Počas víkendu 7. – 9. februára 2020 sa uskutočnilo tretie stretnutie internoviciátu v Dolnom Smokovci. Stretnutie malo česko-slovenský charakter a zúčastnilo sa ho 39 novicov a noviciek s ich magistrami.

Cieľom stretnutia bolo vzájomné poznávanie sa a vytvorenie kontaktu medzi rehoľnými komunitami. Hlavnou prednášajúcou bola sr. Mária Ester Lahová, SSpS, ktorá predstavila tému „Priateľstvo v rehoľnom živote“.

V piatok ponúkli účastníci krátke prezentácie zo života svojich komunít. V sobotu dopoludnia zaznela nosná prednáška o priateľstve, jeho mieste a dôležitosti pre vytváranie zdravej identity osoby aj rozvíjania darov v spoločenstve. Po práci a zdieľaní v malých skupinkách sa prítomní spoločne vybrali na malú turistiku na Hrebienok, aby si pozreli ľadový dom. Počasie bolo prekrásne, čo ešte umocnilo zážitok z celej scenérie tatranských končiarov. Večer hrali účastníci stretnutia spoločenské hry a ukončili deň adoráciou pred Pánom.

Víkend bol pre všetkých veľmi obohacujúci a veríme, že prinesie posilnenie osobnej zrelosti, spoznanie darov, ale aj odlišností a zároveň schopnosť vytvárať spoločný dialóg, ktorý spája so samým sebou aj s Bohom.

Na nasledujúcom stretnutí v júni 2020 sa stretnú už iba novicky a ich magistry.

Renáta Jamborová, SSS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *