Keďže minulý rok sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nemohla uskutočniť spomienková slávnosť pri príležitosti 70. výročia snahy komunistického režimu o likvidáciu rehoľného života na Slovensku, Školské sestry de Notre Dame pozývajú v sobotu 28. augusta 2021 do Beckova, kde si chcú pripomenúť Akciu R, udalosti z roku 1950 a povzbudiť sa vernosťou sestier.

Likvidácia ženských kláštorov sa uskutočnila sústreďovaním rehoľných sestier do centier a to vo viacerých etapách. V prvých dvoch vlnách bolo do sústreďovacích centier prevezených asi 4000 sestier. V ďalšej etape bolo 2000 sestier „prevedených“ do priemyslu. Začiatkom roka 1951 bolo naplánované zníženie počtu nemocníc a ústavov, v ktorých ešte v roku 1950 pracovalo takmer 10.000 rehoľníc. Administratívne sa sťažovalo prijímanie nových členiek rehoľných rádov, v lete roku 1952 boli internované predstavené ženských reholí. Akcia mala byť dokončená zrušením rádov a kongregácií, ale táto akcia bola odvolaná a režim pristúpil na postupné vytlačenie rehoľníc zo spoločnosti. Výsledkom bolo zrušenie všetkých ženských kláštorov. Do roku 1960 ostali len rehoľné sestry, ktoré pracovali ako ošetrovateľky v nemocniciach, pretože za ne nemal režim žiadnu náhradu. Režim tak zlikvidoval asi 140 kláštorov.

Viac o Barbarskej noci nájdete TU.

Zdroj: skolskesestrynd.sk