(Pracovný preklad: Jana Kurkinová, FMA)

Drahí zasvätení,

stalo sa to, čoho sme sa obávali: vojna sa opäť vrátila do ulíc a medzi ľudí; vrátila sa na kontinent, ktorý sa zdalo, že sa poučil z krutostí minulosti; vrátila sa a priniesla so sebou riziko nového svetového konfliktu. Vrátila sa a pred naše oči postavila tragédiu, ktorú prežívajú milióny ľudí v iných častiach sveta.

Spojme sa s mužmi, ženami a deťmi, ktorí žijú na Ukrajine a vo všetkých krajinách, ktoré sú hlboko poznačené vojnou alebo vnútornými konfliktami a násilím. Zverme Božej Matke utrpenie, život a smrť toľkých našich bratov a sestier, ktorých postihla hrôza a nezmyselnosť vojny, a pripojme sa k výzve pápeža Františka, „aby budúci 2. marec, Popolcová streda, bol Dňom pôstu za mier“ (Výzva, 23. februára 2022).

Čím viac zdieľame ich bolesť, tým intenzívnejšie sa modlíme k Bohu pokoja, ktorý sa stal blízkym nášmu životu a ktorý má súcit s osudom zraneného ľudstva (pápež František, Anjel Pána, 14. februára 2021).
Vieme dobre: nikdy nebudú víťazi ani porazení, len muži, ženy a deti, zdevastované  konfliktom. Podľa príkladu Krista, ktorý z kríža objímal spravodlivého i hriešnika, „ktorý chcel byť zjednotený so spravodlivými i hriešnikmi, ktorý všetkých objal jedinou láskou, nie s pochopením, ale so súcitom“ (Antonij Bloom, emeritný exarcha Moskovského patriarchátu pre západnú Európu), nech je naša modlitba za spásu všetkých.

V škole toľkých svätých zakladateľov a zakladateliek, toľkých zasvätených mužov a žien veríme v silu modlitby, pretože „treba sa vždy modliť, aj keď sa všetko zdá byť márne, keď sa Boh zdá byť hluchý a nemý a zdá sa, že iba márnime čas. Aj keď je obloha zatiahnutá“ (pápež František, generálna audiencia, 11. novembra 2020). Modlime sa, aby sa skončila vojna, aby nezvíťazila ekonomika, ktorá zabíja, aby láska nahradila nenávisť, solidarita ľahostajnosť, aby dialóg bol silnejší ako štvanie.

Prosíme o to najmä kontemplatívne sestry, ktoré už v tomto čase isto obetujú svoj život za pokoj. Ale nech je neprestajná modlitba horiacim srdcom každého človeka, každého a všetkých. Modlime sa v samote, v našich komunitách, podporujme príležitosti na modlitbu, robme to – kde je to možné – spolu s našimi bratmi a sestrami z kresťanských cirkví, choďme k nim, aby sme im vyjadrili svoju túžbu po zdieľaní, zapájajme do modlitby Aj ostatných.

Neunavme sa v modlitbe. A s rovnakým nadšením robme gestá pokoja tam, kde sme, spolu s každým mužom a ženou dobrej vôle; nechajme sa Duchom Svätým obrátiť k skutkom pokoja, aby náš život hovoril a bol v spravodlivosti a v pravde svedectvom milosrdenstva, ktoré nám daroval Otec. Márii, Kráľovnej pokoja, zverme spoločne Európu a celý svet.

João kardinál Braz de Aviz, prefekt Kongregácie
José Rodríguez Carballo, OFM, sekretár Kongregácie

Vo Vatikáne, dňa 28. februára 2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *