Letná ponuka kurzov na Lukovom dvore

Prinášame ponuku kurzov, ktoré sa toto leto uskutočnia v DUCHOVNOM CENTRE LUKOV DVOR v Nitre alebo online formou. Úplný popis kurzov, ako aj prehľad kurzov na celý rok 2022, nájdete na webovej stránke www.misionari.sk/courses, kde sa môžete aj prihlásiť. V ponuke chýbajú niektoré letné kurzy, ktoré sú už žiaľ obsadené.

Zároveň dávame do pozornosti novú knihu od p. J. Hegglina: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo“. Knihu pripravoval na základe rovnomenných duchovných cvičení, ktoré viedol na Lukovom dvore. Viac informácií a možnosť zakúpenia nájdete na tomto odkaze

Júl 2022:

MANŽELSKÁ CHUŤOVKA (08.07.2022 – 10.07.2022 prihlásiť)

Máte niekedy pocit, že Vaše manželstvo stráca chuť a potrebovalo by objaviť nové ingrediencie? Investovať čas a pozornosť do manželského vzťahu je dôležitou zložkou napredovania v kvalite vzťahu.

Cieľom programu je obnova vzájomného vzťahu medzi manželmi, ako aj obnovenie osobného a spoločného vzťahu s Bohom. Program je vhodný pre všetky manželské páry bez ohľadu na dĺžku ich manželského spolužitia, ktoré majú túžbu, aby im ich manželstvo znova zachutilo.

Súčasťou programu budú impulzy, svedectvá, čas pre skupiny, humor a dobrá nálada…

VSTÚP DO TICHA A NÁJDEŠ MA (20.07.2022 – 24.07.2022 prihlásiť)

Ticho je cesta k srdcu a srdce je cesta k Bohu. Na túto cestu sa chceme spoločne vydať počas týchto duchovných cvičení.

Niekedy sa nám môže zdať, že Boh sa hrá s nami na skrývačku a nadobúdame pocit, že je neprítomný či ľahostajný. Inokedy sa zúfalo snažíme hľadať ho, avšak nesprávnym spôsobom a myslíme si, že pri modlitbe musíme podávať výkon, či stopercentne sa na ňu sústrediť. Neraz máme nesprávne očakávania, ktoré zostávajú nenaplnené a tak sme nespokojní a nešťastní.

Počas týchto dní sa pokúsime stretnúť s Bohom novým spôsobom a oddýchnuť si v jeho náručí. Naučíme sa, že to nie je náš excelentný výkon, ktorý nám umožňuje hlbší kontakt s Ním. Duchovné cvičenia prebiehajú v tichu, s možnosťou zúčastniť sa na prednáškach a rozhovore so sprevádzajúcim.

TÝŽDEŇ TANEČNEJ MEDITÁCIE (25.07.2022 – 31.07.2022 prihlásiť)

Naše telo je prostriedkom, ktorým môžeme vyjadriť to, čo prežívame vnútri: emócie, lásku, svetlo alebo temnotu, čistotu či nečistotu, dobro i zlo, ktoré je vnútri človeka. Môžeme ním vyjadriť aj prítomnosť Boha v nás. Postoje a pohyby tela pomáhajú človeku vstúpiť do hlbokého vzťahu s Ním. To je podstatou duchovného tanca.

V Týždni tanečnej meditácie je modlitba tancom súčasťou duchovných cvičení podľa sv. Ignáca z Loyoly. Nie je potrebná predchádzajúca tanečná príprava, len radosť z tanca. Prosíme, prineste si pohodlné oblečenie a tanečné cvičky s hladkou podrážkou, prípadne hrubé ponožky.

August 2022:

IDENTITA ŽENY VI. – DÔSTOJNOSŤ ŽENY (25.08.2022 – 28.08.2022 prihlásiť)

Čím sa uskutočňuje a vyjadruje pravdivé ženstvo? Ako objaviť originalitu duchovného zážitku v konkrétnom živote ženy, ktorá je jej vlastná?

Tieto duchovné cvičenia pozývajú žiť spiritualitu ženy – realizovať svoje ženstvo. Je to cesta, na ktorú je pozvaná každá žena. Vnútorný pohľad ženy na svoju podstatu, jej prijatie a uskutočňovanie je proces, do ktorého je Bohom neustále povolávaná.

