kongregácia,“ uvádza stránka ssps.sk

Zdroj: TK KBS / www.ssps.sk

Nádvorie kláštora františkánov v Nových Zámkoch sprístupnia verejnosti

Obnovené nádvorie kláštora Rehole menších bratov františkánov sprístupnia verejnosti. Nádvorie dostalo nový trávnik a zeleň, rekonštrukciou prešiel drevený altánok, obnovené boli chodníky, doplnené bolo osvetlenie a mobiliár. Na čelnej stene františkánskeho kláštora bola opravená opadaná omietka, priečelie dostane aj nový náter, informovala radnica. Priestory môžu františkáni využívať v rámci pastorácie, na duchovné posedenia či kultúrne akcie. Pre verejnosť má byť nádvorie otvorené v pondelok a vo štvrtok od 8. do 17. h a v nedeľu od 12. do 17. h.

Františkánsky kláštor postavili v 17. storočí. Ako jedna z mála historických budov prežil dve vojny a tri ničivé bombardovania Nových Zámkov. V podzemných kazematách sa počas vtedajších náletov schovávali stovky ľudí. Budovu zasiahli dve letecké bomby. Napriek všetkým zásahom minulého režimu zostala zachovaná budova, vnútorné nádvorie aj kazematy. Donedávna boli podzemné priestory sprístupnené pre turistov, v záujme zachovania bezpečnosti však kazematy uzavreli.

Zub času sa podpísal aj na vnútornom nádvorí. Františkáni sa starali o trávnik, udržiavali vysadené dreviny a altánok. Nádvorie využívali počas cirkevných obradov, po vzájomnej dohode ho sprístupnili aj klientom regionálneho edukačno-sociálneho centra, ktorí budú môcť využívať priestor aj po jeho rekonštrukcii. Verejnosť na nádvorie voľný prístup nemala. Poveternostné vplyvy a korene vegetácie časom zvlnili terén a narušili chodníky, z priečelia budovy kláštora začala opadávať omietka, preto muselo byť nádvorie uzavreté.

Rehoľa menších bratov františkánov si dala vypracovať štúdiu obnovy nádvoria. S prispením zbierky a darov veriacich sa práce začali realizovať. Počas nich bolo potrebné odviezť z nádvoria desiatky kubíkov hlušiny, ktorú sem navozili stavbári počas opráv koncom 60. rokov minulého storočia a zasypali zemou. Tieto práce značne zvýšili finančné náklady. Finančný dar na obnovu nádvoria poskytla spoločnosť Bytkomfort, s. r. o., ktorá však poskytnutie daru podmienila sprístupnením nádvoria pre verejnosť

Zdroj: TK KBS / TASR

Ružová sestra Mária Faustína oslávila 25. výročie od svojich prvých sľubov

Za dar povolania ale aj dar vytrvania sa 5. novembra 2022 v Kaplnke Najsvätejšej Trojice rovnomenného kláštora Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony v Nitre poďakovala Bohu sestra Mária Faustína, SSpSAP. Slávnostnú svätú omšu, počas ktorej si aj opäť obnovila svoje rehoľné sľuby, celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s provinciálom Spoločnosti Božieho Slova P. Pavlom Krutákom, SVD, zoborským farárom Milanom Polákom a rektorom Misijného domu Matky Božej v Nitre P. Jánom Kušnírom, SVD. 

Foto: facebook Biskupstvo Nitra

Na slávnosti boli prítomné spolusestry jubilantky z komunity v Nitre, ako aj veriaci najmä zo Zoborskej farnosti, na ktorej území je kláštor postavený. Biskup Peter Beňo vo svojom príhovore uvažoval nad významom Božieho daru povolania k zasvätenému životu a odpoveďou človeka na Božie volanie. Pripomenul  príklad živej viery Abraháma a jeho ochoty počúvať a poslúchnuť Božie volanie. Ocenil úlohu zasvätených v živote Cirkvi, sveta a človeka a zablahoželal jubilantke a poďakoval rehoľným sestrám  za ich obety, službu aj modlitby. Po skončení slávnosti sa všetci stretli v refektári kláštora na slávnostnom raňajkovom agapé, kedy mohli jubilantke aj osobne zablahoželať.

