Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci s Centrom na ochranu maloletých (COM) v Košiciach zorganizovala v rámci preventívnych programov pilotný kurz pre zasvätených pôsobiacich na západe Slovenska na tému ochrany detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním  (Safeguarding).

Kurz prebiehal v Bratislave, v Centre Salvator v období január – jún 2019. Pozostával zo 6 stretnutí. Lektorkou kurzu bola sr. Agnieszka Ewa Jarkowska, SCdSC. Celkovo sa kurzu zúčastnilo 25 zasvätených z 19 rehoľných inštitútov. Počas stretnutí im bola predstavená základná terminológia, zaoberali sa rizikovými a ochrannými faktormi, symptómami zneužívania, hovorili aj o  charakteristike páchateľov a tiež si vyskúšali modelový rozhovor s dieťaťom. V obsahu bolo aj oboznámenie s potrebnou dokumentáciou, legislatívou, ako aj otázka prevencie. Kurz samotný mal istú náročnosť, ako to vyjadrila jedna z účastníčok: „Ťažko mi bolo počúvať niektoré veci, ale tie veci sú reálne a sú reálne aj v Cirkvi. Bolí to, ale sú to fakty, ktoré nami hýbu a preto som vďačná, že som sa mohla zúčastniť tohto kurzu. Bol obohacujúci a verím, že – v prípade potreby – budem aj vďaka tomuto kurzu, účinným nástrojom pomoci.“

Vzhľadom na pozitívne odozvy a stálu potrebu posilnenia prevencie a poznania tejto témy kurz bude mať svoje pokračovanie. V období október 2019 – marec 2020 sa uskutoční v Košiciach pre zasvätených pôsobiacich na východe Slovenska.

Viac o ponuke je uvedené v prílohe:

Prihlásiť sa je možné do 10. septembra 2019 vyplnením formulára a jeho odoslaním na e-mailovú adresu: kvrps@kvrps.sk.

-jk-