ŠŤASTIE ZAČÍNA VNÚTRI (29.08.2022 – 04.09.2022 prihlásiť)

Všetci vieme, že by sme dokázali byť šťastní. Avšak vždy je tu nejaké AK alebo ALE. Nájdime si čas, aby sme sa bližšie pozreli na tieto AK a ALE, ktoré nás obmedzujú v tom, aby sme sa tešili zo života. Nikto nás nemôže urobiť skutočne šťastnými alebo skutočne nešťastnými, pretože šťastie začína v našom vnútri.

Duchovné cvičenia sú inšpirované rovnomennou knihou amerického psychiatra a jezuitu Johna Powella SJ. Majú napomôcť k pochopeniu toho, že na vlastnom šťastí môže človek vo svojom vnútri cieľavedome pracovať. Jednotlivé témy, ktoré sú zároveň aj cvičeniami, vysvetľujú kroky, ktoré treba na dosiahnutie vlastného šťastia podniknúť. Súčasťou DC sú prednášky, individuálne rozhovory aj jednoduché fyzické cvičenia.

September 2022:

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA I. (09.09.2022 – 11.09.2022 prihlásiť)

Naučili sme sa mnoho foriem „nepriateľskej komunikácie“, ktorá vedie k tomu, že sa správame a hovoríme spôsobom, ktorý zraňuje iných a aj nás samotných. Účelom víkendu je naučiť sa počúvať druhých, nezraňovať ich a rozprávať s nimi tak, aby sme navzájom dosiahli prepojenie sŕdc.

TRAUMA: KEĎ SÚ RANY PRÍLIŠ HLBOKÉ – online (16.09.2022 prihlásiť)

Webinár (online prednáška s besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom Dvore.

Mnoho ľudí si v živote nesie rany, ktoré nezahojí ani čas. Dôsledkom traumy môže byť nielen posttraumatická porucha, ale aj depresia, úzkostné poruchy a iné duševné ochorenia, ale aj mnohé telesné ťažkosti. Ako sa uzdraviť s traumy? A ako možno pomôcť „zraneným“?

CESTA K SEBE, CESTA K LÁSKE I. (19.09.2022 – 22.09.2022 prihlásiť)

Uzdravenie je proces hľadania cesty k sebe samému. Nemôžeme túto cestu prejsť za Vás, ale môžeme Vám pomôcť pri odstraňovaní prekážok, ktoré Vás na nej blokujú. Počas pobytu v pokojnom prostredí domu Srdca Ježišovho sa dá oddýchnuť a načerpať duchovnú silu s možnosťou rozhovoru s psychologičkou i s kňazom.

SMÚTOK A DEPRESIA (23.09.2022 – 25.09.2022 prihlásiť)

Depresívne poruchy sú najrozšírenejším psychickým ochorením. K základným príznakom patria depresívna nálada, ktorá je neprimeraná okolnostiam a pretrvávajúca viac ako dva týždne, ďalej strata záujmu a radosti zo života, zníženie energie a únava.

Život s depresiou je skúškou aj v oblasti duchovného života. Človek prežíva akúsi „temnú noc“, nedokáže sa modliť, má pocity viny z nedostatočnej viery či dôvery v Boha. Vo zvýšenej miere si uvedomuje vlastnú slabosť a hriešnosť. Pritom sa neraz stretáva s nepochopením zo strany príbuzných či dokonca kňazov.

Cieľom programu je priniesť inú perspektívu v pohľade na depresívne poruchy, predstaviť vnímanie depresie ako šance a výzvy, objasniť možné spirituálne aspekty a súčasne priblížiť základné formy pomoci.

Úzkosť, OCD, škrupulozita – ako ďalej III. – online (30.09.2022 prihlásiť)

Nové impulzy a informácie pre osobný i duchovný život, týkajúce sa úzkosti a OCD.  Priestor bude aj na otázky a odpovede, na stretnutí bude psychologička i kňaz. Prihlásiť sa možno na všetky 3 stretnutia v roku 2022, ale aj na jediné z nich.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať organizátorov (Tel: 0903 983 324).

Tím Duchovného centra Lukov dvor

Milosrdní bratia v Bratislave chystajú opäť koncerty v Rajskej záhrade

Milosrdní bratia v Bratislave pozývajú po pandémii opäť na koncerty v Rajskej záhrade ich nemocnice. Prvý bude v sobotu 2. júla 2022 (na sviatok patrocínia chrámu milosrdných bratov) o 19:30, vystúpi Katedrálny zbor sv. Martina. Ďalšie sú naplánované na 22. júla a 19. augusta 2022. 

