Víziou zakladateľa Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža bolo, aby kresťanstvo prenikalo do všetkých oblastí života – aj do charity a zdravotníctva. To bolo dôvodom, prečo rehoľné sestry v roku 1931 otvorili prvú ošetrovateľskú školu v Bratislave.

Históriu tejto školy mapuje kolektívna monografia Prvá ošetrovateľská škola v Bratislave v prizme pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža, ktorú vydalo vydavateľstvo Dobrá Kniha. Na čele autorského kolektívu sú Ľubica Ilievová, Erika Juríková a Miloš Lichner. Publikácia je výsledkom spolupráce vedecko-pedagogických pracovníkov troch slovenských univerzít.

Ošetrovateľskú školu zriadili v Bratislave už 15. marca 1929, otvorili ju v roku 1931. Bolo to v čase prvej Československej republiky, desať rokov po prvej svetovej vojne. Ako uvádzajú odborníci, zdravotný stav a sociálne pomery obyvateľstva v ČSR boli po vojne v mnohých aspektoch neuspokojivé. Obyvateľstvo trpelo najmä infekčnými a civilizačnými ochoreniami, vysokou dojčenskou úmrtnosťou, alkoholizmom, nádorovými a srdcovocievnymi ochoreniami. Štát si kládol za cieľ školiť zdravotný personál, no podarilo sa mu to až v roku 1933 otvorením dvojročnej odbornej školy v Ústave M. R. Štefánika v Turčianskom Sv. Martine pre vzdelávanie a praktickú výučbu ošetrovateliek. Rehoľníčky predbehli štát o dva roky.

Vyučovanie začalo v školskom roku 1931/32. Zakladateľkou ošetrovateľskej školy bola provinciálna predstavená sr. Theodosia Hossová, odborným profesorom bol Ľudovít Valach a riaditeľkou bola sr. Mária Fides Dermeková.

Otvorenie ošetrovateľskej školy bolo kladne komentované aj v odbornej tlači. V časopise Československá nemocnica sa uvádza: „Od sriadenia tejto školy ošetrovatelskej môžeme právom velmi mnoho očakávať, nakolko bude to jediná škola na Slovensku svojho druhu, a mimo pražskej štátnej dvojročnej ošetrovatelskej školy nebude mať párnika v našej republike čo do rozsahu a materiálu učobného. Zárukou tohto sú prednášajúci profesori a docenti lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.“ V správe sa ďalej píše, že absolventky tejto ošetrovateľskej školy budú mať prednosť pri obsadzovaní miest v štátnych, krajinských, mestských, verejných a súkromných nemocniciach, ak sa preukážu diplomom z tejto školy.

Ošetrovateľská škola založená rehoľníčkami existovala do násilného zrušenia totalitnou mocou.

TK KBS informoval Matúš Demko