Sestra Mária Faustína môže slúžiť aj dnešným mladým ľuďom hľadajúcim Boha či svojej miesto v živote, ako príklad toho, že aj v dnešných časoch je možné naplno sa odovzdať do rehoľnej služby Bohu, Cirkvi a ľuďom. Začínala pred 28 rokmi v kláštore v Nyse v Poľsku. 13 rokov pôsobila v kláštore v Nitre, odkiaľ sa opäť vrátila do Nysy, kde pôsobí dodnes. Kongregácia služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony je ženská klauzúrna rehoľa Rímskokatolíckej cirkvi založená v holandskom Steyli roku 1896 svätým Arnoldom Janssenom. 

Trojičná spiritualita, so zvláštnou úctou k Vtelenému Slovu, k Duchu Svätému a k Božskému Srdcu, formuje medzinárodné komunity sestier, zamerané na neustálu modlitbu za misie ad gentes – za prvotné ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista všetkým národom. V 22 komunitách po celom svete žije spolu vyše 400 sestier. Sú súčasťou steylskej misionárskej rodiny spolu so Služobnicami Ducha Svätého (SSpS) a misionármi Spoločnosti Božieho Slova (SVD). Hovorí sa im aj Ružové sestry pre ich rehoľný odev v netradičnej ružovej farbe, ktorá symbolizuje radosť zo života s Bohom.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký

Seminára tvorby spoločenstva sa zúčastnili rehoľní predstavení

KVRPS pozvala rehoľných predstavených v rámci permanentnej formácie na Seminár tvorby spoločenstva – „Aby všetci boli jedno…“, ktorý viedol Edward Groody a Community Building Slovensko v dňoch 25.-27. októbra v Centre Salvator v Bratislave.

Cieľom seminára bolo budovať skutočné vzťahy v rámci komunity, spoznať svoje osobné prekážky, aby vznikol priestor pre osobnú komunikáciu a prežiť skutočné spoločenstvo v prostredí bezpečia a rešpektu. Na seminári sa zúčastnilo vyše tridsať predstavených rehoľných komunít. Edward Groody je žiak a spolupracovník psychológa Scotta Pecka, zakladateľ Community building Institute v USA. 30 rokov facilituje semináre a rozvíja a prezentuje túto metódu po celom svete.

Juraj Ďurnek, SChP

V Čechách sa stretli minoriti zo slovenskej kustódie a českej provincie

Od 24. do 26. októbra sa uskutočnilo vo Vranove pri Brne bratské stretnutie minoritov zo slovenskej kustódie a českej provincie. Cieľom tohto stretnutia bolo v prvom rade vzájomné spoznanie sa bratov a taktiež kláštorov či práce, ktorú na rôznych pôsobiskách vykonávajú.

„Veľmi inšpiratívna bola prednáška psychológa Ondřeja Ptáčka, ktorý nám priblížil dôležitosť a význam otvorenosti v medziľudských vzťahoch. Poukázal  na to, aký zmysel zohráva správna podpora (povzbudenie), aby sa človek mohol otvoriť na niekoho a na druhej strane zdôraznil čo spôsobuje uzatvorenosť človeka (strach z neznáma, zranenia).

Pri spoločných sedeniach či na prechádzkach bol taktiež čas pospomínať na časy, keď naše jurisdikcie tvorili jednu provinciu (do roku 1993). Starší bratia sa podelili svojimi spomienkami zo začiatkov ich pôsobenia a nezabudli na bratov, ktorí už nie sú medzi nami, ale zohrali dôležitú úlohu vo vtedajšej československej provincii.

V posledný deň brat Milan, z rádu paulánov, priblížil históriu tohto vzácneho mariánskeho pútnického miesta a podelil sa aj históriou svojho povolania, ako aj svedectvom mnohých uzdravení na tomto mieste,“ informoval br. Jaroslav Cár.

Zdroj: TK KBS
Foto: Samuel Hurajt, OFMConv, Lucián Bogucki, OFMConv