Bratislava, Milosrdni, koncert, plagat 1

„Na koncerty možno prispieť dobrovoľným príspevkom,ktorý je určený na obnovu historického organu milosrdných bratov. Príďte pookriať a podporiť dobré dielo rehole. Môžete dať vedieť aj známym,ktorí majú radi kvalitné hudobné umenie,“ avizujú Milosrdní bratia. Koncerty sa konajú v Rajskej záhrade areálu Univerzitnej nemocnice s poliklinikou a kláštora milosrdných bratov v Bratislave. Vstup do areálu cez Námestie SNP č. 10.

TK KBS informovala Andrea Eliášová

V Podolínskom kláštore oslávili sté výročie príchodu redemptoristov

V sobotu 25. júna 2022 sa konala odpustová slávnosť Matky ustavičnej pomoci v Kláštornom kostole svätého Stanislava v Podolínci.  Duchovný program začal modlitbou svätého ruženca a pobožnosťou k Matke ustavičnej pomoci, ktorú viedol páter Michal Zamkovský. Potom odvysielali videodokument o Ikone Matky ustavičnej pomoci, ktorej originál sa nachádza v kostole svätého Alfonza v Ríme.

Významnou udalosťou tohto roka je, že otcovia redemptoristi na Slovensku si pripomínajú 100. výročie príchodu do bývalého piaristického kláštora v tomto meste.

V rámci sobotňajšej slávnosti nasledovalo predstavenie novej publikácie z dielne pátra redemptoristu Marina Macka o Podolínskom rodákovi misionárovi Petrovi Konkoľovi CSsR. Prítomných privítal rektor podolínského kláštora páter Peter Slobodník. Nakoľko páter Martin pracuje v Ríme, prezentácia knihy bola predstavená prostredníctvom pripraveného krátkeho dokumentu.

Samotná slávnosť vyvrcholila svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol provinciál rehole redemptoristov Václav Hypius CSsR. Ten sa v homílií zameral na pôsobenie misionárov v Podolínci, ich rôznorodé duchovné aktivity a činnosti, krátkym dejinným prierezom, kde spomenul prítomnosť niektorých osobnosti pôsobiacich v tomto kláštore – komunite v Podolínci. Šlo napríklad o blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, pátra Jána Kintlera, misionára Augustína Krajčíka či tiež známeho misionára Michala Zamkovského.

V závere slávnosti nasledovala ulicami mesta Podolínec tradičná procesia s milostivým obrazom Matky ustavičnej pomoci.

Podolínsky kláštor vznikol už v 17. storočí, v čase poľského zálohu za starostovania bohatého magnátskeho rodu kniežaťa Stanislava Ľubomírského. Ten pozval na Spiš do Podolínca otcov piaristov, aby rekatolizovali toto územie. Piaristi v roku 1648 vybudovali najvýznamnejšie kolégium v strednej Európe, na ktorom študovalo vyše päťdesiattisíc študentov vtedajšieho Uhorska, poslucháči z Poľska, Nemecka či Rakúska. Kolégium alebo ľudovo nazývaný „Spišský Oxford“, žiaľ v roku 1919 zanikol, keď maďarskí členovia rádu piaristov „Rád chudobných regulárnych klerikov Matky Božej Zbožných škôl“, odišli z Podolínca na protest proti vzniku prvej Československej republiky.

Múry kláštora na čas osireli, ale neskôr na pozvanie spišského biskupa Jána Vojtaššáka prišli v júli 1922 do Podolínca misionári redemptoristi, ktorí v roku 1927 z Podolínca odišli. Druhýkrát sa redemptoristi vrátili opäť v auguste 1940. Kláštor sa tak stal misijným a exercičným centrom, počas ktorého redemptoristi konali ľudové misie. Išlo o farnosti v Spišskej, Košickej a Rožňavskej diecézy. Majetkom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa rehole redemptoristov sa stal predajom v roku 1941, keď piaristi vedeli, že sa do Podolínca už nevrátia.

