Tri dni pred vstupom do Veľkonočného trojdnia sa môžu sestry košických komunít (sociálne sestry, vykupiteľky, sestry z Congregatio Jesu, školské sestry sv. Františka a vincentky) zúčastniť videokonferencií o štyroch Piesňach o Pánovom služobníkovi.

Na základe iniciatívy Mons. Gabriela Ragana, pedagóga Teologickej fakulty Katolíckej univerzity, každý deň prevedie sestry jednou Piesňou o. Jozef Kohút, prefekt Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Vo svojom prvom zamyslení poodhalil, kto skutočne je Pánov služobník, čo ho charakterizuje a aká je jeho úloha. Kladie aj otázku, kto sa mu prihovára. Cez tieto podnety sestry privádza k uvažovaniu o tom, ako sa majú aj ony nechať každodenne formovať Božím slovom a príkladom Pánovho služobníka.

Zdroj: vincentky.sk

-fc-