Redemptoristi sa vrátili do zničeného kláštora v Podolínci po udalostiach Novembra 1989 a postupne ho stále obnovujú. Nezabúdajú však ani na minulosť. Boli časy, a to 90-te roky, keď sa ešte žijúci internovaní rehoľníci každoročne schádzali a pripomínali si smutné výročie Barbarskej noci, ale teraz sú už skoro všetci na pravde Božej. Pre ďalšie generácie zostáva v kláštornom kostole svätého Stanislava drevená socha Panny Márie s Dieťaťom, ktorú tu počas internácie vyhotovil brat Štefan Bača (+2006) a po revolúcii doplnil reliéfom mesta Podolínec a pamätníkom na podstavci. Na priečelí budovy kláštora je umiestnená pamätná tabuľa všetkým internovaným a vyšetrovaným osobám. V jubilejnom roku 2000 pribudol do areálu kláštora travertínový pomník internovaným rehoľníkom.

V súčasnosti je podolínsky kláštor redemptoristov centrom kultúry, vzdelávania a aktívnej misionárskej činnosti.

Radoslav Babjarčík

Zdroj: TK KBS

Satmárky sa stretli na Liptove

V roku 2022 oslavuje Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok 180. výročie od svojho založenia. Z tejto príležitosti sa sestry na túto slávnosť pripravujú rôznymi akciami, prednáškami či obnovami. V túto sobotu 25.6. 2022 sa stretli sestry z celého Slovenska na radostnom stretnutí vďačnosti v Čutkovej doline v Ružomberku.

Z Kongregácie prišlo 75 sestier od najmladších po najstaršie. Stretnutie začalo športovým stretnutím pri turistike, volejbale či inej aktivite. Pokračovalo svätou omšou, ktorú celebroval prof. ThDr. Rastislav Adamko, PhD. Stretnutie pokračovalo obedom a prednáškou, ktorá hovorila o boji dobra a zla vo svete, a v živote Kongregácie.

Celý deň bol ukončený požehnaním a rozlúčením sestier. Medzi sestry prišli aj spolusestry z Ukrajiny, ktoré sú už niekoľko mesiacov v ťažkej službe blížnym vo svojej domovine.

Hermana Matláková, SMVS

Stretnutie Arnoldovej rodiny

18. jún 2022 bol pre Arnoldovu rodinu na Slovensku výnimočný. Stretli sa všetky tri rehoľné kongregácie, ktoré založil svätý Arnold Janssen: SVD – Spoločnosť Božieho Slova, SSpS – Služobnice Ducha Svätého a SSpS AP – Služobnice Ducha Svätého ustavičnej poklony. Respektíve sa stretli verbisti, modré a ružové sestry.

Ružové sestry vyžiadali povolenie pre toto stretnutie od svojho generálneho vedenia. Majú totiž prísnu klauzúru, ktorá vychádza z ich spirituality – život v skrytosti pre Ježiša a adorovanie Ježiša v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.

Bolo to milé neformálne stretnutie v záhrade Kláštora Najsvätejšej Trojice. Páter provinciál Pavol Kruták SVD viedol slávnostné vešpery. Po nich nasledovala opekačka, skvelé jedlo, krásne rozhovory i zábavná vsuvka (v nej mali desiati odvážlivci so zápalkou v ústach povedať názov zvieratka a diagnózy, ktoré si vytiahli a ostatní hádali).

Tak ako verbisti aj modré sestry si veľmi vážime ružové sestry, že nás nesú v svojich modlitbách. Sme vďační Bohu za dar tohto mimoriadneho stretnutia.

Text pripravil:  frt. David Kancian SVD

Zdroj: verbisti.sk

Komunikácia viery mladým: konferencia očami mladých

V piatok 10. júna 2022 sa v Košiciach v aule Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas uskutočnila Konferencia s názvom: „Komunikácia viery mladým. Od Christus vivit k synodalite s mladými“. Dominikánske sestry a bratia v spolupráci s Gymnáziom sv. Tomáša Akvinského pozvali na toto jednodňové podujatie všetkých, ktorí sa venujú formácii mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania v škole alebo mimo školy. Do dopoludňajšieho programu boli zaradené tri bloky prednášok s diskusiou a odpoludnia nasledovali „Skúsenosti dobrej praxe“ a záverečná diskusia. Okolo 50 účastníkov zastupovalo rôzne formy prítomnosti Cirkvi medzi mladými stredoškolákmi alebo vysokoškolákmi. Požiadali sme dve mladé účastníčky o podelenie sa so svojou osobnou skúsenosťou s konferenciou.

Mária Repková – stredoškoláčka, nám napísala: „Konferencia, ktorá sa uskutočnila 10.6. bola veľmi obohacujúca. Nielen pre učiteľov a dospelých, ktorí pracujú s mladými, ale aj pre nás mladých. „Veď najlepšími kazateľmi pre mladých sú mladí“, ako povedal jeden z prednášajúcich.“

Príspevok vysokoškoláčky Filomény Ághovej je o niečo rozsiahlejší, prinášame  ho v skrátenej podobe:
„Mladí ľudia, pedagógovia, rehoľníci a kňazi. Aj tak by sa dalo zhrnúť publikum konferencie, ktorá sa uskutočnila 10. júna v Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach. Konferencia zdôraznila potrebu synodality s mladými. Košické stretnutie bolo zamerané na prezentovanie aktuálnych tém v oblasti pastorácie mládeže a hľadanie nových perspektív pre pastoračnú prax.

Prvý prednáškový blok otvoril kňaz košickej arcidiecézy a docent Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Vladimír Juhás. Pozornosť svojich divákov zaujal hneď na úvod tým, že začal rozprávať o Cirkvi a spoločnosti. Pripomenul, že Cirkev ovplyvňuje spoločnosť a spoločnosť ovplyvňuje Cirkev. Druhým rečníkom piatkového dopoludnia bol zahraničný hosť a doktor Teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Josef Mikulášek. Jeho prednáška bola zameraná na kresťanskú identitu mladých. Vysvetľoval, že je rozdiel medzi tým, keď mladý človek cíti iba akúsi príslušnosť ku Katolíckej cirkvi a tým, keď mladý človek participuje, teda snaží sa prispieť k životu Cirkvi. Salezián Marián Zachar vo svojom príhovore zdôrazňoval, ako dospelí v kresťanských kruhoch nepočúvajú mladých ľudí a neprikladajú ich názoru žiadny význam. Pripomenul, že sú to práve mladí, ktorí dokážu pozitívne meniť aj dospelých. Zo svojich skúseností v práci s mládežou zdôraznil, že je dôležité byť pre mladých prítomný, rešpektovať ich a byť im príkladom.

Popoludňajší blok patril príkladom dobrej praxe. Priestor dostali tri projekty, ktoré sa snažia mládež posúvať čoraz bližšie Bohu. Ako prvá sa predstavila ADOM – dominikánska mládež, ktorá s mladými hľadá Boha prostredníctvom štyroch pilierov, ktoré sú zároveň piliermi rehole dominikánov. Ide o modlitbu, štúdium, komunitný život a kázanie. Druhým predstaveným projektom bol dvojročný program Teológia pre mladých, ktorý majú na starosti bratia saleziáni v spolupráci so sestrami saleziánkami. Sestra Elena Holá FMA potvrdila, že vidí zvyšujúci sa záujem mladých o štúdium teológie, čomu svedčí aj čoraz väčší počet prihlásených mladých ľudí na program. Mentorka a manažérka stredoškolských kolégií Martina Deliová predstavila známy projekt z dielne Kolégia Antona Neuwirtha – Akadémiu veľkých diel. Vysvetlila, že mladí, ktorých baví šport, môžu ísť do športového klubu. Jej otázka znela: „Kam majú ísť tí, ktorí sa chcú dozvedieť viac a zaujíma ich teológia alebo filozofia?“ V Akadémii veľkých diel sa nerozoberajú len svetové literárne diela, ale aj obrazy, filmy či hudba.“

Na záver mali možnosť hostia, účastníci a organizátori konferencie zažiť v spoločnej diskusii, že každý má v oblasti pastorácie mládeže svoju nezastupiteľnú úlohu a že najväčšou výzvou pre všetkých synodalita s mladými tak ako to vyjadruje záverečný dokument synody o mladých: „Nejde teda, aby sme robili niečo pre nich, ale s nimi, aby sme spoločne rástli v chápaní evanjelia a v nachádzaní stále viac primeranejších foriem ohlasovania.“

Za organizačný tím: sr. Karola Dravecká OP

Autor fotografií: Sabína Pastorová

Zástupcovia KVRPS s biskupom a ministrom hľadajú riešenia pre utečencov

Zástupcovia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku sa s bratislavským pomocným biskupom Mons. Jozefom Haľkom stretli s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom na rokovaní o riešení niektorých problémov, ktoré vznikli pri poskytovaní pomoci ukrajinským utečencom v kláštoroch rehoľných inštitútov.

„Na mnohé problémy sme našli riešenia alebo cesty, ktorými sa podarí aj naďalej poskytovať pomoc týmto ľuďom, ktorí neustále trpia vojnovým konfliktom,“ píše na profile Zasvätený život P. Juraj Ďurnek SchP, predseda KVRPS.

Do pomoci utečencom sa zapojilo doteraz 433 rehoľníkov a poskytlo pomoc 2804 utečencom z toho 1084 deťom. Ubytovanie poskytlo 38 reholí. Okrem toho rehoľníci poskytujú asistenciu pri vybavovaní na úradoch, odvoz a prevoz ľudí a humanitárnej pomoci, prijatie detí utečencov do rehoľných škôl, priamu pomoc na hraniciach, alebo v utečeneckých centrách a samozrejme  duchovnú podporu a pomoc.

Zdroj: Zasvätený život

Novou opátkou klarisiek kapucínok sa stala sr. M. Jozefa od Dobrej smrti

Novou opátkou sestier klarisiek kapucínok sa stala sr. M. Jozefa od Dobrej smrti Beatrix Seppová (vpredu druhá zľava). Rozhodla o tom volebná kapitula, ktorej predsedal prior Vladimír Kasan, OSB zo Sampora. „Nech jej v službe pomáha mocné orodovanie Panny Márie,“ píšu na svojej stránke kapucini.sk.

Klarisky kapucínky patria do rehoľnej rodiny sv. Františka a sv. Kláry z Assisi ako druhý kontemplatívny rád s pápežskou klauzúrou. Svoje korene má v 13. storočí v živote svätých Františka a Kláry z Assisi. Kapucínsku duchovnú rodinu tvorí prvý rád – bratia kapucíni, druhý rád – kontemplatívna vetva sestry klarisky kapucínky, a terciári – bratia a sestry žijúci vo svete, píše stránka rehole.sk.

Zdroj: TK KBS

Májový internoviciát bol tentokrát v Melčiciach-Lieskovom

Posledné stretnutie internoviciátu v tomto školskom roku sa konalo v dňoch 27. – 30. mája 2022 v Duchovnom centre sestier františkánok Premenenia Pána v Melčiciach–Lieskovom. Stretnutia sa zúčastnili školské sestry sv. Františka (novicmajsterka s. Dorota a novicky Anastázia a Ráchel), sestry baziliánky (novicmajsterka s. Damiána a novicka Natanaela) a sestry satmárky (novicmajsterka s. Brigita a novicka Anna). Organizačne stretnutie pripravili s. Brigita Puchalová, SMVS a p. Reginald Slavkovský, OP, hosťom a prednášajúcim bol p. Ján Otruba, OFMCap.

Nechajme tentokrát o stretnutí a o svojich dojmoch prehovoriť najmä samotné novicky:

Sestra Natanaela, OSBM: Témou prednášok bolo duchovné dozrievanie sv. Kataríny Sienskej. Impozantnosť tejto svätice nám priblížil páter Ján. Tiež zdôraznil dôležitosť orientačných bodov na ceste ku Kristovi. Ako skúsený špirituál kňazského seminára dokázal citlivo poukázať na úskalia, ale tiež radosti duchovného putovania a dozrievania v zasvätenom živote s použitím hesla: „S nebom sa dobre spolupracuje“. Aby sme sa báli jedine toho, čo sv. Augustín vyjadril vetou: „Mám strach, že Ježiš prejde a ja si to ani nevšimnem“. Tiež rozvinul myšlienku, že do neba sa dostáva na dvoch krídlach lásky – jednom krídle lásky k Bohu a druhom krídle lásky k blížnemu. Hlboký postreh o duchovnom živote sestier páter počul ešte v mladosti od o. Jána Mastiliaka, CSsR: „Najdôležitejšia vec v živote rehoľnej sestry je jej osobný vzťah s Bohom.“

O domovskú atmosféru sa nám postarali sestry františkánky Premenenia Pána. Ktohovie, či s pátrom Jánom neboli predom dohodnuté, lebo to, čo zaznelo v prednáškach, nám oni predvádzali v praktickej rovine so slovami: „Robíme to s láskou a pre lásku ku Kristovi.“

Počas štyroch dní bol dostatočný priestor aj na voľnočasové aktivity. V nedeľu poobede sme navštívili pustovnícke miesto sv. Andreja Svorada a Beňadika na Skalke. V kaplnke kláštora z 13. storočia sme „otestovali“ akustiku sakrálnym spevom a cestou naspäť ochutnali výbornú zmrzlinu na trenčianskom hlavnom námestí. Jej majitelia sa prejavili ako dobrodinci – tiež nám ukázali druhé krídlo lásky k blížnemu. 🙂 Prvé krídlo lásky k Bohu sme mohli pocítiť v Kostolnej, kde sme vzdali úctu a na miestnom cintoríne zaspievali „Vičnaja pamjať“ (Večná pamiatka) nielen sestrám Rádu sv. Bazila Veľkého, ktoré tu boli internované práve preto, že nezapreli Boha, primát pápeža a svoje rehoľné povolanie.

V podobnom duchu sa niesol aj posledný deň stretnutia, ktorý sme strávili na hrade Beckov a pútnickom mieste Butkov. Počas výstupu sme sa pomodlili krížovú cestu a za výstup sa nám Pán odmenil nielen dych berúcim pohľadom na priestory Sanktuária Božieho Milosrdenstva, ale aj osobným stretnutím so spoluautorom tohto miesta, pánom Barcíkom. V osobnom svedectve za hlavného autora tohto diela označil Nášho Stvoriteľa a Vykupiteľa.

V mene všetkých zúčastnených chceme vyjadriť veľkú vďaku s. Brigite a p. Reginaldovi za organizáciu a realizáciu stretnutí internoviciátu. V našej formácii zohrávajú veľkú úlohu a potvrdzujú slová žalmu 133: „Aké je dobré a milé, keď bratia (novicky) žijú pospolu“.

Sestra Anastázia, OSF: Internoviciát celkovo sa mi veľmi páčil, bola som veľmi vďačná za všetky tri stretnutia, aj za odvahu ísť online, keď sa inak nedalo. Stretnúť ostatné novicky, spoznať trošku viac aj iné spirituality, rozšíriť si obzory… Témy prednášok boli fajn a aj prednášajúci. Boli to také oblasti, kde je osožné venovať v rámci formácie ten „extra“ čas.

Najviac som bola vďačná za spoločenstvo, ktoré sa vytvorilo. Výlety a aj všetok čas strávený spolu… Bolo pre mňa veľmi povzbudivé vidieť spoluprácu „rôznych darov a chariziem“ pre jeden cieľ. Aj keď je nás máličko, učiť sa budovať na tom, čo máme spoločné, a obohacovať sa tým, čo máme rozdielne. Takže veľká vďaka, keby sa mi neodrátavalo 15 dní z kanonického roku, kľudne by som mala stretnutia aj každý týždeň. 🙂 Požehnaný deň a dúfam, že sa ešte niekedy uvidíme. 😉

Sestra Ráchel, OSF: Veľká vďaka za vašu ochotu a snahu vytvárať tieto internoviciátne stretnutia. Pre nás novicky je to priestor stretnúť nielen iných ľudí, ale nakuknúť aj do iných spiritualít a objavovať pestrosť a rozmanitosť našej Cirkvi.

Vďaka za vašu zaangažovnosť a ochotu využiť všetky prostriedky na to, aby sme sa mohli stretnúť, za veľkú aktuálnosť výberu tém, pretože v tomto období je to pre nás niečo, s čím sa bytostne stretávame, a každá z nás sa s tým nejak potýka.

Vďaka za také predĺžené posledné stretnutie, lebo som nemala pocit takej uponáhľanosti ako minule, mali sme dostatočný čas na reflexiu, rozhovor v skupinke, či aj len tak byť spolu ako novicky, čo bol veľmi milostivý a požehnaný čas. Vďaka pátrovi prednášateľovi za také ľudské predstavenie tak veľkej svätice a jej osobného vzťahu k Bohu, zrozumiteľne a jednoducho i pre nás začiatočníčky. Vďaka za vás, robíte to výborne, len tak ďalej a pokračujte. 🙂

Naše ľudské stretnutia boli popretkávané modlitbou a liturgiou: dni sme začínali rozjímaním, slávili sme spolu sväté omše a liturgiu hodín, mali sme spoločnú adoráciu. Modlitbu ruženca viedli sestry baziliánky a vďaka nim sme sa ponárali do ružencových tajomstiev slovami, ktoré používajú gréckokatolíci: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.

Mali sme aj veľa veselých chvíľ. V sobotu po večeri k nám prišli aj domáce sestry, pospomínali a zaspievali sme si rôzne piesne, nielen slovenské, ale aj talianske a poľské. Sestra Katarína, pôvodom Poľka nás naučila milú pieseň, ktorú kedysi spievala s deťmi. Rozdelili sme sa na tri skupiny a do veselej melódie na príslušnom mieste jedna skupina pridávala „Kvak, kvak, kvak“, druhá „Mňau, mňau, mňau“ a tretia „Hav, hav, hav“. Kto by si chcel vytvoriť lepšiu predstavu, tu je tá pieseň.


Ďakujeme za podporu KVRPS a veríme, že rôzne podoby spolupráce v oblasti formácie budú pokračovať naďalej.

Sr. Brigita Puchalová, SMVS

Na plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska boli prítomní aj predstavitelia KVRPS

V dňoch 6. a 7. júna sa všetci slovenskí biskupi, členovia KBS, zišli v Badíne na 102. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska. Počas druhého tohtoročného zasadania biskupi vyhodnotili národnú ďakovnú púť za návštevu Svätého Otca Františka a vypočuli si sériu informačných správ z komisií a rád KBS.

Oboznámili sa s aktualitami z Rady pre pastoráciu v zdravotníctve ako aj s aktivitami Katolíckej Univerzity v Ružomberku. Mons. František Rábek plénum informoval o oceňovaní umelcov a vedcov v rámci Rady pre vedu,  vzdelanie a kultúru. Mons. Marek Forgáč biskupom predstavil aktualizovaný systém nahlasovania prípadov zneužívania v Cirkvi na stránke maloleti.kbs.sk. Mons. Viliam Judák informoval o teologickom sympóziu v Nitre, kde plánujú predstaviť Enchiridion odpustkov. Mons. Bernard Bober hovoril o situácii v školstve, predovšetkým v súvislosti s vyučovaním náboženstva.

Mons. Cyril Vasiľ oboznámil plénum s činnosťou Rady KBS pre rodinu a informoval o iniciatívach, ktoré na podporu rodín boli predložené v slovenskom parlamente. Všetci biskupi vyjadrili presvedčenie, že je naliehavé, aby politickí predstavitelia hľadali spôsoby účinnej spolupráce pre zlepšenie situácie a pre poskytnutie konkrétnej pomoci rodinám.

Počas svojho zasadania biskupi vzhľadom na službu lektora a akolytu schválili dolnú hranicu veku kandidátov: pre lektorát určili 25 a pre akolytát 30 rokov. Biskupi rokovali s predstaviteľmi Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a vypočuli si informácie o pomoci reholí utečencom z Ukrajiny ako aj rozličné problémy, ktorým čelia, spolu s návrhmi na možné riešenia.

Biskupi tiež hovorili o zbierke na pomoc pre Ukrajinu, ktorá sa v katolíckych kostoloch na Slovensku konala na 5. pôstnu nedeľu roku 2022 a jej celkový výnos prekročil 1 144 000 eur. Zaoberali sa pastoračnými výzvami pre Ukrajincov žijúcich na Slovensku a formami podpory gréckokatolíckej i rímskokatolíckej cirkvi na Ukrajine. Vzhľadom na útok, ku ktorému došlo v nedeľu, na slávnosť Zoslania Ducha Svätého v Nigérii, biskupi vydali nasledujúcu výzvu:

„S veľkým zármutkom sme sa dozvedeli o tragédii, ktorá zasiahla našich kresťanských bratov a sestry v Nigérii. Desiatky ľudí prišli o život priamo pri náboženskom slávení, medzi nimi mnohé ženy aj deti. Bolí nás brutalita tohto šokujúceho zločinu a pridávame sa k modlitbám Svätého Otca za obete aj za ich príbuzných. Zároveň prosíme všetkých veriacich na Slovensku, aby si utrpenie nigérijských kresťanov pozorne všimli a vložili ich do svojich prosieb, aj do spoločných liturgických slávení. Voláme po zastavení každého prenasledovania kresťanov a vyprosujeme ťažko skúšanej Nigérii pokoj a zmierenie všetkých obyvateľov.“

K správe bolo vydané AUDIO

Zdroj: TK KBS, kbs, mk; ml